• Bem Kalesi
  • 2000 yıllık bir tarihe sahip Bem Kalesi, dünyanın en büyük kerpiçten inşa edilmiş kompleksi sayılmaktadır. Kerpiç tuğla, saman ve palmiye ağacı dallarının karışımı ile yapılmış kalenin ilk olarak Sasaniler döneminde (224-637) kurulduğu tahmin ediliyor.
  • Kuzey İran’da Bir Doğa
  • Mazenderan’in merkezi olan Sâri, hicri dönemin ilk yüzyılında Ferhan İbni Dabuye zamanında yeniden inşa edilmiştir. Sâri kentinin Ulu Camisi hicretten sonra 140 yılında Ebul Hatip adına yapılmış ilk İslam binasıdır
  • Gilan; İranın Kuzeyinin El Değmemiş Doğası!
  • Gilan hayat dolu ve sihirli doğanın sevincini içinde taşıyan Allah’ın yaratılış ve büyüklüğünü insanlara hatırlatan bir topraktır. Sanki Allah bu toprakları yaratırken, daha fazla bir zaman sarf ederek daha ziyade bir özen göstermiş.
  • İranın Meraga şehirciğinde korkutucu bir mağara
  • Meraga şehrine 12 km mesafede ve güney dağlarında mevcut olan mağara her nekadar ismi Hampoeil olsa da yerel halk arasında Güvercin mağarası lakabını almıştır. Çünkü bu mağara güvercinlerin toplandığı bir yerdir.
  • Dünyanın En Büyük Kireçtaşı Mağarasına Yolculuk
  • Kermanşah kentinin kuzey doğusunun 12 kilometre de 3050 metre yükseliğindeki Perav dağında Perav veya Peru (Suyla dolu anlamında) mağarası bulunmaktadır. Perav meydanı olarak adlandırılan Güney bölgesinde Taq-Bostan ve Bisoton dağları arasında yer almakta
  • topraktan yapılan en uzun duvarı ziyaret
  • Darabgerd tarihi şehri dünyanın ve İran’ın en eski şehirlerinden kabul edilir. Sasani hanedanının ilk başkentidir. 2500 yılı aşkın ömrü Hahamenişiler dönemine kadar uzanır.
  • Dünyanın en eski baraj köprüsü
  • İran’ın en tarihi köprülerinden biri Dezful Şuşter yeni köprüsünün bitişiğinde yer almaktadır. Şuşter şadırvan köprüsü veya Kayser barajıdır ki yaşı Sasaniler dönemine uzanmaktadır.
  • Behbahan
  • Bu köy Behbahanın kuzeyinde ve Marun Barajının yanında ve Teng tekab sıradağlarından birinin eteğinde dağ...
  • İranın En Yüksek Dağları -3
  • Şirkuh Yezd şehrinin güneyinde ve Dehbala köyünün yanındadır. Bu dağın yüksekliği 4075 metredir. Yezdden bir sıkı program...
  • Harikalar Adasına Seyahat
  • Çabehar değerlidir; sadece İran’ın en üretken alanlarından birisi olmasıyla değil, sadece okyanusa limanı olan ülke olması...
  • Selasil: Zincirsiz Bir Kale
  • İran destanları ve halk efsaneleri Şuşter Şehrinin düzelmesini Şahname kitabında zikredilen Huşeng adlı bir padişaha...
  • Antik İze Kenti
  • Son resim yarım bir heykeldir. Gerçek boyutu taş sunağın bir tarafının yüzüne oyulmuş ve büyük ihtimalle Hani ve vezirini...
  • Yalnız Tarih Severler Girsin!
  • Huzistan Vilayeti tarih ve uygarlık toprağıdır; ancak bu vilayetin şehirlerinden hiç biri belki Şuş kadar tarihte kalıcı olmamıştır.
  • Kaybolmuş Sasaniler Şehri
  • Tarih toprak altında! Belki de bu arkaik Bişapur şehri için en güzel tabir olabilir. Bu harika şehir bir zamanlar Sasanilerin en uygar başkenti...
  • Dezful -2
  • Tarihi binalar ve anıtlar, kuleler, saraylar, evler, mabedler ve mescidler, geçitler ve pazarlar, taş yazıtları, sırlı...
  • İranın En Yüksek Dağları-1
  • İran kültüründe dağ mukavemet ve direniş simgesidir. Dağda yürüme ve dağa tırmanma çok sevilen spor etkinliklerinden...
