• Nombre de visites :
  • 2918
  • 11/7/2011
  • Date :

Merhum Mirza Cevad Tebrizî (ra)-1

merhum mirza cevad tebrizî (ra)

[Ö.H/1427, M/2006]

Doğum Yeri

Mirza Cevad Tebrizî (r.a) 1305 yılında Tebriz'de mümin ve dindar bir ailede dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Tebriz'de tamamladı. Dinî ilimlere ve Ehlibeyt (a.s) maarifine olan alakası ve aşkı onu bu vadiye sürükledi ve 1323 yılında 18 yaşındayken Tebriz'de Talibiye Medresesi'nde dinî ilimler tahsiline başladı. 4 yıl zarfında mukaddime derslerini başarıyla bitirdi.

Kum Havzası'nda

Mirza Cevad Tebrizî (r.a) Tebriz'deki eğitimini tamamladıktan sonra 1327 yılında Kum kentine hicret etti. Kum Havzası'nda Ayetullah Burucerdî (r.a), Ayetullah Hüccet (r.a) ve Ayetullah Razî Tebrizî (r.a) gibi büyük fakihlerin derslerine katılarak büyük ilmi derecelere ulaştı. Başarıları, ilim ve derse olan alakasından dolayı dönemin tek taklit mercii ve döneminin büyük üstadı Ayetullah Burucerdî (r.a) tarafından havzanın örnek öğrencisi seçildi. Mirza Cevad Tebrizî (r.a) Kum Havzası'nda tedris kürsüsünde oturarak öğrenci yetiştirmeye başladı.

Necef Havzası'nda

Mirza Cevad Tebrizî (r.a) derslerini daha da ilerletmek için Necef Havzası'na gitmeyi çok arzuluyordu. Bu alaka ve isteğinden dolayı her fırsatını çok iyi bir şekilde değerlendiriyordu. Fakat maddî durumu bu arzusuna ulaşmasında tek engeldi.

Vaktiyle dönemin taklit merciinin huzurunda ilmî bir konudan bahis açıldı. Mirza Cevad Tebrizî (r.a) bu ilmî meseleyi aklî ve naklî delillerle güzel bir şekilde yanıtladı. Mecliste hazır olan ve âlimleri son derece seven işadamı Hacı Yakup (r.a), Mirza Cevad'ın cevaplarına ve ilmî dâhiliğine hayran kaldı. Toplantıdan sonra Mirza Cevad'ın yanına gelerek şöyle dedi: "Bir arzun ve isteğin varsa yerine getirmek istiyorum." Şeyh Cevad: "Tahsil ve eğitim için Necef Havzası'na gitmek istiyorum, ama maddî durumum buna müsaade etmiyor" dedi. Mümin işadamı onun masraflarını üstlendi. Şeyh Cevad, 1332 yılında Necef'e giderek beytülmalden istifade etmeden ders ve tedrise başladı.

Necef'te dönemin meşhur üstatları Seyyid Abdülhadi Şirazî (r.a) ve Ebul Kasım Hoî'nin (r.a) derslerine katıldı ve ilmi istifadeler etti. Şeyh, daha ilk günlerde başarısı ve zekiliğiyle üstadı Ayetullah Hoî'nin (r.a) teveccühünü üzerine toplayarak onun istifta kurulunda müdürlüğe getirildi.

Mirza Cevad Tebrizî (r.a) Necef'e ilk geldiğinde Halilî Medresesi'nde Merhum Şehit Mirza Ali Garevî Terbizî'nin[1] (r.a) odasına misafir oldu. Daha sonra Mescid-i Tûsî yanındaki Kıvam Medresesi'nde bir odaya yerleşti.

Mirza Cevad Tebrizî (r.a), merhum Ayetullah Hoî'nin (r.a) Mescid-i Hazra'daki usul dersine ilk katıldığı gün üstada birçok ilmî itirazlar ederek sorular sordu. Kısa bir zamanda üstadının dikkatini üzerine topladı. Ertesi gün Ayetullah Hoî (r.a) yakın dostlarından olan Tevhidî Tebrizî'ye (r.a) genç talebenin kim olduğunu sordu. Tevhidî Tebrizî şöyle dedi: "O, Tebrizlidir. Kum'dan buraya ders okumak için geldi." Ayetullah Seyyid Hoî (r.a) şöyle dedi: "Bu şahsın geleceği çok parlak olacaktır."

Mirza Cevad Tebrizî (r.a) Ayetullah Seyyid Muhsin Hekim'in (r.a) vefatıyla hariç dersleri tedris etmeye başladı. Ayetullah Hoî (r.a) geleceği parlak olan bu zatın hariç dersleri vermeye başladığını duyunca onu tebrik ederek övdü.

Merhum Ayetullah Mişkinî (r.a) şöyle naklediyor:

"Ayetullah Seyyid Hoî'nin (r.a) huzurunda ona Mirza Cevad Tebrizî'yi (r.a) sorduklarında Mirza Cevad erdemli, âlim ve müçtehittir dedi."

Mirza Cevad Tebrizî (r.a) Ayetullah Hoî'nin (r.a) önemli ve özel öğrencilerindendi. Üstadının özel derslerine katılır ve devamlı üstadının Kerbela ve Kufe yolculuklarında yanında hazır bulunurdu.


[1]-Merhum Şehit Mirza Ali Garevî Tebrizî, 2000 yılında Irak'ta Saddam rejimi tarafından şehit edildi.

Büyük Din Alimi Şehit Mutahhari -1

Mukaddes-i Erdebili (ra)-1

Muhakkik-i Saninin (ra)-1

Muhakkik-i Saninin (ra)-1

Muhakkik Hilli (ra)-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)