• Nombre de visites :
  • 5605
  • 1/6/2013
  • Date :

Şivend: Gizli bir Cennet -1

şivend: gizli bir cennet

Huzistan vilayeti çeşitli doğal, kültürel, tarihi ve arkaik güzellikleri ve imkanları vardır. Bu vilayet mukaddes savunma yıllarına şahitlik etmiş ve dünyanın en güçlü hükümetlerinin (Akamenidler ve Sasaniler) kuruluş merkezi olmuştur. Bu bölge, yüksek Zagros sıradağlarının yanında yerleşen düz araziden ibarettir ve kendi içinde geniş ve yeşil tarlalar, büyük ormanlar ve uluslararası bataklıkları kendisinde yerleştirmiştir. Onun dalgalı ve sıcak sahilleri ise bu blgenin iklim çeşitliliğini daha artırmaktadır.

Bu kadar doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerin yanısıra, bir yeşil ve çimenli bölgeye doğru geziye çıkmak hem de herkesin sıcak, rutubetli ve nemli havası ve yakıcı güneşi olarak tanıdığı bir bölgeye gitmek hem şaşırtıcı ve hem de lezzet vericidir. Karun3 barajı gölünün dalgalı sularının arkasında yerleşen Şivend adlı bir köy bölgesi şimdiye kadar tanınmamış ve dokunulmamış bir gizli cennet gibidir.

Şivend köyünün durumu

Şivend adlı köy bölgesi Şivend, Noşivend ve Poştasyab olarak üç büyük köyden oluşmaktadır. Bu bölge kendi çevresi ile sıkı ilişkide olarak ve etrafındaki fızyografik ve topografik özelliklere göre bir yüksek düzlükte yerleşmiş ve siyasal bölümlendirmelere göre İze şehrinin Dehdez kasabasının Şumali Donbalerud bölümündendir. Bu bölge, İze’nin güneybatısında Mengeşt ve Şalu adlanan korunmuş bölgelerin içindedir ve Karun nehri ise onun doğusundasn geçmektedir. Şivend köyünün yüksek şelalesi de dağların arasındasn akıp bir miktar yol katettikten sonra göle dökülüyor. Söylediğimiz üö köy yani Şivend, Noşivend ve Poştasyab ise dağlık bölgesindedirler ve birbirinden bir kilometre mesafeleri oldukları halde bir üçgen oluşturmaktadırlar. Şivend nehri ise üçünün arasından geçiyor.

Köyün eski tarihi

Şivend köyünde Safevi döneminden bir eski kervansaray bu güne kadar ayakta kalmıştır ve bu köyün eski taraihe sahip olduğunun bir kanıtıdır. Elbette, miladdan önce üç yada dördüncü yüzyıllara ait olan bir harabe kalenin de kalıntıları mevcuttur ki bu köyde ve bu bölgede çok eski zamanlardan insanların yaşadığını ve çok eski tarihe sahip olduğunu göstermektedir.

Tarihi Eserler:

Tarihi eserlerin bir sırası şöyledir: Abbasi Kervansarayı, İmamzade Muhammed türbesi, eski bir çukur ki zindan olarak kullanılıyormuş ve bir sıra eski taş yazıtlar bu bölgede mevcut olan tarihi esrlerdendir. Güzel Şivend köyünün başka eserlerinden ise eski köylerin kalıntıları ve unu öğütmek için kullanılıyormuş olan iki eski değirmeni söyleyebiliriz.

Gelenek ve Görenekler:

Şivend köyü sakinlerinin dili Lor şivesi ile konuşulan Farsçadır ve bu bölge sakinlerinin arasında çok güçlü bir akrabalık ve etnik ilişkiler mevcuttur. Şivend köylülerin arasında ulusal ve dîni törenlerin düzenlenmesi çok yüksek bir öneme sahiptir.


Huzistan Vilayeti

Huzistan Vilayetinin Doğal Cazibeleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)