• Nombre de visites :
  • 3545
  • 12/5/2011
  • Date :

Ayat- Yolcu- Cemaat Namazı

ayat- yolcu- cemaat namazı

Ayat namazı aşağıdaki dört şeyden dolayı farz olur:

1. Güneş tutulması. Az bir kısmı tutulmuş olsa ve hiçbir kimse korkmasa bile.

2. Ay tutulması. Az bir kısmı tutulmuş olsa ve hiçbir kimse korkmasa bile.

3. Deprem. Hiçbir kimse korkmasa bile.

4. Yıldırım, şimşek, karayeller, kırmızı yeller v.b. gibi şeyler. İnsanların çoğu korktuğu zaman farz olur.

Ayat Namazının Kılınış Şekli

Ayat namazı iki rekâttır ve her rekâtında beş rükû vardır. Ayat namazı şöyle kılınır: İnsan niyet ettikten sonra tekbir getirerek bir defa fatiha suresini ve bir defa da herhangi bir zammı surenin tamamını okumalıdır. Sonra rükû’a gitmelidir. Başını rükû’dan kaldırdıktan sonra bir kez daha bir defa fatiha suresini ve bir defa da zammı sureyi okuyup rükû’a gitmelidir. Bunu beş defa tekrar etmelidir. Başını beşinci rükû’dan kaldırdıktan sonra secdeleri yerine getirmelidir. Sonra ayağa kalkıp ikinci rekâtı da birinci rekât gibi kılmalıdır. Sonra teşehhüt’ü okuyup ve selamı verip namazı bitirmelidir.

Şöyle kılmak da mümkündür: İnsan Ayat namazını kılarken niyet ettikten, tekbir getirdikten ve fatiha suresini okuduktan sonra bir surenin ayetlerini beşe bölerek bir ayetini veya daha fazlasını okuyup rükû’a gitmelidir. Sonra doğrulup fatiha suresini okumadan aynı surenin ikinci kısmını okuyup rükû’a gitmelidir. Bu şekilde beş rükû yapıp surenin geri kalan kısmını okumalıdır. Beşinci rükû’dan doğrulduktan sonra secdeleri yerine getirmelidir. İkinci rekâtı da birinci rekât gibi kılıp namazı bitirmelidir.

Yolcu Namazı

Yolcu olan bir kimse aşağıdaki altı tane koşul gerçekleştiği zaman dört rekâtlı namazları iki rekât kılmak zorundadır.

1. Yolculuğu ister dört fersah gidiş dört fersah da geliş olsun toplam sekiz fersahtan daha az olmamalıdır.

2. Yolculuğun başlangıcında sekiz fersahlık mesafeye gideceğine niyet etmiş olmalıdır.

3. Yolculuk esnasında niyetinden vazgeçmiş olmamalıdır.

4. Yolculuğu günah için yapılan bir yolculuk olmamalıdır.

5. İşi yolculuk olmamalıdır. Dolayısıyla şoför gibi işi yolculuk etmek olan bir kimse namazlarını eksiksiz kılmalıdır. Aksi takdirde on gün kendi evinde kalırsa üç defa yolculuk edinceye kadar dört rekâtlık namazlarını iki rekât kılmalıdır.

6. Ruhsat verilen sınıra ulaşmalıdır. Yani vatanından veya on gün kalmaya niyetlendiği yerden, şehrin duvarlarını duymayacak ve ezan sesini işitmeyecek kadar uzaklaşmalıdır.

Cemaat Namazı

Müslümanların günlük namazlarını cemaatle birlikte kılmaları müstehabdır. Cemaat namazının sevabı, tek başına kılınan namazın sevabından birlerce defa daha fazladır.

Cemaat Namazının Şartları

1. Cemaat imamı mükellef, mümin, adil ve helal zade olmalıdır. Namazı doğru bir şekilde kılmalıdır. İmama uyan kişi erkek ise imam da erkek olmalıdır.

2. İmam ile imama uyan kişi arasında onu görmesine engel olacak perde v.b. gibi bir şey olmamalıdır; ancak imama uyan kişi kadın olursa perde v.b. gibi şeylerin olmasında bir sakınca yoktur.

3. İmamın yeri, imama uyan kişini yerinden daha yüksekte olmamalıdır; ancak çok az (dört parmak yüksekte veya aşağıda) olursa sakıncası yoktur.

4. İmama uyan kişi, imamın arkasında veya onun hizasında olmalıdır.

Cemaat Namazının Hükümleri

1. İmama uyan kişi fatiha ve zammı sure dışındaki namazın her şeyini kendisi okumalıdır; ancak onun birinci veya ikinci rekatı, imamın üçüncü veya dördüncü rekatı olursa fatiha ve zammı sureyi de okumalıdır. Eğer zammı sureyi okuyacağı için imamın rüku’suna yetişemeyecekse, yalnızca fatihayı okuyup rüku’a giden imama yetişmelidir. Eğer yetişemezse tek başına niyetini alıp namazını tamamlamalıdır.

2. İmama uyan kişi rüku, secde v.b. gibi namazın öteki amellerini imamla birlikte veya imamdan hemen sonra yerine getirmelidir. Ancak Tekbiretul İhramı ve selamı imamdan sonra yerine getirmek zorundadır.

3. İmama uyan kişi, imam rüku’da iken uymuşsa namazı sahih olup bir rekat hesaplanır.


Namazda Salavat

Namazın Sünnetleri-3

Namazla İlgili Bazı Ayetler

Gece Namazı

Namazda şüphe etmek

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)