• Nombre de visites :
  • 1786
  • 10/1/2011
  • Date :

Namazın Sünnetleri-1

namazın sünnetleri

Hazreti Muhammed (saa)’ın  Namazla İlgili Sünnet ve Âdâbı

 -   Kuleyni el-Kâfî kitabında senedi ile "Fazl b. Yesar", "Abdul Melik" ve Bukeyr’den şöyle dediğini nakleder. İmam Sadık (a.s)’ın şöyle buyurduğunu duydum:

"Resulullah (s.a.a) vacip namazların iki katı kadar müstehap namaz kılardı.

Aynı şekilde vacip oruçların iki katı kadar da müstehap oruç tutardı.[1] Bu konuyu Şeyh’te zikretmiştir.

-  Yine el-Kâfî kitabında Hennan'dan nakledilmiştir. Amr b. Haris İmam Sadık (a.s)’dan –bende orada hazır idim- Kurban olduğum, Resulullah (s.a.a)’ın namazını anlatır mısınız? dedi.

Hazret şöyle buyurdu: Resulullah (s.a.a)’in sekiz rekat öğle namazının müstehabı, dört rekat vacip öğle namazı, sekiz rekat ikindi namazının nafilesini, dört rekat vacip ikindi namazı, üç rekat vacip akşam namazı, dört rekat akşamın nafilesi, dört rekat vacip yatsı namazı, sekiz rekat gece namazı, üç rekat vitir namazı, iki rekat sabah namazının nafilesi, iki rekat vacip sabah namazı kılmak adeti idi.

Ben de; Kurban olduğum, eğer ben bunlardan daha fazla namaz kılsam Allah beni fazla kıldığımdan dolayı azaplandırır mı? dedim. Hazret: Hayır, fakat sünneti terk ettiğin için azaplandırır, buyurdular.[2]

-  Ş. Tûsi Tehzib kitabında senedi ile İmam Sadık (a.s)’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

"Resulullah (s.a.a) vetire namazını yatsı namazından sonra oturarak kılınan müstehap namaz kılıp uyurdu.[3]"

Müellif: Bu konuda rivayetler tevatür haddine ulaşmıştır. Zikrettiklerimiz ile yetineceğiz. Rivayetlerden "vetire" namazının Peygamber (s.a.a)’ın kılmış olduğu vacip ve müstehap elli rekatın dışında olduğu anlaşılmaktadır. Bu namazın iki rekatı bir rekat sayılmaktadır ve "vitr" namazı yerine teşri olmuştur.

Eğer insan gece ölürse gecenin sonlarına doğru kılınan "vitr" yerine hesaplanır. Bu sözlerimizin ve iddiamızın delili Ş. Saduk’un İlelü'ş-Şerai kitabında senedi ile Ebu Basir’in İmam Sadık (a.s)’dan naklettiği hadistir.

Hazret şöyle buyurdular: "Allah’a ve kıyamet gününe imanı olan kimsenin "vitir" namazın kılmadan uyumaması gerekir. Ebu Basir diyor: vitir den kastınız yatsı namazından sonra oturarak kılınan iki rekatlık namaz mıdır? diye arz ettim. Evet buyurdular.

O iki rekat bir rekat yerine hesaplanır, kim bu iki rekatı kılıp uyursa ve ölürse gecenin sonlarına doğru kılınan vitir namazı kılmış gibidir.

Eğer ölmezse de gecenin sonlarına doğru kalkıp vitir namazını gece namazının bir cüzi olarak kılar. Ebu Basir; Acaba Resulullah (s.a.a)’de bu iki rekatı kılar mıydı? diye sordum. Hayır buyurdular.

Niçin? diye sordum. Hazret şöyle buyurdu: Zira Resulullah (s.a.a)’e vahiy olunuyordu. O akşam ölüp ölmeyeceğini biliyordu. Başkalarının böyle bir ilmi yoktur. Bundan dolayı kendileri kılmayıp diğerlerinin kılmasını emrediyordu."[4]

Ravinin "Acaba Resulullah (s.a.a) bu iki rekatı kılıyor muydu? Sözü gayet açıktır. Maksadı Resulullah (s.a.a)’in bu amelde devamlılık gösterip göstermemesidir.


[1]- el-Kâfî, c.3, s.443; et-Tehzib, c.2, s.4; el-İstibsar, c.1, s.218; ed-Daaim, c.1,s.210 ve 211

[2]- c.3, s.443; et-Tehzib aynısını getirmiştir, c.2, s.4; el-İstibsar, c.1, s.218; Abdullah b. Yahyau’l-Kahuli, s.116, Durust b. Ebu Mensur kitabında, s.163

[3]- et-Tehzib, c.2,s.5, H.7

[4]- İlelu'ş-Şerai, c.2, s.20

NAMAZDA BEDENİ ÖRTMEK

NAMAZIN FAZİLETLERİNDEN

VAHİY AYNASINDA NAMAZ

Şaban Ayı Gecelerine Ait Namazlar

İnsanın miracı, namaz

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)