• Nombre de visites :
  • 1176
  • 26/10/2010
  • Date :

Şehid-i Evvel (r.a)-3

gül

Muhammed B. Mekki Amuli

ŞEHİD-İ EVVEL'İN (R.A) ŞAHSİYETİ

Şehid-i Evvel (r.a) fiziki olarak zayıf ve küçük boyluydu. Ancak onun fethedilmesi güç bir kale gibiydi. O gece ibadet, gündüzleri de cihat edenlerdendi. Allah'a olan inancı tüm zorlukların ve sorunların üstesinden gelmesini sağlıyordu. Şehid-i Evvel'den (r.a) şöyle nakledilir:

"Ehlisünnet ile olan irtibatımdan dolayı tüm toplantılarıma Sünniler de katılıyordu. "el-Lümetü't-Dimeşkiyye" kitabını yazmaya başladığımda Ehlisünnet'in bağnazlarından biri görür diye endişeleniyordum. Ancak Allah'ın yardımıyla kitap bitene kadar onlardan biriyle karşılaşmadım." O, zor şartlar altında takiyye ile Şia fıkhını yazmaya başladı. Allah'a ve kendine olan özgüveniyle yedi günde hiçbir muhalifin haberi olmadan kitabı yazmayı başardı.

Şehid-i Evvel'in (r.a) üstadı Allame Hilli hakkında şöyle diyor: "Öğrencim Muhammed b. Mekki'nin benden istifade etmesinden ziyade ben ondan yararlandım." Şehid-i Evvel Allame Hilli'den sonra zamanının en büyük fakihi konumundaydı. Tüm âlimler ve fakihler onun büyüklüğünü ve ilmi üstatlığını kabullenmişlerdir. Fıkıhta tıpkı Şeyh Saduk gibi Ehlibeyt hadis nakletme uzmanıydı. Usul ve akaitte Şeyh Müfid ve Seyyid Murtaza gibiydi. Münazara ve ilmi tartışmalarda ise adeta bir Şeyh Tusi'ydi.

Şehid-i Evvel uzun bir müddet Dimeşk'te ikamet etti. Orada birçok telif ve değerli eserlerini yazdı. Şehid'in taklit mercii olması, ilmi ve fazileti tüm İslam topraklarında duyulmuştu. Uzak yakın tüm Şiiler Şehid'le irtibat halindeydiler.

İlk dönemlerde İslam ülkelerinin siyasi durumu iyi değildi. Her an kargaşa ve bidatler baş gösterebilirdi. Fakat Şehid-i Evvel'in (r.a) varlığı ve toplumdaki yeri olası tehlikeleri önlüyordu. Muhammed Yalusi İslam topraklarında fitne ve bidat bayrağı açtı. Büyülü ve ustaca konuşmalarıyla bir takım saf insanları kandırarak etrafına toplamayı başardı. Peygamberlik iddiasında bulunarak yeni bir mezhep kurdu. Şehid, dindeki bu bidatin önüne geçerek bu sapık şahıs hakkında ölüm fetvası verdi.

Bu bidat ve fitnenin insanları daha fazla zehirlememesi için Dimeşk hükümetinden Muhammed Yalusi ve etrafındakileri yok etmesini talep etti. Şehid'in bu talebi üzerine Cebel-i Amul'de Muhammed Yalusi ve adamları askerler tarafından öldürdüler.

ŞEHİD (R.A) DİMEŞK ZİNDANINDA

Şehid'in evi yakından uzaktan gelen ilmi âşıklarıyla dolup taşıyordu. Kelebekler gibi o hidayet ışığının etrafında dönüp duruyorlardı. Ancak bu durum fazla sürmedi. Hicri 784'de Dimeşk hükümetinin kontrolü Çerakişe padişahlarından Berkuk'un eline geçti. Devir değişmişti. O takva ve ahlak abidesi zindana hapsedilmişti.


Şehid-i Evvel (r.a)-1

Şehid-i Evvel (r.a)-2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)