• Nombre de visites :
  • 6013
  • 1/6/2013
  • Date :

Huzistan Vilayeti

huzistan vilayeti

Ormanlar:

İklim çeşitliliği ve toprağın çeşidine göre Huzistanın bazı yerlerini seyrek ormanlar ve çalılıklar, küçük yada büyük ağaçlar kaplamıştır. Geçmiş zamanlarda Huzistanın daha sık ormanları varmış. Bazı gezginlerin yazdığına göre, Karunun sahilleri Ahvaz ve Hurremşehir arasında kavak, Gez ve diğer ağaçlar ile dolu imiş. Sülek ve Dezge dağlarının eteklerinde meşe, orman bademi ve başka ağaçlardan oluşan büyük bir orman vardır. Kerhe nehrinin kıyılarında orman vardır ve Dez nehrinin de etrafında çok büyük ağaçlar mevcuttur.

Bir çok nehrin kıyısı baştan başa gez ağaçları ile kaplıdır. Sidr ağacı bu bölgeye özgü ağaçlardandır ve onun ağacı, meyvesi ve yaprakları kullanılmaktadır. Kehur, Bedeh, Harzehre, İstebrak ve çeşitli okaliptuslar da Huzistan bulunur.

Orman ağaçlarının çoğu meşetır. Huzistanın otlakları kalitesiz kışlak çeşidindendir ama dağlık bölgelerde dasha kaliteli bitkileri var.

Kasım ayından başlanan ve marta kadar süren yağış döneminde küçük tepeler ve toprakları iyi olan yerlerde bazı bitkiler çıkmaya başlar. Nemli bölgelerde bitkileri çeşidi liken, mantar ve yosundur. Kuzeydoğu yüksekliklerin bitki çeşitleri bu bölgenin aşiretlerinin hayvan beslemeye meşgul olmalarına sebep olmuştur. Kuzey ve kuzey doğu bölgelerinin bitki örtüsü dağ stepi biçimindedir ve meşe, incir, dağ bademi, kenar, sidr ve süt fiği türleri bulunur.

Korunmuş bölgeler ve doğal hayat:

Ülkenin güzel sahilleri, üksek ve karlı dağlar, bataklıklar ve kamışlıklar, alçak ve sıcak ovaların bir yerde bulunması Huzistan Vilayetinde bir birine zıt iklimleri bir araya getirmiş ve ona göre çok çeşitli ve zengin bir doğal hayata sebep olmuştur.

Fars Körfezinde iki yüzü aşkın balık çeşidi vardır bunlar çeşitlilik ve protein birikimi bakımından İranın eşsiz hazinelerinden sayılır.

Öbür taraftan ise, kaz, ördek, Nukderaz (uzun gagalı) kuşu, pelikan, balıkçıl kuşu, leylek, Hubre, flamingo ve turna gibi kuşlar da güneyin sahillerinde ve hurlar ile kamışlıkların içinde yaşıyor ve bu bölgenin doğal hayatı zenginliğini artırmışlardır. Bu bölgelerde düzenlenme ve programlması takdirinde bataklıklar ve hurlar güzelliği ve cazibesi ile birlikte bu bölgeler turizm merkezine dönüşebilir.

Adları ve yaşam yerleri her zaman gizemli, esinlendirici ve hayali olan deniz kuşları bu vilayetin tümünde yaşamaktadırlar. Keklik, teyhu, bakırkıra, kumru, sığırcık ve karga gibi kuşlar da bu vilayetin derelerinde, kamışlıkları ve tarlalarında çok sayıda bulunmaktadır. Yüz yıldan bu tarafa nehirlerin kıyıları, hurlar ve dağ etrafı sakinleri artıkaslan ve kaplan gibi hayvanlardan korkuları yoktur çünkü böyle yırtıcı hayvanlar artık azalmıştır. Ancak hala kurt, vahşi kedi, sansar, porsuk, bal yiyen ve çakal gibi hayvanlar kamışlıklar, nehirlerin kıyıları ve dağların eteklerinde yaşıyorlar ve bu bölgelerin meşe ve tut ağaçları arasında çok tüylü kırmızı İran sincaplarını ağaçların deliklerinden dışarı çıkarken görmek mümkündür. Bu vilayetin etrafında kedi sincap, çeşitli siyah sıçanlar, iki ayaklı üç ve beş parmaklı sıçanlar ve tavşanlar göze çarpmaktadır.

Aynı halde Kerhe ve Dez korunmuş bölgeler sarı İran geyiği yaşam yeri olup çok sık kamışlıklar ve ormanlara sahip olduğundan turistik değerleri vardır.


Tebriz

Merkezi Eyaleti

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)