• Hira Dağına İbadet
  • Hira dağında Hz. Abdulmattalip ( a.s.)la birlikte ibadete çekildiğini çeşitli kaynak ve belgelerle yeralmaktadır. Peygamberimizin ...
  • Leylet-ul Mebit-1
  • Eşi ve değeri bulunmayan kainatta da emsalinin hiç bir canlı ve cansız da, da tartışılmasını bile konu yapmakta mümkün olmayan bir fadakarlığın...
  • Aşura: Ebedi Kıyam-10
  • Hz. İmam Hüseyin (as) kendi mahremlerine sakin olmalarını söyledi. Şimr ve askerlerinin geri çekilmeleriyle çadırdakiler ...
  • Aşura: Ebedi Kıyam-9
  • Hz. İmam Hüseyin (as)’ın yaranlarından on kişi ‘ Zuheyr bin Keynin ‘ liderliğinde Şimr ile savaştılar. Bu hamlede düşmanın ölülerinin ...
  • Aşura: Ebedi Kıyam-8
  • Teke tek savaşta öldürülen düşman sayısı fazlaydı. Emir bin Haccac askerlerine seslenerek şöyle söyledi: ‘ Aptallar, kiminle ...
  • Aşura: Ebedi Kıyam-7
  • Hazreti İmam Hüseyin (as)’ın bazı yaranlarının şehadetinden sonra ok yağmurunun sabahında, amansız savaş, en iyi ensar ...
  • Aşura: Ebedi Kıyam-6
  • Çünkü Aşura gecesi söylenen ahid akıllarında iyice yerleşmişti: ‘Biz ahid ve sözümüze ölene kadar sadık ve vefadar ...
  • Aşura: Ebedi Kıyam-5
  • İmam (as)’ın yaranlarının meydan okumalarında teke tek dövüş için fırsat bulan şehidlerin ortak noktaları...
  • Aşura: Ebedi Kıyam-4
  • Toz bulutunun dağılmasından sonra Abdullah’ın yere düştüğü belli oldu. Eşi yanına gitti ve toz toprağı yüzünden sildi ve şöyle ...
  • Aşura: Ebedi Kıyam-3
  • Şehidlerin sayısını ise 50 kişiden fazla yazmışlardır. Hz. Eba Abdullah (as)’ın yaranlarının yüzlerinde bu kadar şehidden sonra hiçbir korku ...
  • Aşura: Ebedi Kıyam-2
  • Yani bir tarafta kendine tapınma ve kendini beğenmişlik diğer tarafta ise Allah aşkıyla kendinden geçmişlik vardı. Sadece ...
  • Aşura: Ebedi Kıyam-1
  • İlk oku İmam (as)’ın ordugahına doğru atan Ömer Saad’ın emriyle yaklaşık onbin kişiye varan ordunun okçuları İmam (as)’ın ...
  • İslam ve Putperestlik-5
  • Kâbenin duvarı, insan boyu kadar yükselmiş, Hacerül- Esvedi yerine koyma sırası yetişmişti. Fakat kim Hacerül- Esvedi ...
  • İslam ve Putperestlik-4
  • Kureyşlilerin yıkılışlarının baş nedenlerinden biride Hz. Muhammed ( s.a.v. )ın Onun Emin ve güvenir olmasından ...
  • İslam ve Putperestlik-3
  • Kureyş bayramlarından birinde ilginç bir olay kendisini gösterdi. Bu olay, dakik insanların nazrında putperestlerin egemenliğinin ...
  • İslam ve Putperestlik-2
  • Çünkü dünya devletleşme şekillerinin yeni yeni yüz yıllara dayandığınında altını çizmemizin lazım geleceğinin ...
  • İslam ve Putperestlik-1
  • Hz. Muhammed ( s.a.v. )ın hayatta iken veya onun vefatlarından sonraları ecnebi güçlerin araştırmacıları ve yazarları ...
  • İslam ve Medeniyet-4
  • İspanya, İtalya, Seyçel (el-Cezair) ve haçlı savaşlarında Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında gerçekleşen ilişkiler ve İslamın diğer ...
  • İslam ve Medeniyet-3
  • Emniyet: Hükümet, Devlet, düzen ve kanun çerçevesinde his edilen rahatlık ve aramış anlamındadır. Bu unsur ...
  • İslam ve Medeniyet-2
  • Medeniyet arapça olan temeddün kelimesinden gelmektedir. Temeddün kelimesi ise “mudun” kökünden gelmektedir...
