• Hüseyin Kulu Hemedani (1)
  • O zamandan günümüze kadar yaşamış ariflerin tamamı onun derin, yüce ve semavi düşüncelerinin etkisi...
  • Mukaddes-i Erdebili (ra)-3
  • Çocuklarım başkalarına el mi açsınlar? dedi. Mukaddes hanımına cevap vermeden evden çıkarak İtikâf için Kûfe ...
  • Mukaddes-i Erdebili (ra)-2
  • Safevi hükümeti görevlilerinden biri Şah Abbasın hışmına uğramış ve can korkusundan firar ederek Mukaddesi Erdebiliye ...
  • Mukaddes-i Erdebili (ra)-1
  • Onuncu asır Erdebil şehrinde Şii bir ailelerinin birinin evinde bereketli bir çocuk dünyaya geldi. Babası Muhammed ona Ahmed ...
  • Muhakkik-i Saninin (ra)-3
  • Meydana gelen bir takım ihtilaflar yüzünden hicri 929da üstlenmiş olduğu görevleri bıraktı ve Necef İlimler Havzasına geri döndü ve orada tahsil hayatına devam...
  • Muhakkik-i Saninin (ra)-2
  • Şeyh Lütfullah Missi, Şeyh Bahaînin kayın pederi Şeyh Ali Minşar, Şeyh Bahaînin babası Şeyh Abdüs-samet, Seyyid Macid Behrani, Şeyh Hürr-i Amuli ve Şeyh Bahaî gibi...
  • Muhakkik-i Saninin (ra)-1
  • Hicri 870, dokuzuncu asrın ortalarında Cebel-i Amulun Kerek kasabasında sade ve mümin bir aile olan Şeyh İzzuddin Hüseyinin (r.a) evi kutlu bir çocuğun dünyaya...
  • İbni Fahd-i Hilli (ra)-2
  • Evliyalardan biri rüyasında görkemli bir meclisin kurulduğunu ve İbni Fahd-i Hilli (r.a) dışında bütün âlimlerin geldiğini görür. Rüyasında İbni Fahdin nerede...
  • İbni Fahd-i Hilli (ra)-1
  • , üstatların yanında ilim öğrenmenin yanı sıra nefsini de terbiye ediyordu. Nefis tezkiyesi ve maneviyatta büyük mesafeler yollar katederek Şianın büyük arifleri arasında...
  • Muhakkik Hilli (ra)-2
  • Bağdat şehri fetedildiği sırada Bağdat İlimler Havzası tamamen yakılıp yıkıldı. Bu yüzden o görkemli havza Hilleye intikal etti. Hille âlimleri de var güçleriyle...
  • Muhakkik Hilli (ra)-1
  • Din âlimleri, Masum İmamların öğrencileridirler. İmamlarının yolunu sürdürmek için, kendilerini din yoluna feda ederler. Eğer onların bu fedakârlıkları...
  • Şehid-i Evvel (r.a)-4
  • Şehid bir yıl cehalet ve taassup bulutları arkasında kaldı. Zindana hapsedilmesinin hiçbir nedeni yoktu. Suçsuz yere ömrünün bir kısmını karanlık zindan köşelerinde...
  • Şehid-i Evvel (r.a)-3
  • Şehid-i Evvel (r.a) fiziki olarak zayıf ve küçük boyluydu. Ancak onun fethedilmesi güç bir kale gibiydi. O gece ibadet, gündüzleri de cihat edenlerdendi.
  • Şehid-i Evvel (r.a)-2
  • Şehid-i Evvelin (r.a) zekâsı ve istidadı hicri 751 yılında 17 yaşlarında Allame Hilliden içtihat ve hadis nakli iznini almasını sağladı. Şehid-i Evvel (r.a) hicri...
  • Şehid-i Evvel (r.a)-1
  • Tarihler hicri 734ü gösteriyordu. Lübnanın Cebel-i Amul bölgesi kalpleri Şii ve Ehlibeyt (a.s) sevgisiyle çarpan âşıkların yeriydi. Bu bölge ahalisinin kalbine...
  • Feyz-i Kaşani (r.a.) 2
  • Feyz-i Kaşaniyi gerek kendi döneminin büyük âlimleri gerekse sonraki dönemlerin büyük âlimleri onu güzel sözlerle övmüşlerdir.
  • Feyz-i Kaşani (r.a.) 1
  • Feyz-i Kaşani lakabıyla tanınan Muhammed 14 Safer 1007 hicri 1007 yılında Kaşan şehrinde ilim ve takva dolu bir hanedanda...
