• Nombre de visites :
  • 2694
  • 21/10/2013
  • Date :

Kur'an'da Gadir-i Hum-1

kuranda gadir-i hum

Günümüz gençlerinin sorduğu sorulardan biri: Hz. İmam Ali (as)'ın adı neden Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor? sorusudur. Bu soru ne yazık ki yeni neslin Kur'an-ı Kerim, din ve maarufla çok ilgisi ve aşinalığı olamamalarının neticesidir. Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet Hz. Ali (as) hakkında nazil olmuştur. Bu ayetleri güvenilir ve muteber tefsirlerden bulabilirler.

Kur'an-i Kerim'in beyan özelliklerinden biri; kişinin adı yerine şahsın özelliklerini diğerler şahıslara örnek teşkil etmek için zikretmesidir.Örneğin  Hz. Hızr (as)'ın ismi  ve mu'min al-i Firavun olarak adlandırılmıştır.

Hz. Ali (as) hakkında inen ayetlerden ikisi Gadir-i Hum'da İmamet meselesiyle ilgili olan Maide suresi 3 ve 67. ayetlerdir.

Maide suresi birçok tefsirçilerin görüş ve yorumlarına göre Hz. Peygamber (saa)'ın ömrünün sonlarında inmiş, bu iki ayette Peygamber Efendimizin halifesini ilan ettiği ayetleri içermektedir.

Bu ayetlere ilave olarak Peygamber Efendimiz (saa)'ın yaranlarından Gadir-i Hum hakkında birçok rivayetler nakledilmiştir.Allame Emini 11 ciltlik El-Gadir adlı eserinde son 14 yüzyılda bu konuyla ilgili rivayette bulunan sahabelerden 110 kişi, alim, tarihçi ve sünni ve şii şairlerden geniş bir şekilde bahsetmiştir.

Burada ilk önce Hz. Peygamber (saa)'ın son hacc seferi olan Veda Hacc'ı konusuna değineceğiz. Daha sonra bu konu hakkında inen ayetleri açıklayacağız.

Hz. Peygamber (saa)'ın Son Haccı (Veda Haccı)

Hz. Peygamber (saa) kırk yaşlarında peygamberliğe ulaşmıştır.  Üç yıl gizli ve on yıl açık ve aşikar olarak İslam dinini tebliğ ett i.Kafirlerin tehdit ve zulümlerinden dolayı Mekke'den Medine'ye hicret etti. Altı yıl Medine ikamet etti.Mekke'ye gidip umre farizesini yerine getirmek istediğinde kafirler Mekke'ye girmelerine izin vermediler. Kargaşa ve hatta savaş çıkmak üzere iken barış sağlandı ve Hudeybiye antlaşmasını yaptılar.Bunda iki yıl Hz. Peygamber (saa) ve müslümanlar Mekke'yi fethettiler. Alla-u Teala (cc)'ün evi Kabe'yi ziyaret ettiler ve Medine'ye döndüler.İki yıl daha Medine'de kaldılar. Hz. Peygamber (saa) 63 yaşında hacc farziyesini yerine getirmek Mekke'ye gideceğini ve isteyenlerin Hz. Peygamber (saa) ile birlikte gelebileceklerini buyurdu. Medine ve çevresinden ve diğer islam bölgelerden birçok cemiyet Mekke'ye geldi.

Hacc dönüşünde Cebrail (as) nazil oldu ve Hz. Peygamber (saa)'e şu ayeti iletti:

«يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْکَ مِنْ رَبِّکَ...»

Hz. Peygamber (saa)'ı Ali İbni Ebi Talib (as)'ın velayetini ilan etmesine görevlendirdi. Tam bu anda Hz. Peygamber Gadir-i Hum bölgesinde bulunmaktaydı burada durma emri verdiler. Bu bölge kavşak konumunda olan bir yerdir bir yol Medine tarafına diğeri Yemen'e ve bir yolu da Irak'a gider.

Çeviri:Ürün Özedönüş


Gadir-i Hum Aynasına Yansıyan Velayet-1

GADİR HUM’DA VELAYET

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)