• Nombre de visites :
  • 1624
  • 12/7/2011
  • Date :

Mirza Cevad Tebrizî (ra)-2

mirza cevad tebrizî (ra)

[Ö.H/1427, M/2006]

Mirza Cevad Tebrizî (r.a) ilmi çok ve allame anlamına gelen "Mirza" lakabını üstadı Merhum Ayetullah Seyyid Hoî'den (r.a) almıştır. Vaktiyle ulema meclisinde ilmî bir konudan söz açıldı. Mirza Cevad Tebrizî (r.a) üstadının iddiasına delillerle cevap verdi. Üstadı öğrencisinin kanıtlarını kabullendikten sonra "Mirza haklıdır"dedi.

Mirza Cevad Tebrizî (r.a) havzadaki meşguliyetinin yanın sıra tebliğ ve halkın irşadından da gafil değildi. Havzanın tatil günlerinde ve tebligat dönemlerinde âlime ihtiyaç duyan yerlere giderek Ehlibeyt'in (a.s) zengin maarifini yayıyordu. Bu zahmet ve çabaları Irak'ın Kerkük şehrinde birçok Ehlisünnet'in Şia mektebini seçmesini sağlamıştır.

Mirza Cevad Tebrizî'nin (ra) İran'a Dönüşü

Ayetullah Mirza Cevad Tebrizî (r.a) 23 yıl Necef Havzası'nda kaldıktan sonra 1355 yılında Kerbela ziyareti dönüşü yolda Saddam rejimi tarafından tutuklanarak önce zindana ardından da İran'a gönderildi.

Ayetullah Mirza Cevad Tebrizî (r.a) Kum'a dönüşüyle kültürel faaliyetlerini başlatarak tahkik, telif ve tedrisle meşgul oldu. Mescid-i Âzam'daki ders celselerine binlerce öğrenci katılmaya başladı. Güzel ahlakı ve şefkatiyle onlarca büyük âlim ve müçtehit yetiştirdi. Büyük âlimlerin tabiriyle o, ruhaniyeti ve fakahetiyle öğrencileri kendisine âşık ediyordu.

Mirza Cevad Tebrizî'nin (ra) Eserleri

Ayetullah Mirza Cevad Tebrizî'nin (r.a) kaleme aldığı çok sayıda eseri vardır. Bazıları basılıp dağıtılmış bazıları da henüz baskıya gitmemiştir. Burada kaleme aldığı değerli eserlerinden bazılarını zikrediyoruz:

1-İrşadu't-Talib (4 cilt)

2-Esasu'l-Gaza Ve'ş-Şehadet

3-Tabakatu'r-Rical

4-Minhacu's-Salihin

5-Mesailu'l-Muntahab

6-Urvetu'l-Vuska'ya haşiye

7-Fi İlmi'l-Usul

8-Fi İlmi'l-Fıkıh

9-Sıratu'n-Necat (6 cilt)

10-Kasas

Mirza Cevad Tebrizî'nin (ra) Vasiyeti

Bismillahirrahmanirrahim

Şu anda bedenim ya omuzlarınızda taşınmakta ya da mezarıma konulmaktadır. Yıllarca hiçbir yorgunluk ve tatil yapmadan onların başarısı için zahmet çektiğim aziz öğrencilerime nasihat ediyorum. Hayatım boyunca başkalarına nasihat ederken kendim ona amel etmeden nasihat etmedim.

Bütün müminler canlarıyla, çabalarıyla hak mezhebi korusun; şüphecileri, mümin ve avam halkı kandırmalarına izin vermesinler! Özellikle Şia'nın bekasını sağlayan Hüseynî şiarlardan asla taviz vermesinler. Ehlibeyt (a.s) şiarlarından ve hak mezhep olan Şiîliğin değerlerinden taviz vermeyin ki, bundan hepiniz sorumlusunuz!

Aziz talebelere nasihatim şudur: Ciddiyetle ilahî takvayı gözeterek ilim tahsil edin ve Allah'ın rızasını gözeterek çaba sarf edin!

Ben ömrüm boyunca normal bir talebe gibi yaşadım. Bir hizmetim olsun ve kendimden sonra talebeler yazacağım eserimden yararlansınlar diye genç bir talebe gibi gece gündüz ilim tahsili için zahmetler çektim.

Azizlerim! Halkın hidayet dümeni sizlerin elinizdedir. İmam-ı Zaman'ı (Aleyhisselam) üzecek ve gönlünü rencide edecek davranışlardan uzak durun! Hz. Mehdi (a.f) Allah'ın emriyle amellerimize vakıf ve nazırdır.

Bu arada eğer vazifemde kusur ettiysem huzurlarınızdan af diliyorum. Azizlerim, aranızda olsam da olmasam da sizlerin hayır dualarınıza ihtiyacım var! Vazifemde kusur etmemek için şu dünyaya bel bağlamadım. Aranızda olduğumda kendimi küçük bir hizmetçi görürdüm. Umarım bu az ve naçiz hizmetim Ehlibeyt'in rızası doğrultusunda olmuştur ki, onların rızası Allah'ın rızasıdır. Aranızda değilsem eğer, bilin ki siz azizlerimin hayır duasına muhtacım.

İlahî şiarları korumanızı önemle vurguluyor ve hayır dualarınızla siz azizlerimi yüce Allah'a emanet ediyorum. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.

Mirza Cevad Tebrizî'nin (ra) Vefatı

Ayetullah Mirza Cevad Tebrizî (r.a), bir ömür tebliğ ve irşattan sonra 80 yaşında Hakkın rahmetine kavuştu. 1427 (2006) mukaddes Kum şehrinde ebedi yurduna göçtü, pak naşı kalabalık Ehlibeyt (a.s) dostları tarafından gözyaşlarıyla Hz. Masume'nin (Selamullahi aleyha) türbesine teşyi edilerek, oraya defnedildi.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun!


Merhum Mirza Cevad Tebrizî (ra)-1

Mirzai Şirazi (ra) 1

İBNİ ŞEHRAŞUB (ra) 1

Ayetullah Şehit Muhammed Hüseyin Beheşti (1)

Mirza Cevad Aga Meliki (ra) 2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)