  • İmam Humeyni (r.a) 18
  • İmamın oğlu Şehid Mustafa diyor ki İmam Türkiyeye sürgün edildikten 2-3 ay sonra beni de oraya sürgün ettiler...
  • İmam Humeyni (r.a) 17
  • Hiç unutmam 18 yaşındaki kız kardeşim 7 aylık hamileydi ve ölüm ile burun buruna gelmişti doktorlar ya anneyi kurtaracağız ya da...
  • İmam Humeyni (r.a) 16
  • İmamı görmeye gittiğim zaman kızım Fatımayı da bazen yanımda götürüyordum, bir gün kapıdan içeri girdiğimde İmam bahçede...
  • İmam Humeyni (r.a) 15
  • Diğer bir olay ise benim Rusyaya gönderilmem idi, İmam, Rusyaya tebliğ mektubu göndereceği zaman benimle birlikte...
  • İmam Humeyni (r.a) 14
  • İmam, çocukları erkeklerin terbiye etmeyi beceremediğine ve bu işi ancak kadınların başarabileceğine inanırdı.
  • İmam Humeyni (r.a) 13
  • İmam kadının toplumsal ve kültürel hareketlerde çok önemli rolü olduğuna ve hatta hizmete layık ve saygı değer insanları yetiştirenlerin...
  • İmam Humeyni (r.a) 12
  • İmamın sağlığının iyi olmadığı günlerde, hastaneye İmamı görmeye gittim ve yatağının yanında durdum, İmam Oturacağın bir sandalye...
  • İmam Humeyni (r.a) 11
  • Çok iyi hatırlıyorum uykudan sessizce uyanır namaz kılardı ve abdest almaya giderken başkalarının rahatsız olmaması için ağır adımlarla...
  • İmam Humeyni (r.a) 10
  • İmam, vaktinin yoğun olmasına rağmen evinde yapılan bir harcamayı kendisi kontrol ederdi ve her alışverişten önce alınacakların listesi...
  • İmam Humeyni (r.a) 9
  • İmam, Kuveyt sınırından geri çevrildiği zaman, Bağdata geri döndüğü günün sabahsı Parise gideceği için o gece bir otelde kaldı.
  • İmam Humeyni (r.a) 8
  • Evin alışverişini ben yapıyordum, alınacak şeyleri liste halinde yazar İmama gösterirdim ve tutarı kadar para alır çarşıya...
  • İmam Humeyni (r.a) 7
  • O bayram gecesi komşulara hediyeleri dağıttık, o günün sabahı sokak gazeteciler ve halkla dolmuştu ben arkadaşların birisinden ne...
  • İmam Humeyni (r.a) 6
  • İmam her işini programlı yapardı, hatta abdest tazelemesinin bile belirli bir vakti vardı. Hatırlıyorum da İmamın Pariste kaldığı evin...
  • İmam Humeyni (r.a) 5
  • İmam her zaman sabah namazından önce kalkıp gece namazı kılardı daha sonra sabah namazını kıldıktan sonra biraz dinlenir...
  • İmam Humeyni (r.a) 4
  • Bir akşam İmam bizim eve geldi tesadüfen o bayan gazeteci de bizdeydi. İmam geldiği zaman, bütün sorulannın cevabını bulmuştu.
  • İmam Humeyni (r.a) 3
  • Ben İmamın hayatı boyunca bir kez dahi birisi ile yüksek sesle konuştuğunu görmedim, bir işçinin adını dahi basit bir...
  • İmam Humeyni (r.a) 2
  • İmam, öğrencilerine ve hatta toplumsal ve ilmi yönden kendisinden aşağı derecede olan insanlara karşı her zaman alçak gönüllü...
  • İmam Humeyni (r.a) 1
  • Şevval ayının 25i 1342 (1964) yılında, İmam Cafer-i Sadıkın şehadeti yıldönümünde Şahın özel harekât komandoları köylü kılığında Feyziyye...
  • Mirzai Şirazi (ra) 3
  • Eksiksiz bir din olan İslam dini insanların dünya ve ahiret işlerini yakından ilgilendirdiği için toplumdan...
  • Mirzai Şirazi (ra) 2
  • Bu vesileyle Mirza-i Şirazi Şeyhin dersine katılarak onun has ve muhlis talebelerinden oldu.
  • Mirzai Şirazi (ra) 1
  • Mirzai Şirazi adıyla tanınan Seyyid Muhammed Hasan Hüseyin 15 Cemadiuevvel hicri 1230 yılında...