• Nombre de visites :
  • 1410
  • 5/5/2011
  • Date :

Şehit Murtaza Mutahhari nin Şehadet Yıldönümü ve Öğretmenler Günü

şehit murtaza mutahhari nin şehadet yıldönümü ve öğretmenler günü

Şehadetinin 32.yıldönümünde İslam İnkîlabı’nın önde gelen simalarından ve İmam Humeyni(ra)’nin en güzide talebelerinden olan Ayetullah Murtaza Mutahhari’yi rahmetle anıyoruz.

Büyük filozof, düşünür ve âlim üstad Murtaza Mutahhari’nin şehadet yıldönümünü idrak etmekteyiz. Ayetullah Mutahhari, aklî ve istidlali ilimler hakkında geniş bilimsel çalışmalar yapıp, engin birikimlere sahipti.

Şehadet günü yıl dönümü “Öğretmenler Günü” olarak adlandırılan Şehid Murtaza Mutahhari bu yıl da, sergi veya festival olarak bir şekilde kendisinin adını taşıyan çeşitli etkinliklerle anıldı.

İran İslam Cumhuriyeti’nin büyük kurucusu İmam Humeyni’nin(ks) onu şahadetinin ardından “O, tenimin bir parçasıydı” veya “Ömrün neticesiydi” gibi tabirlerle andığı Şehit Murtaza Mutahhari, şehid düşürüldüğü yıldan bu yana her sene büyük bir saygıyla anılmakta. Şehid Mutahhari bu yıl da, kendisinin pak ve mutahhar adını taşıyan bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler kapsamında anılıyor.

Başta İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei olmak üzere muhtelif şahsiyetlerin onun hakkında ifade ettikleri duygu ve düşüncelerinden bir demet takdim ediyoruz:

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei bir yerde, Şehid Mutahhari’yi şöyle tanımlamıştı:

“Rahmetli Şehit Mutahhari’nin düşünceleri, İhvan-ül Müslümin, Seyyid Kutup, Reşid Rıza, Abduh ve benzerleri gibi dünyanın ünlü aydın ve düşünürlerinden daha derin ve daha güçlüdür. Şehid Mutahhari’nin sosyal konular ve genel İslami bahislerle ilgili düşünceleri herkesten daha derinliklidir.”

Kum Cuma Namazı İmamı Hüccet-ül İslam V-el Müslümin Muhammed Saaidi dünkü Cuma Namazı hutbesinde Şehid Mutahhari hakkında şöyle dedi:

“Şehid Mutahhari, yürüttüğü mücadelesinde, düşmanın kalbine kadar nüfuz edip, kendi merkezini kurmayı başarmıştır. Tahran Üniversitesinde öğretim üyesi olarak bulunan Şehid Mutahhari, düşmanın kültürel saldırılarını tek başına etkisiz hale getiriyordu.”

Zahidan Cuma Namazı İmamı Abbas Ali Süleymani ise onu şöyle tanımladı:

“Üstad Mutahhari, İslam İnkılâbının dönüm noktasıydı.”

Üniversite hocası Muhammed Mehdi Abd-i Hüdai onun hakkında şöyle diyor:

“Şehid Mutahhari, 19. ve 20 yüz yıllarda yaygın olan düşünce akımlarına bağlı değildi. Belki şehit düşürülmesine ilişkin sebeplerden biri de, onun herkesten farklı düşünmesiydi. Çünkü onu şehid düşürenler, o düşünce akımlarından etkilenmiş olan kimselerdir.”

İmam Humeyni(ks) Kurumu üyesi Muhammed Fenai Aşkeveri de, Şehid Mutahhari’yi şu şekilde anlatmakta:

“Mutahhari, dini daha makul buldukça inancını daha azimli savunuyordu, bunun için de kuşkulanmak ve sorular yöneltmekten hiç çekinmezdi. Hatta bu yaklaşımı, yakinin zemini olarak görüyordu.”

Dini İlimler Araştırıcısı Hüccet ül-İslam Kasım Kakayi ise , Şehid Mutahhari’yi kısaca şöyle tanımladı:

“Mutahhari, derin düşünür, ama sade yazardı.”


Şehid Mutahhari yi Unutmadık-2

Şehid Mutahhari yi Unutmadık-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)