• YAHUDİLİKTE ÖRTÜNME
  • Yahudilikte örtünün farz oluşu ve Yahudi kadınlarının örtünmesi, gerçeği arayan ve dini/tarihi metinleri araştıran herkesin kolayca...
  • RAHMET Mİ ZAHMET Mİ?
  • Bazılarının inancına göre; eğer Allah bağışlayan ve esirgeyen bir varlık olsaydı insanlar için bu kadar emir ve yasaklar koymaz ve onları bu...
  • AKIL VE DİN İLİŞKİSİ
  • Felsefe ve İlahiyatın tarihine baktığımız zaman fikir denen bu kuvvenin hatalardan korunmuş olmadığını görürüz. Buna en güzel örnek düşünürlerin...
  • İSLAMDA MUTA
  • İslam dininin nurlu ve önemli öğretilerinden birisi de neslin türemesi, türün bekası ve toplumun fesat ve bozukluktan korunmasını amaçlayan nikâhtır.
  • RAHMET Mİ ZAHMET Mİ ?
  •                                 Bazılarının inancına göre; eğer Allah bağışlayan ve esir
  • Ümmetin İki Guruba Ayrılışı
  • Muaviye, İmam (a.s)ın şehadetinden sonra hükümet tahtına kurularak yirmi yıllık mutlak ve rakipsiz hükümetini, ümmeti nefsanî istekleri doğrultusunda...
  • AKIL VE DİN
  • Bu akli kuralları kabullenmek, diğer akli kuralları kabullenme zorunluluğu getirir. Bu kurallar arasında ayrım yapmak, yani sadece bir...
  • MATERLYALİST DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN TUTARSIZLIĞI
  • Materyalist Dünya Görüşünün Tutarsızlığı  1. İlke >Maddeci görüşe göre, varlık madde ve maddesel varlıklara eşittir. Başka bir ifadeyle bu görüşe göre, var olan bir şey mutlaka ü
  • İFK OLAYI
  • Muminlerin Annesi Ayşe Hakkın da Söylenen İftira) Pek çok önemli kaynak kitaplarında söz konusu edilen önemli olaylardan birisi ifk olayıdır. İfk olayı önemli tarih, tefsir ve hadis kitapların da yer almıştır...
  • KURANDA ERKEK VE KADININ KONUMU
  • Kuran-ı Kerimin insandaki aklıselimi güçlendirmesi; onu hevâ ve hevese, nefsin isteklerine uymaya, hissiyatın ve coşkun duyguların...
  • KABEYLE İLGİLİ TARİHSEL BAKIŞ
  • Kâbenin yönetimi, hicretten önce ikinci yüzyılda Peygamberimizin atalarından biri olan Kusay b. Kilabın eline geçince, onu yıkıp ye-niden...