• Nombre de visites :
  • 7134
  • 9/8/2008
  • Date :

Şaban Ayı Gecelerine Ait Namazlar

dua

Birinci gece: Yüz rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha, bir de İhlas sureleri okunur. Daha sonra elli defa Fatiha suresi okunur.

İkinci gece: Elli rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha, bir İhlas, bir de Felak ve Nas sureleri okunur.

Üçüncü gece: Bu gecede iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha Suresi, yirmi beş defa da İhlas Suresi okunur.

Dördüncü gece: Kırk rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha suresi, bir de İhlas Suresi okunur.

Beşinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha suresi, beş yüz İhlas Suresi okunur.

Altıncı gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha Suresi, on defa İhlas Suresi okunur.

Yedinci gece: İki rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta bir Fatiha Suresi, yüz İhlas Suresi, ikinci rekâtta ise bir Fatiha Suresi ve bir Ayet-el Kürsi okunur.

Sekizinci gece: İki rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta bir Fatiha Suresi, on beş İhlas Suresi; ikinci rekâtta ise Fatiha Suresinden sonra Kehf suresinin son ayeti, daha sonra on beş defa İhlas Suresi okunur.

Dokuzuncu gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha Suresinden sonra Nasr Suresi okunur.

Onuncu gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra üç defa Ayet-el Kürsi ve üç defa Kevser Suresi okunur.

On birinci gece: Sekiz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra üç defa ……okunur.

On ikinci gece: On iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha, bir Tekasür Suresi okunur.

On üçüncü gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha, bir Tin Suresi okunur.

On dördüncü gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra beş defa Asr Suresi okunur.

On beşinci gece: Akşam ve yatsı namazının arasında dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra on İhlas Suresi okunur. Namazdan sonra şu dualar onar defa okunur:

- Allahummeğfir lenâ

- Ya rabbirhemnâ

- Suhbânellezî yuhyi'l-mevtâ ve yumît'ul-ehyâ ve huve alâ kulli şey'in gadîr.

şabani şerif

On altıncı gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha Suresinden sonra bir defa Ayet'el-Kürsi ve on beş defa İhlas Suresi okunur.

On yedinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha Suresinden sonra yetmiş defa İhlas Suresi okunur. Namazdan sonra yetmiş defa "Esteğfirullah" söylenir.

On sekizinci gece: On rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra beş defa İhlas Suresi okunur.

On dokuzuncu gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra Mülk Suresi okunur.

Yirminci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra Mülk Suresi okunur.

Yirmi birinci gece: Sekiz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra İhlas ve Felak ve Nas sureleri birer defa okunur.

Yirmi ikinci gece: Sekiz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra bir defa İhlas, on beş defa ….. okunur.

Yirmi üçüncü gece: Otuz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra bir defa Zilzal Suresi okunur.

Yirmi dördüncü gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra Haşr Suresi okunur.

Yirmi beşinci gece: On rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra on defa Tekasur Suresi okunur.

Yirmi altıncı gece: On rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra Amen'er-Resulü okunur.

Yirmi yedinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra on defa A'la Suresi okunur.

Yirmi sekizinci gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak ve Nas sureleri birer defa okunur.

Yirmi dokuzuncu gece: On rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra Tekasur, İhlas, Felak ve Nas sureleri onar defa okunur.

Otuzuncu gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra on defa A'la Suresi okunur.

İftar Duası

"Allahumme leke sumtu ve alâ rizgike eftartu ve aleyke tevekkeltu."

Anlamı: Allah'ım! Senin için oruç tuttum ve senin rızkınla iftar edip, sana tevekkül ettim.


Şaban Ayının Amelleri

ŞABAN AYI VE BERAT GECESİ

Şaban Ayının Amelleri

Münacat-ı Şabaniye

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)