• İslâm Ve Ekonomik Sorunlar 2
  • İslâmda özel mülkiyet hakkı; faiz, spekülasyon, sahtekârlık, yağmacılık, beleşçilik, rüşvet, gasp ve hırsızlık temelleri üzerine kurulu ...
  • İslâm Ve Ekonomik Sorunlar 1
  • Ekonomi meselesi ve tabiat kaynaklarının kullanımı olayı öteden beri insan hayatının en önemli ve zarurî parçalarından biri olmuş...
  • İnsan Hakları
  • Hiçbir ilahi mektebin insan haklarını görmezlikten geldiği, onun varlığı ve ispatı hakkında kayıtsız kaldığı düşünülemez. Bu yüzden ...
  • İRFAN VE AKIL
  • İrfan taraftarları ve muhalifleri arasında ihtilaf nedeni olan temel konulardan birisi, irfan ve...
  • Şehriyar
  • İnsanın bazen özel hâlleri olur. Çocuklukta serçeyi sevmesi, gençlikte aşık olması, olgunlukta bağışlayıcı ve yaşlılıkta kırılgan olması gibi...
  • Hakkın Pak Dini
  • Mukaddes İslâm dininin diğer din ve ekollerle bütün hususlarda çok derin ve temelli farklılıkları vardır...
  • “İran, Iraka Benzemez”
  • İran’ın nükleer faaliyetleri konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve BM ile İran hükümeti ...
  • Hakikat Aşkı
  • Bir şeyin aslı, esası demek olan hakikat, görülen, duyulan ve akledilip kavrananın ötesinde neyin ne...
  • ZORBA FİRAVUN
  • Müminler, istikbarın köleci, aşağılayıcı tavrına karşı, zihinleri ve bedenleri tutsak alınmış mustazafları la ilahe illallah şiarı...
  • Kuran Okumanın Bereketi
  • Hamd ve sena, alemlerin Rabbi Allahiadır; selat ve selam, yüce peygamberimiz ve efendimiz Muhammed Mustafaiya (s.a.a)...
  • KURAN KERIM
  • Kur’an, Hakkı Batıldan Ayırt Etme Ves’lesidir Kur’an ile menus olmak, insana hakkı batıldan ayırt etme...
  • DİN VE KANUN
  • İslami düzen, neslimizin düşündüğü, konuştuğu ve hissettiği ile bu kelimenin manası...
  • Çağdaş İran Şiiri
  • Dünya bizi şiir ve irfanla tanıyor. Ülkemiz uraniyum zenginleştirmeğe yönelik adım atmadan yüzyıllar önce edebi zenginleştirme yönünde adım atmıştır...
  • Zafer ve Hezimetin Sebepleri
  • Şüphesiz ümmet/toplum, bireyler gibidir, sıhhatli olur hastalanır, güçlenir zayıflar, zafer kazanır yenilgi tadar, kanunlara ve ilahi yasalara uygun...
  • Dr. Şehid Beheşti
  • Bugün Amerika ve yandaşları tarafından sürekli olarak teröristlikle suçlanan İran İslam Cumhuriyeti aslında...
  • Ama o Şii!
  • Programda Fatih Altaylı, Kevser Çakıra, internetteki sitesine niye Humeyninin resmini koyduğunu sordu....
  • Şeytanın askerleri görevde
  • Gazze’ye uygulanan insanlık dışı ambargo sebebiyle bölge ahalisinin büyük sıkıntılarla karşı karşıya olduğu, artık tüm insanlık tarafından görülüyor....
  • Ortadoğu'da 'aşağılanmış barış'
  • Bush İsrail'in kuruluşunun 60. yılı kutlamalarına katılarak başladı Ortadoğu turuna. Knesset'te yaptığı konuşma sanki militan bir siyonistin söylevi gibiydi....
  • İslam’a Karşı İslam
  • Böylesi bir makaleyi kaleme alırken gözlerimizin kapakları kapanmaya hasret kalmış ve acılara duçar olmuş bedenlerimizi doyurmakta...
  • Şehidler Kafilesi
  • Allah yolunda öldürülenleri ölü sanma. Onlar diridir veRableri katinda rızıklanırlar. (Ali-İmran 169)...
  • İRFÂN VE HİKMET
  • Bu dünya sahnesinde insanlar, atmosfere bırakılan ve onu, sonsuz idealler ve mutluluklar dünyasına yükseltecek bir...
  • MÜNAFIKLARIN HİLESİ
  • Şimdi Allah aşkına, Ehl-i Beyt hakkında böylesi sayısız hadisler var iken, Hz. Ali’ye (a.s) Hz. Fatıma’ya (s.a) karşı...
  • İblis Ve Fonksiyonu Hakkında
  • İblis konusu, nazarımızda bayağılaşmış ve önemsiz bir konu hâline gelmiştir. Sadece bazı zamanlar onu hatırlar, ona lânet okur...
  • Seyyid Muhammed Bakır Sadr
  • İmam Musa Sadr’ın kaçırılmasından on dokuz ay gibi bir süre geçmişti ki, İslam aleminde büyük bir facia gerçekleşmiş ve Sadr ailesinin...
  • KIBLE HAKKINDA İLMÎ BİR İNCELEME
  • İslâm dininde kıbleye yönelmek, tüm Müslümanları kapsayan genel bir ibadet olan namaz, hayvan kesme ve umum halkı ilgilendiren diğer bazı konular...
  • Baharın Getirdikleri
  • Yeşildir bahar. Renklerin en asilini bürünmüştür o. Cennet rengine. Bereket simgesine. Hayattır bahar, bütünüyle hayattır. Herşey baharda daha bir canlanır....
  • Vahdet Mektubu
  • Ümmetimizin derin bir kaygı içinde olduğu ve her taraftan neredeyse tüm bölgeyi muhasara altına alan ciddi tehlikelerle karşı karşıya olduğu...
  • Vahdet ne demektir ?
  • Vahdet, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaya denir. Değişik ideoloji ve inançlara sahip olanların ortak noktalarda birleşmeleri...
  • Dün Bosnaydı, bugün Filistin
  • Kamptan alınanların kurşunlanıp gömüldüğü toplu mezarın olduğu yere yıllar sonra Clinton tarafından bir anıt dikildi.
  • DİN - SİYASET İLİŞKİSİ
  • Bazıları insan toplumunda bir devlete ihtiyaç olmadığını bunun insanların özgürlüğünü kısıtladığını, hür hareket etmesini engellediğini dolayısıyla da ister bir...
  • Mevlânâda İnsan Sevgisi
  • Hümanizm’ kelimesi, ‘insan sevgisi’ mânâsında ilk defa Romalı düşünür Cicero (MÖ 106-43) tarafından telâffuz edilir...
  • Dostun gülü
  • İkibinbeş yılının bir hesaba göre Aşûrâ günü, bir hesaba göre Aşûrâ'dan bir sonraki bir pazar günüydü. Bir toplantıda, “Ehl-i Beyt diye, Resûl-i Ekrem'in (S.A.)....