  • Dezful -1
  • Tarihi binalar ve anıtlar, kuleler, saraylar, evler, mabedler ve mescidler, geçitler ve pazarlar, taş yazıtları, sırlı...
  • Şivend: Gizli bir Cennet -2
  • Şivend köyü sakinlerinin dili Lor şivesi ile konuşulan Farsçadır ve bu bölge sakinlerinin arasında çok güçlü bir akrabalık ve etnik ilişkiler...
  • Huzistan Vilayeti
  • İklim çeşitliliği ve toprağın çeşidine göre Huzistanın bazı yerlerini seyrek ormanlar ve çalılıklar, küçük yada büyük ağaçlar...
  • Tarihi Tizno Evi,Dezful
  • Evin asıl alanı içe dönüktür; zemin katında asli bir sundurması ve birinci katta ise iki daha küçük sundurması vardır.
  • Heft Teppe Müzesi
  • Heft Teppe kazılarının ikinci merhalesinde çıkarılan eşyanın çokluğu ve önemi yüzünden bu tarihi sitenin yanında araştırma görevi...
  • Tizno Evi
  • Dezfulun eski dokusunun genelini kerpiçten düzelmiş evler ve binalar oluşturmaktadır. Bunların biçim ve boyutlarından...
  • Vank Kilisesi
  • Büyük Şah Abbas döneminde 1589 - 1627 yılları Safeviye mimarlığının ilerlediği bir dönemdi. Şah Abbas, dönemin başkenti İsfahan’da ...
  • Sultaniye Kumbeti
  • Hicri kameri 8. yüzyılın başlarında Zencan şehrine 43 kilometre uzaklıkta Moğol İlhanları tarafından bir şehir inşa edildi ve bu şehir kısa zamanda ...
  • Tebriz
  • Tebriz şehri doğu azerbaycan eyaletinin başkentidir. Başkent Tahrana uzaklığı 624 km..dir. Tebrizin önemli ...
  • Horasan-e Razavi Eyaleti (2)
  • Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan eyaletin Afganistana sınırı vardır. 2004 yılında Horasanın parçalanmasıyla, müstakil ...
  • Horasan-e Razavi Eyaleti (1)
  • Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan eyaletin Afganistana sınırı vardır. 2004 yılında Horasanın parçalanmasıyla, müstakil ...
  • TAHRAN
  • Yaklaşık 18.956 kilometre kare yüzölçümü ile Tahran 34 ila 36,5 derece kuzey enleminde ve 50 ila 53 derece doğu ...
  • Merkezi Eyaleti
  • Kuzeyinde Tahran ve Zencân eyaletleriyle, batısında Hamedan eyaletiyle, güneyinde İsfahan ve Loristan eyaletiyle ...
  • Gilan-İran (2)
  • Gilanda inşa edilen binaların özelliklerinden, onların rüzgara karşı olan mevzileridir. Şöyle ki, binanın batı yönü, klimatolojik ...
  • Gilan-İran (1)
  • Gilan, İran’ın en zengin musiki kültürü hazinesi olan illerinden biridir. Bu ilin çeşitli yörelerinde doğadan ilham alınmış ve el değmemiş ...
  • Cemkeran Mescidi
  • Ayetullah Uzma Necefî Mer’aşînin de anlattığı üzere bu mescit, İmam Mehdinin (a.f) emriyle Hicrî 293te ...
  • Çaharmahal ve Bahtiyari
  • Çaharmahal ve Bahtiyarî eyaleti, Zagras sıra dağlarının merkezinde ve İsfahan eyaleti etrafında yer almaktadır.
  • KÜRDİSTAN
  • Kürdistan eyaleti sekiz metropol, yirmi bir ilçe, yetmiş sekiz bucak ve bin yedi yüz altmış iki köyden oluşur.
  • İran Sahil Bölgeleri -2
  • Sahil ovasının genişliği her yerde aynı olmadığı gibi bazen Astara-Heştper arasında olduğu gibi 20 kmden ...
  • İran Sahil Bölgeleri -1
  • İran hükümeti 1935 yılında diplomatik ilişki içerisinde olduğu tüm ülkelerden “Perşia” yerine sözcüğün Farsça ...
  • İsfahan
  • En son idarî bölümlemelere göre İsfahan eyaleti, on yedi metropol, almış şehir, otuz yedi ilçe ve yüz on altı köyden ...