• Nombre de visites :
  • 3597
  • 7/2/2012
  • Date :

Horasan-e Razavi Eyaleti (1)

horasan-e razavi eyaleti

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan eyaletin Afganistan'a sınırı vardır. 2004 yılında Horasan'ın parçalanmasıyla, müstakil bir eyalet yapılmıştır.

Horasan-e Razavi Eyaleti'nin merkezi, Meşhed şehridir. 144.681 km² yüzölçümündeki eyaletin nüfusu 5.203.000'dir.

Eyaletin önemli şehirleri: Kuçan, Dargaz, Çenaran, Serahs, Fariman, Torbat Cam, Taybad, Haf, Roşthar, Kaşmar, Bardeskan, Nişabur, Sabzevar, Gonabad, Kalat, Halilabad.

Bölge nüfusu Türkmenler ve Farslardan oluşmaktadır.

Kuçan

horasan-e razavi eyaleti

Kendi adını taşıyan Kuçan şehristanı'na bağlıdır ve bu şehristanın yönetim merkezidir. Kentin 2006 yılı nüfusu 96.953'dür. Kuçan,Türkmenistan sınırına 10 km., Meşhed'e 120 km. uzaklıktadır.Kent ahalisini Kürtler, Farslar ve Türkmenler oluşturur.

Şehir bağlı olduğu eyaletin doğusunda, Şah Cihan Dağları'nın kuzeyinde Türkmen sınırına 10 km. mesafade kurulmuştur. Tarihinde pekçok büyük deprem yaşayan kent, 1895 yılında eski şehrin doğusuna, bugünkü yerine taşınmıştır.

Dargaz

İdari olarak, eyaletin kendi adını taşıyan Dargaz şehristanı'nda bulunur ve bu şehristanın yönetim merkezidir. 2006 yılı nüfusu 34.305'dir. Türkmenistan sınırındaki kentin eski adı Muhammedabad'dır.

Çenaran

horasan-e razavi eyaleti

İdari olarak, eyaletin kendi adını taşıyan Çenaran şehristanı'nda bulunur ve bu şehristanın yönetim merkezidir. 2006 yılı nüfusu 41.735'dir.

Serahs

horasan-e razavi eyaleti

Kendi adını taşıyan Serahs şehristanı'na bağlıdır ve bu şehristanın yönetim merkezidir. Kentin 2006 yılı nüfusu 33.571'dir. Serahs, eyaletin doğusunda Türkmenistan sınırında yer alır. Çok eski ve meşhur bir kent olan Serahs, tarihi İpek Yolu üzerinde önemli bir bilim merkeziydi. Firdevsi'nin belirttiğine göre ise şehir Afrasiab zamanında da mevcuttu. Türkmen tarihçilere göre 2500 yıllık bir tarihe sahip olan kent,1120 yılında Moğol saldırılarında yıkıldı. 19. yüzyılda, Kaçar Hanedanlığı zamanında yeniden inşa edilen Serahs'ın o zamanlardaki ismi ise Sarakhs-e Nasseri idi.

Fariman

horasan-e razavi eyaleti

İdari olarak, eyaletin kendi adını taşıyan Fariman şehristanı'nda bulunur ve bu şehristanın yönetim merkezidir. 2006 yılı nüfusu 32.610'dur.

Torbat Cam

İdari olarak, eyaletin kendi adını taşıyan Torbat Cam şehristanı'nda bulunur ve bu şehristanın yönetim merkezidir. 2006 yılı nüfusu 83.558'dir.Kent Meşhed'in 120 km. güneydoğusunda ve Afganistan sınırına 40 km. mesafededir. Kentin adı Kaşmar yakınlarındaki Namak köyünde doğmuş sufi bir şair olan Şeyh Ahmed Cami'den gelmektedir.

Taybad

horasan-e razavi eyaleti

İdari olarak adını taşıyan Taybad şehristanı'na bağlıdır ve bu şehristanın yönetim merkezidir. Kentin 2006 yılı nüfusu 46.228'dir. Taybad, Meşhed ile Herat arasındaki karayolu üzerinde, İran'ın Afganistan sınırındaki son şehridir.

Haf

Kendi adını taşıyan Haf şehristanı'na bağlıdır ve bu şehristanın yönetim merkezidir. Kentin 2006 yılı nüfusu 21.160'dır.


Meşhed

HORASÂN

İran Ziyaret Mekanları

İRAN: HEM UZAK HEM DE YAKIN

İsfahan

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)