• Yezd Kenti
  • Ülkenin orta kısmında yeralan eyaletin kuzeyinde Semnan ile Razavi Horasan, doğusunda Güney Horasan, batısında İsfahan ile Fars ve güneyinde Kirman eyaletleri...
  • Şuşter Şehri
  • Dönemler içinde İskender, Mehrdati Eşkani ve Sasani dönemlerini yaşayan kent İslamiyet’in kente girdiği dönemlerde yazılan notlardan anlaşıldığı gibi Sasani...
  • İran Ziyaret Mekanları
  • İslâm dininin İran’da yayılmasıyla birlikte İmamların ve İmamzadelerin yatırları zamanla Müslümanların ziyaret ettiği mekanlar haline dönüşmüştür.
  • Kum’daki Meşhur Mescitler
  • İlim ve irfan yuvası Kum’da birçok tarihî mescit bulunmaktadır. Tarihî önem taşıyan bazı mescitler şunlardır...
  • İran Halısı 2
  • İran halısının modern tarihinin bu dönemden itibaren başladığı ve halı sanayisinin Tebrizli tüccarların çabaları sonucunda ortaya...
  • İran Halısı 1
  • 1949 yılında, Sibirya’nın güneyindeki Altay bölgesinde, Rus arkeolog “Rodenko”nun gayretleriyle ortaya çıkarılan, üzerinde...
  • Cihannima Yaylaları
  • İranın çeşitli yörelerinde yer alan köylerin arasında bazı köyler vardır ki yıl boyunca ve daimi ikamet yeri olarak kullanılmaz ve sonbahar...
  • Tarihi Khafer Köyü
  • Khafer köyü İsfahan ilinin güneyinde bulunuyor. Khafer köyü Semirum kentinin 75 km uzağında Dena sıradağları eteğinde...
  • Keşm Adası
  • Keşm Adası, (Farsça: جزیره قشم), İranın Hormozgan Bölgesine bağlı, Basra Körfezinde bulunan bir adadır.
  • Bandar Abbas
  • Eski batılı tüccarlar tarafından Gombroon ve Gamrun ( Farsça Gümrük isminden gelir) olarak...
  • HURMUZGAN
  • En son idarî bölümlemelere göre Hürmüzgân eyaleti sekiz metropol, yirmi bir ilçe...
  • İranı Tanıyalım
  • İran Ortadoğu’nun merkezinde yer almakta ve bir köprü gibi Hazar denizini Fars körfezine bağlamaktadır.
  • Meydan-ı İmam
  • Eski adı Meydan-ı Şah’tır. İsfehan’da görülecek birçok yere gitmek için buradan geçilir...
  • Batı Azerbaycan
  • En son idarî bölümlemelere göre Batı Azerbaycan Eyaleti on iki metropol, yirmi iki şehir, yirmi sekiz ilçe, yüz üç köy ve üç bin iki yüz yirmi yedi bucaktan...
  • Meşhed
  • Türbe ve Çevresindeki Yapılarda Bulunan Bölümler Cami, müzeler, (iki tanesi tamamen altın kaplı) eyvanlar, medreseler, birkaç bahçe, birkaç...
  • SİMNAN
  • Simnan eyaleti halihazırda dört metropol, on dört şehir, on ilçe ve yirmi yedi bucaktan oluşmaktadır.büyükşehirleri şunlardır: Simnan, Şahrud...
  • SİSTAN VE BELUÇİSTÂN
  • Sistan ve Beluçistân eyaleti kuzey yönünden Horasân ve Afganistan, doğu yönünden Afganistan ve Pakistan, güney yönünden...
  • Kum Şehri
  • Yolculuk ve Ziyaret Kum eyaleti, Kuzeyinde Tahran ve Sâve, güneyinde Delîcan, Kâşân ve Muhallat, doğusunda Tuz Gölü, Aştiyân...
  • KAZVİN
  • Kazvin, 1995 yılına kadar Tahran eyaletinin siyasî-idarî sınırları içerisinde idi. 1995 yılında Kazvin şehri Tahran...
  • LORİSTAN
  • Loristân eyaleti, kuzey yönünden, Merkezî eyalete bağlı Hamin ve Erak şehirleri ve Hamedan eyaletine bağlı
  • Cemkeran...
  • Kum’daki önemli Kutsal mekanlardan biri de Cemkeran mescididir. Kum’a altı kilometre uzaklıkta,...
  • KERMAN
  • En son idarî bölümlemelere göre Kerman eyaleti on metropol, yedi şehir ve otuz ilçeden...
  • HUZİSTAN
  • 67282 km2den fazla yüz ölçümüyle Hûzistân eyaleti İran’ın güneybatısında yer alır. Hûzistân eyaleti kuzeyde Loristân eyaleti,...
  • ZENCÂN
  • İran’ın diğer yedi eyaletiyle komşu olan eyaletlerinden biri olan Zencân eyaleti üç metropol...
