• Nombre de visites :
  • 1400
  • 31/10/2010
  • Date :

Şehid-i Evvel (r.a)-4

gül

Muhammed B. Mekki Amuli

Şehid bir yıl cehalet ve taassup bulutları arkasında kaldı. Zindana hapsedilmesinin hiçbir nedeni yoktu. Suçsuz yere ömrünün bir kısmını karanlık zindan köşelerinde geçirdi. Muhammed Yalus'un taraftarları ve bazı satılmış, Allah korkusu olmayan âlimler imza toplayarak Şehid'in dinden çıkarak mürtet olduğunu ilan ettiler. Satılmış âlimler topladıkları imzaları Dimeşk kadısına verdiler. Şehid-i Evvel (r.a) kendini savunmak için zindan köşelerinden padişaha şöyle bir şiir yazdı:

Andolsun ki hiçbir cinayet işlemedim.

Hiçbir cinayet ve günah işlemeyen niçin özür dilesin!

Yalancılar ve düşmanların sözlerine inanmayın.

Allah şahidimdir ki ben bu iftiralardan uzağım.

Benim samimi akidem; Peygamber ve onun sahabelerini sevenleri sevmektir.

Usul, fıkıh, usul-u din, Kuran ve hadis beni tanıyor.

Şehid, yazdığı bu şiirle özgürlüğünü talep ettiyse de isteği kabul edilmedi. Artık mahkeme kurulmuş, padişah ve Dimeşk kadısı da mahkeme salonuna gelmişlerdi. Duruşmada Şehid'in savunması geri çevrildi. Çünkü hüküm önceden hazırlanmıştı. Kadı: "Ben onun katlini vacip biliyorum" diyerek önceden alınan sinsi kararı açıkladı.[1]

ŞEHİD-İ EVVEL'İN (R.A) ŞEHADETİ

Şehid'in yargılanmasından sonra mahkemenin aldığı ölüm kararı Şia'nın büyük fakihi hakkında icra edildi.

Hicri 786, Perşembe 9 Cemadilevvel'de Şehid 52 yaşındayken asılarak öldürüldü.

Ümeyye Oğulları tarih boyunca saltanatlarının merkezi Şam'daki Dimeşk kalesinde, risalet ve nübüvvet ailesine büyük acılar yaşatmıştır.

Tarihte boyunca Şam, İslam dinini savunan Şia âlimlerinin şehadet yeri olmuştur. Hicri 744 yılında Şia'nın büyük âlimlerinden Şeyh Hasan Hemedani Dimeşki Şekak'in (r.a) Şam Pazarında kafası kesildi. Ali b. Fazl Halebî'nin şehadetinden sonra temiz cesedi yakıldı. Tek suçu Şia olmaktı. Hicri 776 yılında şehit edildi. Peygamber ve hanedanına saygısı olmayan bir şehir Ehlibeyt (a.s) savunucusu âlimlere işte böyle davranır.

Muaviye ve Yezit taraftarlarının başkenti olan Şam bir türlü Şia âlimlerinin varlığını kabullenemiyordu. Şehid-i Evvel'in (r.a) âlim kıyfafetlerini çıkartıp yerine şehadet elbisesi giydirdiler. O, alçak ve bedbaht biri tarafından şehit edildi. Şehit edildikten sonra temiz bedeni darağacına asılarak taşlandı ve daha sonra da yakıldı.

Onun mezarından ve bedeninden eser kalmasa da yapmış olduğu hizmet ve ilim âşıklarına bıraktığı eserlerle Şialar ve dostlarının kalbinde yaşamaktadır. Aradan uzun yıllar geçse de ismi ders kürsüleri, mescit minberleri ve medreselerde yaşamaktadır.

Selam olsun ona; mazlum yaşadı ve mazlum şehit oldu.

Selam olsun o parlak güneşe ki kanıyla İslam'ın fidanlarını yeşertti.

Selam olsun Şehid Evvel'e; şehadetiyle fıkıh ve ilme hayat verdi.

Selam olsun doğduğu ve Allah'ın katında diriltileceği güne!


 [1]-Şehidani Rah-i Fazilet, s.139.

Şehid-i Evvel (r.a)-3

Şehid-i Evvel (r.a)-2

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)