• Nombre de visites :
  • 2788
  • 24/10/2007
  • Date :

İnsanın miracı, namaz

namaz

  Yüce Allah  resulüne şöyle buyurur: Kullarım arasında beni sevenler vardır, ben de onları severim. Onlar beni ziyaret etmek için sabırsızlanır, ben de onları. Onlar sürekli beni anar, ben de onları. Onlar her işte beni göz önünde bulundurur, ben de onları.

Resulullah sorar: Ey Rabbim, senin ilgi odağında olan insanların ne gibi işaretleri vardır?

Yüce Allah şöyle karşılık verir: Onlar bana ibadet etmek için gece vaktinin gelmesini bekler, yüzlerini büyük bir tevazü ile toprağa sürer ve ibadete başlarlar ve onlara sunduğum nimetler için ihlas içinde bana şükrederler. Onlar bana duydukları aşkları yüzünden her türlü zorluğa katlanır. Ben de ilk olarak gönüllerini kendi nurumla aydınlatırım, böylece beni tanımış olurlar.

İslam dininde ibadetler arasında namaz, ayrı bir konuma sahiptir. Kuşkusuz tüm ibadetler Allah katına yakınlaşmak içindir, ancak namaz Allah ile irtibat kurmak için en önemli ve en güzel vesiledir. Eğer dini, insanların saadetini koruyan ve insanoğlunun her türlü sapkınlıktan ve zarardan korunmak için ona sığınan bir eve benzetecek olursak, namaz bu evin sütunudur, direğidir. Kuşkusuz bu sütun veya direk olmazsa bu ev de ayakta duramaz. Ehli beyt fertlerinden imam Bagır (sa) bu konuda şöyle buyurur: Namaz dinin sütunudur, yani bir çadırın direği gibidir. Nasıl ki bu direk ayakta ise tüm çiviler ve ipler ona bağlı kalarak yerinde durur, eğer bu direk bir yana eğilecek olursa artık hiç bir çivi veya ip yerinde duramaz.

Namaz, insanın Rabbi ile konuşmasıdır. Her ne kadar bu konuşma özen ve ihlasla gerçekleşirse namazın hakikati bir o kadar aşikar olur. Namazın en önemli tesirlerinden biri, insanı kötülüklerden alıkoymaktır. Yüce Allah huzuruna tüm kalbi ile çıkan ve O"ndan yardım talep eden insan, hiç kuşkusuz bu manevi bağdan etkilenir ve ruhsal yapısı alt üst olur. Bu özelliği ile namaz insanları günahlardan korur. Gerçekte namaz önleyici bir etken olup insanı her türlü çirkinlikten ve kötülükten uzaklaştırarak iyi amellere doğru yönlendirir. Yüce Rahman Ankebut suresinin 45. ayetinde şöyle buyurur:

(Resûlüm!) Sana vahyedilen Kitab"ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah"ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.

İslam peygamberi de şöyle buyurur:

Mü"min insan namazını korudukça şeytan  ondan korkar. Ancak namaza ilgisi azaldığı andan itibaren şeytan cesaretlenir ve mü"min insanı büyük günahlara bulaşmaya teşvik eder.

Bir kaç gün önce 15. namaz zirvesi "Namaz ve milli medya" başlığı ile İran"ın başkenti Tahran"da düzenlendi.

Oturumda din adamları ve bilginler namaz ve önemi hakkında konuşmalar yaptılar. Oturuma katılan Şiraz Cuma namazı imamı Ayetullah Hairi Şirazi İslam ümmetinin vahdetine vurgu yaparak şöyle konuştu: Namaz vahdet için insanlık camiasının elinde bulunan en önemli ve en güçlü silahtır. Namaz, tüm Müslümanların ortak dili ve İslam dünyasının vahdet simgesidir. İslam dini evrensel bir dindir ve bu evrensellikte sadece mü"minler söz konusu değil, genel anlamda tüm insanlar gündemdedir. Eğer bir din evrenselleşmek için ortak bir dile ihtiyaç duyuyorsa bu ortak dil namazdır. Nitekim çağımızda yani iletişim çağında eğer aynı dili konuşan iki insan internet üzerinden dünyanın iki farklı bölgesinden birbiriyle irtibat kurabiliyorsa bunu İslam dini 14 asır önce yapmıştır ve bu yüzden namazın ortak bir dilde yani Arapça okunmasını istemiştir.

