• Nombre de visites :
  • 1478
  • 8/1/2011
  • Date :

İbni Fahd-i Hilli (ra)-2

ibni fahd-i hilli (ra)

İBNİ FAHD HİLLİ'NİN (R.A) TELİFLERİ

Bu büyük arif birçok kitap kaleme almıştır;

1-Esraru's Salât

2-Begyetu'l Rağibin

3-el-Telhisu fi Sifati'l Arifin

4-Şerh'u İrşad (Allame Hilli)

5-Şerhu'l Elfiyye (Şehid-i Evvel)

6-el-Mezhebu'l Bari

7-en-Nücum

İbni Fahd-i Hilli (r.a) hicri 826'da 67 yaşlarında ilk yolculuğunu Cebel-i Amul'a oradanda Cezyin kasabasına yaptı. Cezyin'de Şehid-i Evvel'in oğlunu ziyaret ederek, hadis nakletme izni aldı. Ömrünün sonlarını Kerbela'ya hicret ederek orada geçirdi.

Kerbela'da büyük ve nüfuzlu bir taklit mercii oldu. Ona yöneltilen fıkhi sorulardan ilmi makam ve derinliği anlaşılmaktadır. Kerbela ziyaretinden manevi istifadeler etmiş ve feyizler almıştı. Hiçbir zaman imamet ve vilayet ziyareti aşkından geri kalmadı. Bu konuda şöyle nakledilir: "O, edep ve hayâsından dolayı hiçbir zaman Kerbela'da tuvelet ihtiyacı gidermedi."

O büyük arif, vaktini boş geçirmemek için Ker-bela'da bir bağ yaparak orada çalışıyor ve geçimini sağlıyordu. Bir gün bağda çalışırken Yahudi biri yanına gelerek şöyle dedi: "Siz, Peygamberinizden şöyle naklediyorsunuz; "Ümmetimin âlimleri İsrail peygamberlerinden daha üstündür! İbni Fahd-i Hilli; evet diye cevap verdi. Yahudi; "Buna deliliniz nedir? Hâlbuki Hz. Musa elindeki asayı yılana çeviriyordu dedi. İbni Fahd-i Hilli (r.a), elindeki küreyi yere attı ve kürek yılana dönüştü. Tekrar onu yerden aldığında eski haline döndü. Yahudi; "Sen, o makama ulaşanlardansın deyince İbni Fahd (r.a) şöyle cevap verdi: "Musa'ya "Korkma asayı al" diye hitap geldi. Ancak biz korkmadan yılanı elimize alıyoruz."

Evliyalardan biri rüyasında görkemli bir meclisin kurulduğunu ve İbni Fahd-i Hilli (r.a) dışında bütün âlimlerin geldiğini görür. Rüyasında "İbni Fahd'in nerede olduğunu sorunca ona peygamberlerin meclisinde olduğunu söylerler. O büyük zat bir süre sonra gördüğü rüyayı İbni Fahd-i Hilli'ye anlattı ve şöyle sordu: "Ne yaptında bu makama ulaştın? İbni Fahd: "Beni bu makama getiren şudur; "Fakir ve param yoktu. Keşke sadaka verip fakirlerin elinden tutsaydım diye düşündüm. Sonra şahsiyetim ve makamımı sadaka vererek onların elinden tuttum."

İBNİ FAHD-İ HİLLİ (R.A) MÜNAZARA MASASINDA

Hicri 840 İbni Fahd-i Hilli (r.a) 84 yaşlarındaydı. Bağdat hâkimi Mirza Espendi bir münazara düzenleyerek Şia ve Sünni âlimlerini Bağdat'a davet etti. Espendi, Celayir sultanlarından Kara Yusuf'un oğludur. Espendi hicri 836'da Bağdat hükümdarı oldu. Münazara toplantısı teşkil edildi. İbni Fahd ve Şia âlimleri bir tarafta Sünni âlimleri de diğer tarafata oturmuşlardı. Bu hassas ve çekişmeli münazarada İbni Fahd, sultanın huzurunda Şia mezhebinin haklılığını sağlam delillerle ispatladı. Sultan Mirza Espendi Şia mezhebine geçerek 12 İmam adına para bastırdı ve Şia mezhebini resmi mezheb olarak ilan etti.

İBNİ FAHD-İ HİLLİ'NİN (R.A) ÖLÜMÜ

Hicri 841 yılında İbni Fahd Hilli'nin ömründen 85 yıl geçiyordu. Ömrünün sonlarına yaklaşmıştı. Kendini maşukuyla mülakata hazırlamıştı. Şeyh'in ayrılık haberi dostlarını yasa boğdu. Pak bedeni gözüyaşlı mümin matemliler eşliğinde Kerbela'daki kendi bağında toprağa verildi.


İbni Fahd-i Hilli (ra)-1

Muhammed Bin Mesud Ayyaşî

Seyyit Kadı Nurullah Şuşterî

KUTBUDDİN RAVENDÎ

Eminul İslam Tabersî

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)