• Cezayir-2
  • Fransız işgaline karşı ilk bağımsızlık mücadelesini işgalin ikinci yılında Emir Abdülkadir başlatmıştır. Emir Abdülkadir ...
  • Cezayir -1
  • En son cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte bu ülke yeniden gündeme geldi. Biz de bu sayımızda bu ülkeyi değişik yönleriyle...
  • Bolivya Müslümanları
  • Bolivyada yaşayan Müslümanların sadece 1 tane camileri bulunmaktadır. İslâmi merkez içinde yer alan bu camide ...
  • Huneyn Savaşı -3
  • Vahşet ve karışıklık sebebiyle firara kalkışan Müslümanların hali Peygamber’i oldukça üzdü. Zira o, bir an bile geç kalacak ...
  • Huneyn Savaşı- 2
  • Dureyd b. Samme” tecrübeli ve savaşçı bir ihtiyar idi. Çocukların ağlama seslerini ve tadınlarının feryatlarını duyunca...
  • Kıble Değişikliği
  • Hz. Peygamber’in (saa) Medine’ye hicretinden henüz birkaç ay geçmişti ki, Yahudiler tarafından muhalefet sesleri ...
  • Huneyn Savaşı -1
  • Peygamber’in bir bölgeyi fethettiğinde orada kaldığı süre zarfında mıntıkasının siyasi işlerinin ve halkın...
  • Uhud Savaşı-1
  • Kureyşliler Bedir Savaşından döndüklerinde birçok ölü ve esir vermişlerdi. Yetmiş kişileri ölmüş ve yetmiş ...
  • Ramazan Bayramı -2011
  • Fıtır bayramı Allah-u Tealanın diğer günler içerisinden seçtiği bir gündür. Bu günü kullarına özel hediyeler ve büyük...
  • Dünya Kudüs Günü - 2011
  • Mübarek Ramazan ayının son cumasının ““Dünya Kudüs Günü” ilan edilmesi rahmetli İmam Humeyni’nin ileri...
  • ?ehid Mustafa Camran-3
  • Mustafa baz? konularda hassast?. Bana kar?? çok büyük sayg? g?sterir ve benim hiçbir konuda zorluk...
  • ?ehid Mustafa Camran-2
  • Dü?ün haz?rl?klar? yapt???m?z s?rayd?. Benim ailem, “damad?n gelip geline hediye getirmesi gerekir...
  • ?ehid Mustafa Camran-1
  • Babam Cin ile Afrika aras?nda ticaret yapard?. Maddi durumumuz çok iyiydi ve ben de can?m istedi?im ...
  • Büyük Bedir Savaşı-4
  • Resulullah (s.a.a) ayağa kalkarak Müslümanların saflarını düzenleyerek savaşta nasıl dizileceklerini...
  • Büyük Bedir Savaşı-3
  • Resulullah (s.a.a) müşrik esirlerle ilgili özel bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre on tane Müslüman ...
  • Büyük Bedir Savaşı-2
  • Muhacirlerden biri ayağa kalktı ve düşmanla karşılaşmaktan çekinmeyi ve korkmayı ifade eden bir ...
  • Büyük Bedir Savaşı-1
  • Savaşmaya ilişkin ilâhî emrin inmesi ile İslâm risaletinin şirk ve sapıklık güçleri arasındaki çatışma ...
  • İslam Devletinin Kuruluşu-7
  • İnsanlara hükmeden, onlar üzerinde üstünlük kuran faktör, güçtür. Hz. Peygamber (s.a.a) ve Müslümanlar bu ortamda Medinede meydana gelen nispî istikrardan sonra Arap...
  • İslam Devletinin Kuruluşu-6
  • Medine şehri bu yeni dönemde güvenli ve istikrarlı bir hayata kavuştu. Bu durum başlangıçta Hz. Peygamberin (s.a.a) çağrısını reddeden, bu çağrıda kendi inançlarını...
  • İslam Devletinin Kuruluşu-5
  • Müslümanlar ile Yahudiler arasında barış ve işbirliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre merkezinde Hz. Peygamberin (s.a.a) yer alacağı ve bünyesinde yaşayan herkesin...
  • İslam Devletinin Kuruluşu-4
  • Ticarî hareketi canlandırmanın yanı sıra tarımsal gelişmeyi geliştirmek. Bu amaçla muhacirler ile ensarın faaliyetlerini ve düşüncelerini kaynaştırmak, şehirde var olan bütün...
  • İslam Devletinin Kuruluşu-3
  • Bir İslâm devleti kurmanın önündeki başlıca engellerden biri, Arap Yarımadası toplumunda öteden beri egemen olan ve toplumlar arası bağları sağlamlaştıran kabile...
  • İslam Devletinin Kuruluşu-2
  • Mağaraya sığınmasının üzerinden üç gün geçtikten sonra Kureyşlilerin kendisini aramayı durduklarını öğrenince, hiçbir sıkıntıya aldırış etmeksizin, Allahın yardımına sığınarak...
  • İslam Devletinin Kuruluşu-1
  • Risalet hareketinin kemale ermesi ve peygamberlik misyonunun özlenen ilâhî hedeflerini gerçekleştirebilmesi için risaletin inanç sistemine kesin bir inançla bağlanmış, varlığını...
  • İslam Ülkeleri –Arnavutluk-4
  • Tarım ve hayvancılığın da ekonomide önemli yeri vardır. Bu sektörlerden elde edilen gelirin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı % 36dır ve çalışan nüfusun % 55i bu...
  • VEDA HACCI-2
  • Ashâbın hepsi birden evet ey Tanrı elçisi dedi. Bunun üzerine sağ elinin şehadet parmağını göğe kaldırıp üç kere, Allahım şâhid ol, Allahım şâhid ol, Allahım...
  • VEDA HACCI-1
  • Hz. Muhammed, hicretin onuncu yılında hacca niyyet etti. Bu hac, Hz. Peygamberin son haccı olduğu için Vidâ Haccı anlamına Haccül-Vidâ diye...
  • İslam Ülkeleri –Arnavutluk-3
  • 10 Şubat 1991de 250 kişilik Halk Meclisi üyelerinin belirlenmesi için seçimler yapıldı. Seçimlerin böyle aceleye getirilmesindeki amaç muhalefet partilerinin teşkilatlanmalarını...