Namaz kulu Rabbine yakınlaştırır ve kalbinde O"nun aşkını alevlendirir. Ancak bu, namaz kılanın yaşamında tecelli bulan olumlu sonuçlardan sadece biridir. Namaz zirvesine katılan Dr. İsmail Biyabangerd şöyle diyor: Kargaşa dolu çağımızda dünya hırsı ve boşluk her tarafı sarmışken çağdaş insan namazdan ve ibadetten bağımsız olmadığı gibi bilakis bu hayati iksire daha da muhtaç hale gelmiştir. Medya ve özellikle televizyon, insanların yaşamını etkileyen unsurlar olarak namazın yaygınlaşmasına elbette ki yardımcı olabilir.

Namaz zirvesine katılan bir başka bilgin Dr. Humayun Himmeti de şöyle diyor: Bir hastalık sırasında hekime başvurup onun verdiği ilaçları belli saatlerde kullandığımız gibi namaz da cisim ve ruhumuzun en iyi ilacıdır ve en iyi tesir etmesi için vaktinde kılınmalıdır. Bu konuda İslam peygamberinden çok güzel bir hadis anlatılır. Resulullah efendimiz şöyle buyurur: Eğer birinin evinin yakınında akan bir su olsa ve o kimse her gün 5 defa kendini o suda yıkasa acaba vücudunda kir diye bir şey kalır mı dersiniz? Namaz da o akan su gibidir. Ne zaman ki biri namaz kılarsa o kimsenin iki namaz arasındaki günahları affedilir ve namazla örtülür.

Zirveye katılan kültür ve irşad bakanı Saffar Herendi de namazın sosyal yaşam üzerindeki etkilerinden söz ederek şöyle konuştu: Namazın müslümanların yaşamı üzerindeki tesirlerinden biri de Allah"a yakınlaşmanın yanısıra namaz kılan insanın toplumla bütünleşmesi ve  onu soydaşlarına karşı sorumluluk duygusu taşımasına yardımcı olmasıdır. Bireyi topluma karşı sorumlu hale getiren şey, namazın ruhu ve yaratanın karşısındaki kulluk duygusudur. Dolaysıyla namaz ehli olan kimse soydaşlarına karşı duyarsız olamaz. Bu yüzden Kur"an"da zekat, namazla birlikte gelmiştir, bunun anlamı ise namaz ehli olanların sadaka ve zekat ehli de olduğu ve toplumunu düşündüğü ve sadaka ve zekat vermek suretiyle toplumu yoksulluk pençesinden kurtarmaya çalıştığı anlamındadır.

İslam inkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei de yaptığı konuşmada namazı, bireysel ve toplumsal dindarlığın temeli ve dini bir toplumun oluşmasında hayati unsur niteledi ve Kur’ani ayetler ve hadislere istinaden şöyle konuştu: Namaz, Allah"a teveccühün sürekliliğini sağlayan etkendir ve bu ibadetin yaygınlaşması ve niteliğinin arttırılması için her ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin, yine yeterli olamaz.

Tevhidi ve hak ve adalete dayalı bir toplumun oluşması için sarfedilen çabalara değinen Ayetullah Hamanei, Allah yolunda adım atmak ve O"nun rızasını kazanmak gibi iki önemli meselenin namazda özetlendiğini vurguladı.

Sözü Ehl-i Beyt as. fertlerinden imam Rıza (sa)"den bir hadisle noktalamak istiyoruz. İmam Rıza şöyle buyurur:

Namaz ve gece gündüz Allah"ı anmak, insanın kendisini yaratanı unutmamasına ve asilik ruhunun onu sarmamasına sebep olur.


NAMAZIN FAZİLETLERİNDEN

VAHİY AYNASINDA NAMAZ

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)