• Nombre de visites :
  • 2088
  • 10/3/2010
  • Date :

Mirzai Şirazi (ra) 1

mirzai şirazi

Seyyid Muhammed Hasan Hüseyin B. Mirza Mahmud Şirazi

[Ö. H/1312, M/1891]

DOĞUM YERİ

  Mirzai Şirazi adıyla tanınan Seyyid Muhammed Hasan Hüseyin 15 Cemadiuevvel hicri 1230 yılında Şiraz şehrinde mümin, erdemli ve ilim ehli bir ailede dünyaya geldi.

Babası Mirza Mahmud, Şiraz'ın meşhur âlimlerindendi. Mirza Muhammed Hasan daha küçük yaşlarında babasını kaybetti. Eğitim ve terbiyesini dönemin meşhur âlimi olan dayısı Seyyid Hüseyin Musevi üstlendi.

  Mirza Muhammed Hasan dört yaşında okuma-yazmayla tanıştı. Okuma ve yazma öğrendikten sonra altı yaşında havza derslerine başladı. İstidat, zekâ ve derslerindeki başarısıyla üstatlarının dikatini çekti. Daha sekiz yaşındayken Şiraz'daki Mescid-i Vekilde kürsü ve minberde halka nasihatler ve ahlak dersleri vermeye başladı. Genç bir talebeyken meşhur Şerhi Lüme kitabını tedris etmeye başladı.

  Mirza Muhammed Hasan'ın bu başarı ve zekâsını fark eden Şiraz hâkimi ona hükümette büyük makamlar teklif etti. Diğer taraftan da üstadı Şeyh Muhammed Taki ilim tahsiline devam etmesi için onu teşvik ediyordu. Mirza Muhammed Hasan üstadının nasihatlerine kulak vererek ilim tahsilini dünya makamına tercih etti. İlim tahsili için hicri 1248 yılında İsfahan'a hicret etti.

İSFAHAN'A HİCRET

İsfahan İlimler Havzası o dönemlerde Şia'nın önemli ilim havzalarından biriydi.

Mirzai Şirazi Sadr Medresesine yerleşerek büyük fakih Şeyh Muhammed Taki İsfahani'nın derslerine katıldı.

  Derslere bir müddet katıldıktan sonra dilediği gibi umumi derslerden istifade edemediğini anladı. Üstadının huzuruna çıkarak birkaç arkadaşıyla kendilerine özel ders vermesini talep etti. Üstadı, Mirzai Şirazi'nin istidat ve ilme olan alakasından dolayı olumlu cevap verdi. Ne yazık ki ilim aşığı Mirza üstadından fazla istifade edemeden onu kaybetti.

Mirai Şirazi üstadının vefatından sonra Seyyid Hasan Bidabadi'nin derslerine katılarak anılarla dolu güzel günler geçirdi. Mirzai Şirazi'nin derslerdeki başarısını gören üstadı ona daha 20 yaşına basmamıştı ki içtihat izni verdi.

VELAYET VE ŞEHADET DİYARINA GÖÇ

Mirza-i Şirazi (r.a) 29 yaşına kadar İsfahan'da kaldı. İlme olan aşkı onu başka üstatlar peşine düşmeye sürükleyerek ilk önce velayet şehri Necef ve ardından da şehitler diyarı Kerbela'ya sürükledi.

Mirza-i Şirazi (r.a) bir müddet Kerbela'da ikamet ederek, Şeyh Hasan Kaşifu'l Gita, Şeyh Hasan Necefi, Seyyid İbrahim Kazvini ve Şeyh Meşkûr Hevla-i gibi dönemin tanınmış üstatlarının yanında ders okudu.

  Mirza-i Şirazi (r.a) bir müddet sonra İsfahan'a dönmek istedi. Maneviyat ve ilmi derinliğini gören Şeyh Hasan Necefi Şiraz hâkimine Mirza-i Şirazi'yi övücü bir mektup yazarak, onu iyi karşılamalarını ve ilminden istifade etmelerini tavsiye etti. Mirzai Şirazi (r.a) İsfahan'a dönmeden önce Necef'e giderek o günün önemli derslerine katıldı. Acak bu derslerin kendisini doyurmadığını görünce İsfahan'a dönmeye karar verdi.


Seyyid Cemaleddin Esedabadi (3)

ŞEYH TUSİ (ra)

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)