  • İslam ve Medeniyet-1
  • Medeniyet her milletin yücelişi ve ilerlediğinin göstergesidir. İslami ülkelerdeki medeniyetin icat edilişinin geçmişi ...
  • Uhud Savaşı-2
  • Kuyreşlilerin sancağını Abduddar kabilesinden Talha b. Ebu Tal-ha Abdi taşıyordu. Onu Hz. Ali öldürdü. Bunun üzerine sanacağı ...
  • Mekkenin Fethi -3
  • Ertesi sabah Ebu Süfyan, Hz. Peygamberin (s.a.a) karşısına gelip dikilince, Peygamberimiz ona: Yazıklar olsun sana, Allahtan başka ...
  • Mekkenin Fethi -2
  • Anlaşılan Hz. Peygamber (s.a.a) ilâhî destekli zaferin hızlı bir şekilde, bir damla bile kan dökülmeden gerçekleşmesini arzu...
  • Mekkenin Fethi -1
  • Mute Savaşından sonra bölgedeki güçlerin tepkileri farklı oldu. Bizanslılar Müslümanların geri çekilmelerine, Şama girememelerine ...
  • Mute Savaşı
  • Hz. Peygamber (s.a.a) güveni Arap Yarımadasının kuzeyine yaymaya, o yörenin halkını İslâma çağırmaya ve oradan Şama doğru ...
  • Bosna-Hersek -6
  • Bunun yanı sıra bütün dünya ülkelerinin Bosna-Herseki Sırplar karşısında yalnız bırakmalarına rağmen değişik ülkelerden ...
  • Bosna-Hersek -5
  • Dış ve iç problemleri: Ülkenin dış ve iç problemlerinin eksenini Sırpların bağımsız Bosna-Hersek yönetimini tanımamaları sonucu ...
  • Bosna-Hersek -4
  • Camiler, medreseler ve tekkeler kapatıldı. Yıkılan ve tahrip olan camilerin tamir edilmesine izin verilmedi.
  • Bosna-Hersek -3
  • Bosna-Hersekin bugünkü başkenti Saraybosna (Sarayevo) Osmanlı döneminde Avrupanın en önemli ilim ...
  • Bosna-Hersek -2
  • Yönetim şekli: Bosna-Hersekte 31 Mayıs 1994te Boşnak-Hırvat federasyonu denilen federal bir sisteme geçildi.
  • Lübnan -4
  • Emin Cemayelin görev süresi Ekim 1988de sona erdi. Ancak ABD ile Suriyenin ondan sonra kimin Lübnan cumhurbaşkanı ...
  • Bosna-Hersek -1
  • Bosna-Hersekte sosyalist dikta döneminde İslâmi çalışmalar sadece daha çok fikri ağırlıklı birtakım özel gayretlerle bazı ...
  • Lübnan -3
  • Charles Hilunun cumhurbaşkanlığı Ağustos 1969da sona erdi ve yerine Süleyman Feranciye (maruni) cumhurbaşkanı...
  • Lübnan -2
  • Lübnan İslam orduları tarafından 636da Hz. Ömer (r.a.) zamanında fethedildi ve Sam (Suriye) eyaletine bağlandı.
  • Lübnan -1
  • Lübnan, uzun süre iç karışıklıklar yaşadıktan sonra 1988de imzalanan Taif anlaşmasından sonra kademeli bir şekilde istikrara...
  • Bangladeş -2
  • Ülkenin %15i ormanlarla kaplıdır. Yıllık yağış miktarı 1525-5080mm arasındadır. Dünyanın en çok yağış ...
  • Bangladeş -1
  • Tarih öncesi çağlara kadar uzanan, karışıklık ve düzensizliklerin belirgin olduğu İslâm öncesi dönem, XIII. yüzyılın ...
  • Cezayir -5
  • İslami Uyanış (Nahda) Partisi: İslami siyasi oluşumlar içinde üçüncü sırada gelen bu hareketin liderliğini Abdullah Cabullah ...
  • Cezayir -4
  • En son olarak da 15 Nisan 1999 tarihinde yine göstermelik bir cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı ki bu seçimlerden geçen ...
  • Cezayir -3
  • İslami Selamet Cephesinin gösterdiği başarı Cezayirde önemli çıkarları olan Fransa başta olmak üzere bütün Batılı güçleri ...