• Nombre de visites :
  • 1720
  • 16/3/2010
  • Date :

Mirzai Şirazi (ra) 3

gül

MİRZAİ ŞİRAZİ (R.A) SİYASET MEYDANINDA

  Eksiksiz bir din olan İslam dini insanların dünya ve ahiret işlerini yakından ilgilendirdiği için toplumdan kopup, inzivaya çekilmeyi uygun görmemektedir. Bu nedenlede tarih boyunca İslam âlimleri toplumla iç içe olmuş ve onlarla bütünleşmişlerdir.

Özgürlük yanlısı bütün insanlar Mirza-i Şirazi'yi büyük bir kahraman olarak tanımaktadırlar.

  Bu büyük zatın hayatını dikkatle incelediğimizde birçok başarıların altında onun imzasını görürüz. Burada Mirza-i Şirazi'nin siyasi faaliyetlerinden bazılarını nakletmeyi uygun görüyoruz:

  1-İngiliz sömürüsü altında inleyen mazlum Afgan halkının katliamını engellemek için İngiliz hükümdarına telgraf çekerek bu duruma derhal son vermelerini istemesi.

  2-Şia ve Sünni arasında birliği saklamak

  a)-Necef İlimler Havzasını bir Sünni şehri olan Samerra'ya taşıması

  b)-Şia ve Sünni talebelere eşit maaş verilmesi

  c)-Şia ve Sünni halkına eşit şekilde yardım edilmesi

  d)-Şia ve Sünni arasına ihtilaf sokanların karşısına geçmesi ve bu uğurda oğlunu şehit vermesi

  3- Çeşitli bölgelere İslam tebliğcileri göndermek

  4-Rusların mukaddes Meşhed Şehrinden arazi satınalmalarını engellemesi

  5-Yahudilerin Hemadan halkına saldırılarının önüne geçmesi

  6-İngilizlerin sömrüsünü engellemek için Ayetullah Seyyid Abdülhüseyin Lari'yi vekili olarak İran'a göndermesi

  7-Meşhur tarihi nargile ve tütün yasağı fetvasını vermesi; İngilizlerin İran sömürüsünü engellemek için bu tarihi fetvayı vererek İngilizlerin maskesini düşürerek gerçek yüzünü gösterdi.

T  arihi fetva:

''Bu günden itibaren ne şekilde olursa olsun tütün ve nargile kulanmak İmam-ı Zaman'a (a.f) karşı çıkmak ve O'na savaş açmak hükmündedir."

  Bu fetvayı duyan mümin halk tütün ve nargile şişelerini kırdılar. Öyle ki Nasiruddin Şah, haremindeki hizmetçilerine nargilesini getirmelerini emrettiğinde hizmetçiler ona itaat etmeyerek nargile şişelerini kırdılar.

MİRAZA ŞİRAZİ'NİN (R.A) KERAMETLERİ

İslam dini, cahiliye alışkanlıklarını bir kenara koyarak yerine asil ve kalıcı ilahi değerleri getirmiştir. İslam'ın getirdiği en önemli değerlerin başında takva ve ilahi haramlardan kaçınmak gelir. Mirzai Şirazi (r.a) siyasi, içtimai ve sahip olduğu derin ilmi yönleriyle birlikte takva ve zahitlik meydanında övgüyle anılan bir şahsiyetti. Bazı büyüklerin tabiriyle; o, ahlak abidesiydi.

gül

1-Umutsuz adam:

  Mirzai Şirazi'nin (r.a) öğrencilerinden Ayetullah Seyyid İsmail Sadr (r.a) şöyle naklediyor: "Adamın biri Samerra'da yanıma gelerek İsfahan'dan geldiğini ve muhtaç olduğunu söyledi. Ona inanmam için İsfahan âlimlerinden getirdiği mektupları bana gösterdi. Benden Mirzai Şirazi'nin kendisine yardım etmesini istedi. Onun bu isteğini kabul ettim ve Mirzai Şirazi'nin (r.a) yanına gelerek durumu anlattım. Mirza-i Şirazi (r.a); "Evet, o mektupları gördüm ve inceledim. Bu sırada o adam yanımıza geldi. Ben; "Size bahsettiğim adam işte budur dedim." Mirza-i Şirazi (r.a) dediklerime itina etmeden ona yardımda bulunmadı. Bu manzra karşısında kendi kendime; "Mirzai Şirazi niçin ona yardım etmedi." Dedim. Daha sonra o adamın bir İngiliz casusu ve İngilizlerin kurduğu sapık Bahaiyye fırkasından olduğunu anladım.

2-Borç ödeme:

Şeyh Abdünnebi şöyle naklediyor: "Öğrencilik yıllarımda 120 tümen borcum vardı. Namazdan sonra İmam Zaman'a (a.f) tevessül ettim. Aynı gün rüyamda Resul-i Ekrem'i (s.a.a) gördüm; mübarek başında yeşil bir sarık ile oturmuştu. Yanına gittiğimde bana şöyle buyurdu: "Şeyh Abdünnebi, 120 tümen borcun bu kasanın içindedir, al borcunu ver." Kapının çalınmasıyla uykudan uyandım. Adamın biri Mirzai Şirazi'nin beni çağırdığını söyledi. Mirzai Şirazi'nin evine gittim. Beni görünce: "Şeyh Abdünnebi, bu kasayı al; içinde 120 tümen var, borcunu öde dedi." Ben şaşkınlık içinde gördüğüm uykumu ona anlatmak istedim. Bunun üzerine Mirzai Şirazi sanki rüyamdan haberdarmış gibi; "Anlatmana gerek yok." dedi.

DOSTLARA VEDA

Mirzai Şirazi (r.a) iftihar dolu 82 yıl yaşam sürdü. Hicri 1321 yılında dostlarına veda ederek hakkın rahmetine kavuştu.

  Ölümünün nedenini hastalık olarak zikretseler de bazı yazarlar onun İngiliz casusu bir doktor tafafından zehirlenerek şehit edildiğini yazmışlardır.

  Mirzai Şirazi'nin (r.a) iftihar dolu yaşamı tarihte unutulmaz sayfalar açarak gelecek nesillere ibretli mesajlar verdi.

Mirzai Şirazi'nin temiz bedeni hayatı döneminde yaptırdığı medresede ceddi Hz. Ali'nin (a.s.) türbesine açılan kapıya doğru bir yere defnedildi.


Mirzai Şirazi (ra) 2

Mirzai Şirazi (ra) 1

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)