• Taht-ı Cemşid
  • Tahtı Cemşid, İran ve dünyanın en eski tarihi kalıntılarındandır. Rahmet dağının eteklerinde, Murudeşt korusunun karşısında, Şiraz’ın 47 km kuzeyinde 135000...
  • Sa’di Anıt-mezarı
  • Fars edebiyatının önde gelen şair ve ediplerinden Sa’di’nin anıt-mezarı Şiraz şehrinin kuzey doğusunda, Pehend dağının eteklerinde yer almaktadır....
  • Şah Çerağ Türbesi
  • Bu türbe, Hazreti seyyit Emir Ahmet ibni Musa İmam Musa Kazım’ın erşadının oğlu ve İmam Rıza Hazretlerinin kardeşinin mubarek kabiridir....
  • Sa’dabad Sarayı Müzesi
  • Tahran’ın kuzeyinde bulunan Muze Sebz gerçekte Rıza Han’ın ikamet yeriydi. 1306 h.ş. yılında Sa’dabad semtinin en yüksek...
  • İmam Humeyni Mescidi
  • Şah Mescidi ya Sultani, Tahran’ın ünlü mescidlerindendir. Fethalişah Kaçar dönemlerine ait binalardan sayılmaktadır.
  • Demavend Dağı
  • Hazar denizinin güney yakınlarında Hezar caddesinde ( Amel-Tahran), Tahran’a 70 km, Mazenderan şehrinde...
  • Gülistan Sarayı
  • tarihi Tahran hükümet sarayı, Kaçar padişahlarının ikamet yeridir. İran’ın en güzel 200 yıllık tarihi başkent...
  • Mescidi Camii Varamin
  • Bu mescid sultan Muhammed Hodabende’nin saltanat döneminde yapımına başlanmış ve sultan Ebu Said...
  • Hz. Abdul Azim Asitanesi
  • Şah Abdul Azim adlı ünlü türbe; Abdul Azim bin Ali bin Hüseyin bin Zeyd bin İmam Hasan Mücteba (as)’ın...
  • Azadi (Özgürlük)Meydanı
  • Azadi Anıtı, 1350 h.ş. yılında yapılan bu bina Tahran’ın batısında Tahran-Karaj özel otobanının başında yer alır.