• Zemzem Kuyusunun Tarihçesi
  • Gerçekten Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Bakara/158 Zemzem kuyusu, Mescidü’l-haram’da Hacerülesvedin tam karşısında Kâbe’ye 19 m. uzaklıkta yer alır. Suya bu isim “bol ve akıcı olma, Cebrâil’in konuşma sesi, akarken çıkardığı ses, şimşek sesi,
  • Nifak ve Münafıklar (2)
  • Nifak'ın varoluş gerekçesi, karşı tarafın ürkütücü gücü, pratikte bir çıkar beklentisi ve kısa vadeli çıkar elde etme olarak sınırlandırılamaz. Dolayısıyla bu saydığımız hususların olmadığı ortamlarda nifak da olmaz demek isabetli değildir. Çünkü toplumla
  • Nifak ve Münafıklar (1)
  • Nifak'ın varoluş gerekçesi, karşı tarafın ürkütücü gücü, pratikte bir çıkar beklentisi ve kısa vadeli çıkar elde etme olarak sınırlandırılamaz.
  • Alisiz Tarih, Ne Kadar Korkunç!
  • Duam kabul oldu. Allah, aradı aradı, tanımadığım en acı dertleri benim canıma döktü... Ey benim dertli ve akıllı Dostum! Dinle, yalvarıyorum dinle…
  • Şirk Dininin Kurucuları ve Koruyucuları (2)
  • Öyleyse tarih boyunca dünyada hüküm süren şirk dininin, cehaletten ve insanların doğa olaylarından kaynaklanan korkularından doğduğu düşüncesi doğrudur. Hâlbuki İbrahimî dinler aşktan, insanın, tek hedefe ve kâinattaki tek rabbe kendisini adamasından, var
  • Şirk Dininin Kurucuları ve Koruyucuları (1)
  • Bazı kimseler, kendilerine hukukî, iktisadî ve sosyal imtiyazlar tanırken, kendileri dışındakileri de mahrum bırakırlar. Ancak bu imtiyazları muhafaza etmek zordur; gün gelir zorbalar, söz konusu imtiyazları ve kaynakları zorbalıkla ellerinde tutamaz olur
  • Selman-ı Farisi
  • Selman-ı Farisi (Ebû Abdullâh Selmân el-Fârisî) (Arapça: سلمان الفارسي‎ Salmān al-Fārsi, Farsça: سلمان فارسی Salmān-e Fārsi, d. 568 - ö. 656), İslamiyeti kabul eden İran asıllı ilk sahabe.
  • Gadir-i Humu Kim Unutturabilir?!
  • O dönemde Allah Resulünün Veda Haccı ile tekrar gündeme taşıdığı ve Veda Hutbesi ile İslamı kusursuzlaştıracak bir konu olan Vefatından sonra Halefi kim olacak? sorusunu hiçbir şüphe bırakmadan cevapladığı bilinmektedir.
  • Geceleyin Gizlice Defnedilen Kadın
  • Fatıma benden bir parçadır; onu inciten beni incitmiş; onu seven beni sevmiş olur... Karanlığın her şeyi esir alıp, uykunun bütün gözleri bürüdüğü gecenin geç vaktinde “bir mukaddes cenaze” sessizce mezarlığa doğru ilerliyordu.
  • Kutsal Emanetlere Ramazan İlgisi
  • Yavuz Sultan Selimin Mısır seferinin ardından İstanbula getirilen kutsal emanetler, ramazan aylarında ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
  • Yahudilerin Alayları ve Bahaneleri Bitecek gibi Değil!
  • Yüzünü çok kere göğe doru çevirdiğini görüyoruz. Elbette seni arzu ettiğin kıbleye döndüreceğiz: Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir! Siz de ey müminler, nerede bulunursanız bulunun(namazda) yüzlerinizi ona doğru çeviriniz.
  • Kıblenin Değişmesinin Sırrı
  • Kıble değişikliği aslında çeşitli denemeler ve gelişmelerle Müslümanların kemale ermesi idi. Kabe Hz Resulullah (saa) zamanında müşriklerin putlarının bulunduğu yer idi. Hz Muhammed (saa) emriyle Müslümanlar geçici olarak Beytul Mukaddese doğru namaz kıld
  • Sıffin Savaşı
  • Yine İmamı zehirlediği takdirde Cudeyi oğlu Yezide alacağını da vadetmiş, fakat Yezid, babası Muaviyeden...
  • Sıffin Musibeti
  • Biz Emirül-Müminin Alinin Sıffin Savaşındaki bütün girişimlerini ve bu savaşın bütün yönlerini anlatmayacağız...
  • Şehadet ve Felâket
  • Allâme İbn-i Ebil-Hadidin de dediği gibi, İslâm âleminde yaygın olan bütün ilimleri bir bir inceleyecek olursak...
  • Hz. Ali ve Şehadet
  • Haricîler, Horkus b. Zuheyr adlı Haricînin önderliğinde Nehrevan adlı yerde toplandılar. Bu duruma...
  • Cemel Musibeti
  • Evet, Talha ve Zübeyr, Aişe, Mervan ve Velid b. Utbenin eşliğinde nifak bayrağını taşıyarak Basra civarında...
  • Cemel Savaşı
  • İnsanlık girişimlerinin hangi türüne bakacak olursak, bu girişimlerin birkaç iç ve dış etkenden kaynaklandığını...
  • Hz. Ali Ve Demokrasi
  • Müminlerin emiri Alinin (a.s) Haricilere karşı tavrı gerçek anlamda bir demokrasi örneğidir. O halifeydi ve Hariciler de herkes gibi onun...
  • İmamın Tayini Meselesi
  • Siz Hz. Mehdinin kıyamını kabul ediyorsunuz, ama imamı insanlar seçer diyorsunuz. O zaman oyunuzu kullanın ve İmam Mehdiyi seçin ...
  • Latif Nükteler
  • Ve Hz. Ali (as) böyle bir günde müslümanların imamı olarak imamet makamına seçildi. Hz. Ali (as) hakkında...
  • Dinin Kemali Ayeti
  • Bugün kâfirler sizi dîninizden döndüremedikleri için yeise kapıldılar. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dîninizi kemâle...
  • Dinin Kemali
  • Evet bu konu İmamettir. Eğer imam masum ise tevhid canlıdır. Ama eğer değilse Allah-u Tealanın yerine tağut hakim olur...
  • Maide Suresinin 67. Ayeti
  • Hz. Peygamber (saa) kendi canından önce, bu önemli emri bazı insanların kabul etmemesinden, insanlar arasında fitne ve kargaşa çıkmasından...
  • Kuranda Gadir-i Hum [2]
  • Hz. Peygamber (saa) şöyle buyurdular: İleride olanlar geri dönsün, bize ulaşmalarını bekleyin. Öğle namazı vaktiydi, namazı kıldıktan sonra...
  • Tebliğ Ayeti
  • Ya Resulüllah ibareti Kuran-ı Kerimde sadece iki yerde gelmiştir. Bu ibaret Hz. Peygamber (saa)a vazife ve görev verildiğini ve insanlara duyurması gereken önemli bir emri beyan...
  • Kuranda Gadir-i Hum-1
  • Günümüz gençlerinin sorduğu sorulardan biri: Hz. İmam Ali (as)ın adı neden Kuran-ı Kerimde...