• Nombre de visites :
  • 3771
  • 3/10/2011
  • Date :

Kum Şehrinde Bulunan Türbeler-1

kum şehrinde bulunan türbeler

İmam Ali Rıza (a.s), hicretin 200. yılında Memun’un zorunlu davetiyle Horasan’a geldi. Memun da siyaset gereği hükümetin veliahtlığını İmam'a bıraktı. Bu yüzden birçok imamzâde ve seyit, İmam Rıza (a.s) ile görüşmek arzusuyla Hicaz'dan İran’a geldi. Ne var ki burada Ehl-i Beyt düşmanlarıyla karşılaştılar. Birçoğu şehit oldu. Kurtulanlar ise, o dönemde Şia'nın ve Ehl-i Beyt dostlarının merkezi olan Kum şehrine yerleşip hayatlarının sonuna kadar orada yaşadılar. Meşhur görüşe göre, Kum'a yerleşen imamzâde sayısı 444'ü bulmuştur.

Safevî padişahlarından Büyük Şah Abbas döneminin meşhur yazarlarından Ahmed Razî'nin, Kum hakkında yaptığı geniş açıklamasında, Kum şehrinde bulunan imamzâdelerin sayısının 444'ten daha fazla olduğunu bildirmiştir.

Ehl-i Beyt şairlerinden Şeyh Zeki Bağban da bu konuda kaleme aldığı bir şiirinde şöyle der:

Dört yüz kırk dört asil, hepsi de eşraftan Hakkın emriyle metfun onlar, sedefin içinde inci gibi Murtaza Ali'nin evlatları bunlar, Allah'ı hakkıyla tanıyanın Fark gözetme Kum,

 Kâbe ve Necef arasında Can verir akıl ehli, Kum uğruna

Biz burada, kısaca vasıtasız veya bir-iki vasıtayla imama ulaşan meşhur imamzâdelerden bazılarının hayatlarına değinecek ve bu konuda bazı açıklamalarda bulunacağız.

Hz. Mâsume'yi ziyaret edenlerin Kum'daki İmam evlatlarını unutmamaları, Ehl-i Beyt'e saygıyı gösteren en güzel erdemlerdendir. Zira onları ziyaret etmek ve saygı gösterisinde bulunmak demek, Ehl-i Beyt'i ziyaret etmek ve onlara saygı göstermek demektir.

Hz. Mâsume'nin Haremi Şerif'inde Defnedilen İmamzâdeler

Hz. Mâsume'nin Harem-i Şerif'ine defnedilen muhterem hanımların varlığından daha önce söz etmiştik. Bu muhterem hanımların yanı sıra, Hz. Mâsume'nin türbesinin çevresinde metfun olan birçok değerli imamzâde ve seyit vardır. Çok önceleri bu mezar-ı şeriflerin her birinin kendine has kubbesi vardı. Türbenin alanın genişlemesiyle bu kubbeler kaldırıldı ve Harem'e dahil edildi. Bu imamzâdeler şunlardan ibarettir:

1- İmam Sadık evlatlarından Seyit Ebul Hasan [Hüseyin b. Hüseyin b. Cafer b. Muhammed b. İsmail b. İmam Sadık].

2- İmam Zeynelabidin evlatlarından Hamza b. Ahmed.

3- Ebu Cafer Muhammed b. Hamza.

4- Ebul Kâsım Ali b. Muhammed b. Hamza.

5- Ali b. Hamza.

6- İmam Zeynelabidin evlatlarından, Ebu Ali Ahmed el-Hatib eş-Şecerî.

7- Ebu Cafer Muhammed b. Ahmed.

8- Ebu Muhammed Hasan b. Ahmed.

9- Ebu Ali Ahmed b. Hasan.

Bu seyitlerin hepsi, mâsum imamların evlatlarının önde gelen isimlerindendir.

Musa Muberka

Hicrî 259 yılında Kum’a ilk gelen imam evlatlarındandır. İmam Cevad'ın (a.s) öz oğludur. Kabr-i şerifi, Kum’un Âzer semtinde bulunan ”Makbere-i Çehel Ahterân”‌ın yanında, "Şehzâde Musa Muberka Türbesi"adıyla meşhurdur. Hicrî 296 yılında, 22 Rebiyülahır Çarşamba akşamı vefat etmiştir. Bugün, türbesinde görkemli bir kubbe ve bir de avlu bulunmaktadır.


Kum Şehri

KUM ŞEHİRİNE DEĞER VEREN HZ. MASUME (A.S)

Hz. Masume (sa) Türbesi - Kum

Cemkeran Mescidi

Cemkeran...

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)