• Nombre de visites :
  • 2557
  • 31/7/2011
  • Date :

Hüseyin Kulu Hemedani (1)

hüseyin kulu hemedani

O zamandan günümüze kadar yaşamış ariflerin tamamı onun derin, yüce ve semavi düşüncelerinin etkisi altında kalmıştır. Ve ondan sonra yaşamış tüm arifler kendi İslami irfanlarını ona bağlamışlardır. Aşağıda yazılacak konular genel olarak Muhammed Cevad Nur Muhammedi’nin kaleme aldığı “Ferzane-i Kabile-i Aşk” kitabından alıntı olarak verilecektir.

Doğumu

Ayetullah Ahunt Molla Hüseyin Kulu Hemedani, 1239 Kameri yılında  (miladi 1823) Hemedan şehri köylerinden “Şevend” köyünde dünyaya geldi.

Çobanlık yapmakta olan babasının adı Ramazan Ali idi. Babası oğlunun alimler zümresine katılmasını ve dini ilimlerle uğraşmasını çok arzulamaktaydı. Bundan dolayı oğlunu eğitim alması için Tahran’a gönderdi.

Aile, Baba ve Annesi

Ailesi hakkında elde fazla bir bilgi bulunmamaktadır, ancak Molla Hüseyin Kulu Hemedani’nin babası Ramazan Ali’nin Allah Resulünün tanınmış sahabelerinden olan Cabir b. Abdullah Ensari’nin torunlarından olduğudur. Yüzyıllar boyunca bu köyde yaşayan torunları Hz. Ali’nin (a.s) Cabir b. Abdullah Ensari’ye hediye ettiği abayı gururla yanlarında taşımaktaydılar.

Üstatları

Molla Hüseyin Kulu Hemedani, Tahran da Şeyhü’l Irak’iyin adıyla meşhur olan meşhur fakih Şeyh Abdulhüseyin Tehrani’den “Mervi” medresesinde dersler aldı. Sonra Sebzevar şehrine giderek ünlü Hekim Hacı Molla Hadi Sebzevari’den cana can katan ilim sofrasından istifade ederek onun hikmet ve ahlak derslerinin feyzinden yararlandı.

Hacı Molla Hadi Sebzevari’nin derslerinden gerekli feyzi aldıktan sonra Necef-i Eşref’e giderek Hidayet önderi Muvahhitlerin Mevlası İmam Ali’nin (a.s) dergahında dini dersler almaya başladı. Burada Fakihlerin sonuncusu lakaplı büyük üstat Şeyh Murtaza Ensari’nin derslerine katıldı.

Bir müddet Şeyh Ensari’nin mahzarından istifade ettikten sonra - gerçi Şeyh Ensari Kutsi nefse, haletlere, müşahede ve kerametlere sahipti, ancak- Allah onun kemale ermesi, Hakka ubudiyet yolunu kat etmesi için yeni bir yol açmış ve Seyyid Şuşteri’nin mahzarına yol bulmuştu.  

Bu kutlu teşerrüf bulma öyküsünü Ayetullah Ahunt Molla Ali Hemedani “Aynu’l Mülk”te Molla Hüseyin Kulu Hemedani’den nakletmiştir ki Ahunt şöyle buyurmaktadır:

Arif Üstat Seyyid Ali Şuşteri’nin Mahzarında

Necef’de Şeyh Ensari’den ders okuduğum günlerden bir gün Şeyh Ensari’nin Çarşamba günleri Ayetullah Seyyid Ali Şuşteri’nin ki görüntüde Şeyh Ensari’nin ders öğrencilerindendir evine gittiğini duydum. 

Bir gün istihare bahanesiyle Seyyid Ali Şuşteri’nin evine giderek kapısını çaldım. Kapıyı hadim açtığında istihare için geldim, dedim.


Merhum Mirza Cevad Tebrizî (ra)-1

Büyük Din Alimi Şehit Mutahhari -1

Mukaddes-i Erdebili (ra)-1

Muhakkik-i Saninin (ra)-1

İbni Fahd-i Hilli (ra)-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)