• Nombre de visites :
  • 3376
  • 15/3/2011
  • Date :

Hac dan Önce Tezkiye

hac dan önce tezkiye

Hz. İbrahim Allah Teala"nın emri üzerine bir kayalığın üzerine çıkıp haykırdı:

Ey halk, burası Allah"ın evidir. Onun ziyaretine koşun. Allah İbrahim"in bu tevhid nidasını kıyamete kadar insan kuşaklarına ilettiğinde onlar da icabet edip, lebbeyk Allahumme lebbeyk, nidasını yükselttiler. Bu olaydan sonra birçok manevi, insani, siyasi, toplumsal ve kültürel özellikler taşıyan HAC, muvahhid ve müslüman insanların odak noktası ve kıblesine dönüştü.

Lebbeyk Allahumme lebbeyk.

Manevi hac yolculuğuna çıkan birisi, aşağıdaki tavsiyelerimize uyarsa, inşallah faydalı olur:

1-       İnsan her şeyden önce niyetini Allah rızası için ihlâslı etmeli ki, Allahtan başka kimse kalbinde olmasın.

2-       Günahlarından tövbe etmeli

3-       Boynunda başkalarının hakları varsa onları eda etmeli.

4-       Humus, zekat gibi mali vaciplerini ödemeli

5-       Maneviyatına engel olacak her türlü meşguliyetten kendisini arındırmalı

» 

Hac ve umre çok önemli amellerdendir. İnsan bu manevi yolculuğunda en yüksek faydalara ulaşabilmesi için oraya gitmeden önce bazı amelleri yerine getirmesi gerekir. Onlardan bazıları şunlardır:

1- Hacca giden kimse niyetini Allah rızası için ihlâslı kılmalıdır; yani riya, hacca gitmediği için halkın kınamasından korkmak, ticaret vb. gibi dünyaya ait hiç bir istek kalbinde olmamalıdır. Zira bunların tümü ameli, kurb ve ihlâstan uzaklaştırır ve vaat edilen sevaplara ulaşılmasına engel olur.

2-İşlediği bütün günahlardan tövbe etmelidir; yani onlardan dolayı pişman olmalı, bir daha yapmamak için ciddi bir şekilde karar almalı, geçmişini telafi etmeli, her durumda Allah'tan bağışlanma dilemeli, başkalarına ait maddi hakları eğer bizzat o mal kalmışsa ödemeli, kalmışsa bedelini vermeli; gıybet, töhmet, hakaret, gibi manevi haklardan dolayı helallik almalı, eğer helallik almak sorun çıkaracaksa onun iyiliklerini başkalarına anlatmalı, onun için Allah'tan bağışlanma dilemeli; ilahi hakları da kaza etmeli ve kefaretle telafi etmek mümkünse telafi etmelidir.

Günahların insan ruhuna ne kadar zarar verdiğini öğrenmek için Merhum Neraki'nin yazdığı Mirac-us Saadet gibi ahlak kitaplarına başvurulmalıdır.

3- Şimdiye kadar malının humusunu vermemiş ve humus yılı tayin etmemişse humus yılı tayin etmeli ve humusunu vermelidir.

4- Vahiy diyarına gittikten sonra ve amelleri yerine getirmeden önce alış-verişe gitmek gibi insanın maneviyatına engel olacak şeylerden uzak durmalı

5- Hac masraflarını helal paradan harcamalıdır. Cömert ve eli açık olmalı, cimri olmamalıdır.

6- Hac arkadaşlarına karşı saygılı, tatlı dilli, güzel davranışlı ve mütevazı olmalı, kötü ahlaklı olmamalı, kimseyle kızarak konuşmamalı, Allahın razı olmadığı sözleri söylememeli, kimseyle tartışmaya girmemeli, kimseye karşı kin gütmemelidir.

7- Kabul olmuş bir umre ya da hac yaparak vatanınıza dönmek için kendi gücünüze güvenmemeli, yalnızca Allah'a dayanın ve yalnızca Ondan yardım dilenmelidir.[1]


[1] - Bkz: Meclisi, Bihar-ul Envar, c.96, s. 124-126, Beyrut baskısı, Dar-ul Vefa, 1404 h.k.

HACC

İbrahimî Hacc’, ve de ‘qurbe-t’en’lillah’, kurban…

Hacc ve Ümmet Zirvesi

İmâm Cafer Sâdık (as) Açısından Hacc

HACCIN FARZ OLMA ŞARTLARI 2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)