• Nombre de visites :
  • 3329
  • 5/2/2012
  • Date :

Merkezi Eyaleti

merkezi eyaleti

Tüm Mevsimler İçin Bir Müze  

Kuzeyinde Tahran ve Zencân eyaletleriyle, batısında Hamedan eyaletiyle, güneyinde İsfahan ve Loristan eyaletiyle ve doğusunda isfahan ve Simnan eyaletleriyle komşudur. Eyaletin merkezi Erak şehri olup bu eyalete bağlı diğer şehirler şunlardır: Save, Hamin, Mahallati, Serbend (Şazend), Teferruş, Delican, ve Aştiyan.

Merkezi Eyaleti, milattan önceki ilk binyılda Med İmparatorluğu'nun önemli bir parçasıydı. Bölge, İran yaylasında eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilir.

İslam hakimiyeti sırasında bölgeye, Cabal ve Kahestan isimleri verilmiştir. 10. yüzyılda, Cabal vilayeti olarak adlındırılan bölgede önemli iki kentten söz edilirdi: Humeyn ve Tafreş. Son zamanlarda, İran'ın kuzey-güney hattındaki demiryolunu gelişmesi (bu hat Farsça koridor olarak adlandırılmıştır) ve büyük sanayi kuruluşlarının kurulması bölgenin önemini arttırmıştır ki Merkezi Eyaleti, İran'ın ağır sanayisinin merkezi konumuna gelmiştir.

İran tarihinde pek çok ünlü bu eyalette doğup yetişmiştir ki bunlarda biri hiç şüphesiz Ayetullah Humeyni'dir. (Soyadından da anlışılacağı üzere Humeyn'de doğmuştur.)

    Görülecek TuristikYerler: 

 * Sipehdar Medresesi: 

                       Erak Sipehdar Medresesi Kaçarlar döneminden kalma bir başka tarihî binadır. Büyük Sipehdar’ın emriyle Pazar ile aynı zamanda yapılmıştır. Medrese Erak’daki ilk ilim merkezidir. Ayetullah Abdulkerim Hairi, Ayetullah Seyyid Muhammed Rıza Golpeygani, Ayetullah Ahmed Hansari ve İmam Hümeyni gibi büyük alimler bu medresede yetişmiştir.  

 * Çehar Fasl (Dört Mevsim) Hamamı:   

           Günümüzde müze olan Erak Çehar Fasl Hamamı tarihî binası Kaçarlar döneminde yaşamış Hacı Muhammed İbrahim Hansari tarafından erkekler, kadınlar ve dini azınlıklar bölümü olmak üzere üç kısım şeklinde yapılmıştır.  

   * Erak Pazarı:

merkezi eyaleti

Erak Pazarı tarihî binası da on üçüncü yüzyıl şehirciliğinin önemli örneklerindendir. Pazarı Erak hükümdarı Büyük Sioehdar yaptırmıştır. Pazar eskiden beri şehrin ticarek ve ekonomi merkezi ve kilim ve kilim yapımında kullanılan malzemelerin sunulduğu merkez olarak tanınmaktadır.

 * Ateşkûh Ateşkedesi:          

              Nim ve Mahallat şehirlerine sekiz kilometre uzaklıktaki Ateşkûh Ateşkedesi eyaletin diğer bir değerli tarihî yapıtıdır. Ateşkede bir eyvan ve ona bağlı binalardan oluşmaktadır. Eser Sasanîler dönemine aittir. Bu tarihî binanın özelliklerinden birisi de duvar işçiliğinde bir metreden fazla kalınlıktaki taşların kullanılmış olmasıdır.

 El Sanatları ve Hediyelik:

Erak eyaletinin meşhur el sanatları ve hediyelikleri şunlardır: Erak’ta çarıkçılık, kuru üzüm, üzüm, tatlı ekmek, bamya, halı ve kilim; Aştiyan’da sabun; Teferrüş’de ceviz ve sarmısak; Save’de nar ve Mahallat’ta gül ve şekerli helva.


İran Ziyaret Mekanları

İranı Tanıyalım

İRAN: HEM UZAK HEM DE YAKIN

Gilan-İran (2)

Çaharmahal ve Bahtiyari

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)