  • Bu-Şehr
  • En siyasî bölümlemelere göre Bû-Şehr eyaleti, sekiz metropol, on üç şehir, on yedi ilçe, otuz altı köy...
  • İRAN: HEM UZAK HEM DE YAKIN
  • İran kendini tek kutuplu dünyanın efendisi sayan ABD’nin Büyük Ortadoğu projesi kapsamında “zorla demokrasi götürülmeye çalışılan” en önemli...
  • HORASÂN
  • En son idarî bölümlemelere göre Horasân eyaleti, 23 metropol, elli dört şehir, yetmiş dört köy ve yedi bin dokuz...
  • ERDEBİL
  • Şifalı Kaplıcalar Diyarı En yeni siyasî bölümlemelere göre Erdebil eyaleti, altı metropol, on altı ilçe, altı köy ve iki bin yüz doksan üç kasabadan oluşur....
  • Gilan - İran
  • Gilan eyaletinin merkezi olan Reşt şehri, komşu eyaletlerin birbirleriyle irtibat sağladığı ulaşım yoludur. Tahran-Orta Asya ve Avrupa yolu üzerinde yer alır. Önemli şehirleri, Lahican, Benderenzeli....
  • MAZENDERAN
  • Cennetin Yeryüzündeki Görünümü Coğrafî açıdan dağlık ve ovalık iki kısımdan oluşur. Mazenderan eyaletinin merkezi Sârî şehridir....
  • HAMEDAN
  • Hamedan eyaleti sekiz metropol, on altı şehir, on sekiz ilçe ve altmış sekiz köyden ibarettir. Merkezi Hamedan şehridir...
  • KERMANŞAH
  • İran’ın batısında yer alan Kermanşah eyaleti kuzeyde Kürdistan, güneyde Loristan ve İlâm eyaletleriyle, batıda Irak ile ve doğuda Hamedân eyaletiyle komşudur...
  • İran'a Yolculuk - YEZD
  • İran’ın güneyine veya güneydoğusuna yapılacak bir yolculuk mutlaka Yezd’den geçer. Tarih boyunca, ipek...
  • Kerimhan Kalesi -Fars
  • Kerimhan Kalesi, Kerimhan Zend’in ikamet yeri ve Zendiye döneminin en büyük ve en önemli binalarındandır...
  • Hafız Anıtı-Şiraz
  • Hafız’ın ölümünden 65 yıl sonra 856 hicri kameri yılında Üstat Şemseddin Muhammed Yagmani tarafından Hafız Anıtı’nın yapımı başlatılmıştır...
  • İran'a Gezi - Tahran
  • Burası Tahran’ın sadece çarşısı değil sanki ekonomisinin kalbinin attığı yerdir. Büyük Çarşı, İstanbul’daki kapalı çarşının bir benzeri ama çok daha...
  • İRAN SANAT GEZİM -İsfahan
  • İsfahan bu ülkenin en güzel şehri. Farslar İsfahan için İsfahan Nisvî Cihan diyorlar. Yani İsfahan dünyanın yarısıdır. ...
  • Persepolis
  • Perslerin Şehri olarak bilinen Persepolis antik kenti, kral saraylarını görmek isteyen turistlerle dolup taşıyor...
  • İRAN SANAT GEZİM
  • İran havayolları ile 11.00'da uçuş ve 15.30'da Tahran'a varış. Tahran turunda şehrin tanınması ve Hapharad Pazarı'nın gezilmesi Ünlü Azadi...
  • Şeyh Lutfullah Camii
  • Bu mükemmel camii 11.asrın mimari şaheserlerindendir. I. Şah Abbas, Lübnanlı islam alimi ve kayınpederi Şeyh Lütfullah...
  • Kandovan - Tebriz
  • Kandovan köyünün güzellikleri görmek için uluslararası turizim yetkilileri buraya gelmiş ve Kandovan köyünü dünya...
  • Hacu Köprüsü
  • Hacu Köprüsü veya Şah Köprüsü, İran’ın merkezinde, İsfahan şehrinin tarihi köprülerindendir.
  • Si-o-se Pol
  • İsfahan’ı ikiye bölen Zayendeh nehri üzerinde eski dönemlerden kalma bu ....
  • İl Gölü Tebriz
  • İl Gölü (halk havuzu) eskiden Şahgoli-Şahgülü ( Şah havuzu) olarak bilinmekteydi.
  • Ali Kapu İsfahan
  • Kelime anlamı Ulu kapı demek olan bu saray ‘Mübarek Nakş-ı Cihan Devlethanesi’ ve Kasr-ı Devlethane’ şeklinde de isimlendirilmektedir.
  • Bazar-e Vekil (Vekil Pazarı)
  • Şiraz Belediye meydanı’nın doğusunda ve Mescid Camii’nin kenarında yer alan bu pazar Kerimhan Zend yapılarındandır. ..