• Nombre de visites :
  • 4870
  • 22/2/2011
  • Date :

Salâvat ve Selam-1

salâvat ve selam

"Allahumme salli ala Muhammedin ve Al-i Muhammed" Tevhid ve risalete tanıklık ettikten sonra, Muhammed ve Ehlibeyti'ne salâvat getiririz.

Salâvat, İslâm'ın değerli peygamberinin Ehlibeytine sadakat, sevgi ve muhabbetin nişanesidir, Kur'ân-ı Kerim bu sevgiyi Resulullah'ın (s.a.a) risaletinin mükâfatı bilmiştir.[1]

Salâvat, insanın paslanmış ruhunu parlatır[2] ve nifakın kökünü kazır.[3] Salâvat, günahların temizlenmesi için bir etken,[4] gökyüzünün kapılarının açılması için bir vesile,[5] meleklerin insan hakkında dua etmesine ve bağışlanma dilemesine bir sebep[6] ve kıyamet günü Resulullah'a (s.a.a) yaklaşarak onun şefaatine erişme vesilesidir.[7]

Hayırlı akıbeti olan, dünyadaki son sözü salâvat olan kimsedir.[8]

Allah Tealâ önce kendisi peygambere salâvat getirmekte ve sonra da bize emretmektedir:

"Allah ve melekleri, Peygamber'e salât ederler. Ey inananlar, siz de ona salât edin ve içtenlikle selâm edin."[9]

Bu ayetten ve onunla ilgili olarak nakledilen hadislerden şu nükteler aydınlığa kavuşur:

1- Salâvat, dille yapılan bir saygıdır; fakat bundan önemlisi amelen itaat etmektir ve "içtenlikle selâm edin"cümlesi de buna işaret etmektedir.

2- Allah ve meleklerin salâvatı süreklidir: "Salât ederler."

3- Allah'ın salâvatı keramet, meleklerin salâvatı rahmet ve insanların salâvatı ise duadır.

4- Hadislerde şöyle geçer: Allah Tealâ Hz. Musa'ya(a.s), "Muhammed ve Ehlibeyt'ine salâvat getir; çünkü ben ve meleklerim ona salâvat getirmekteyiz." diye hitap etti.[10]

5- Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Allah'ı anmak ibadettir; beni anmak da ibadettir; benim halifem Ali b. Ebu Talib'i (a.s) anmak da ibadettir."[11]

6- Hadislerde şöyle geçer: Duaların kabul olması için duadan önce salâvat getirin.[12]

[Şunu da hatırlatmakta yarar vardır ki,] sadece Resulullah'ın (s.a.a) ismini duyduğumuzda salâvat getirmek yetmez, onun mübarek ismini yazdıktan da sonra salâvat yazmak müstehaptır. Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki:

"Kim yazısında bana salâvatı kaydederse, ismim yazılı olduğu müddetçe melekler onun için bağışlanma dilerler."[13]

Salavat Nasıl Getirilmelidir?

Ehlisünnet’in kaynak kitaplarında Resulullah'tan (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: Salâvat getirirken, Hz. Peygamber'in (s.a.a) isminin peşinden kesinlikle Ehlibeytinin (a.s) de ismini ekleyin; aksi durumda salâvatımz eksik ve kısır olur.[14]

Ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde Ehlisünnet'in en önemli kitaplarından olan Sahih-i Müslim, Buharı, Tirmizî, Nesaî, Ebu Davud ve İbn-i Mace'den şöyle nakledilmiştir:

Adamın biri Resulullah'a (s.a.a), "biz sana nasıl selâm vereceğimizi biliyoruz; ama nasıl salâvat getirmemiz gerektiğini bilmiyoruz." dedi. Resulullah (s.a.a) şöyle deyin buyurdu: "Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ Âl-i Muhammed, kema salleyte alâ Ibrahime ve Âl-i ibrahim. İnneke Hamidun Mecid."[15]


[1] Şûra, 23

[2] Vesail'uş-Şiâ, c.4, s. 1216

[3] Usul-i Kâfi, c.2, s.492

[4] Bihar'ul-Envar, c.94, s.54

[5] Vesail'uş-Şiâ, c.4, s. 1220

[6] Mirat'ul-Ukul, c.12, s. 109

[7] Bihar'ul-Envar, c.94, s.63

[8] Vesail'uş-Şiâ, c.4, s. 1216

[9] Ahzâb, 56

[10] Nur'us-Sekaleyn Tefsiri, c.4, s.305

[11] Bihar'ul-Envar, c.94, s.69

[12] Bihar'ul-Envar, c.94, s.64

[13] Bihar'ul-Envar, c.94, s.71

[14] Numune tefsirinden naklen, c.17, s.420

[15] el-Mizan tefsiri, c.16, s.365 ve Sahih-i Buharî, c.6, s.l0l'den naklen.

Salâvat Ayeti

Her Derde Deva SALAVAT

Salavatın Sevabı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)