• Nombre de visites :
  • 5889
  • 31/5/2013
  • Date :

Huzistan Vilayetinin Doğal Cazibeleri

huzistan vilayetinin doğal cazibeleri

Şadigan Gölcüğü

Ladigan uluslararası gölcüğü 296 bin hektar bir alandadır. Kuzeyden Şadigan ve Durek Halici, güneyden ise Behmenşir Nehri, batıdan Darhuin ve Abadan caddesi ve batıdan da Musa Halici ile sınırlıdır. Gölcüğün yüzeyi Luyi, Çulan ve su üzerinde yüzen otlar gibi su seven bitkilerle kaplıdır ve su kenarında yaşayan göçmen kuşları beslemek için uygundur. Bu kuşlar güzde Avrupanın kuzeyinden, Kanada ve Siberiden bu bölgeye göçüyorlar. Bu gölcükte çeşitli tuzlu ve tatlısu balıkları yaşamaktadır: Beni, şirbod, hamri, şanek ve başka yetiştirilen balıklar ve kuşlardan ise flamingo, balıkçıl, leylek, vahşi kaz, ördek ve başkaları bu bölgede yaşamaktadırlar. Dünyada Kerkeri Ördeğin tek yaşam yeri burasıdır.  Benli Gilanşah ve Afrika Ekrası gibi çok nadir görülen kuşlarda bu bölgede bulunmaktadır. Şadigan Gölcüğü nesilleri mahvolmakta olan hayvan ve bitkilerin üçte birinin yaşam yeridir.

Hurlar, bataklıklar

Huzistan Vilayetinde düşük yükseklik yüzünden sahillerin bir kısmında deniz suyu ile ve başka noktalarda ise nehirlerin suyu ile oluşan geniş bataklıklar vardır. Bu bataklıklar çok ve daima gelen sulara göre Hur adlanmışlardır. Hur ul-Azim, Mazraa Huru ve Eddurek Huru bu sıradandır.

Hur ul-Azim Huzistanın en büyük huru Kerhe, Duyreç ve Ervendrud nehrinin bir kısım sularından oluşmaktadır. Bu büyük hurun uzunluğu 100 kilometre ve ve eni ise 15den 75 kilometreye kadar değişiyor. Batıdan Dicle nehri ve doğuda ise İran düzü ile sınırlıdır. Irak tarafında güneyden Dicleye kadar ve kuzeyden ise İmare şehrinin bir kaç kilometreliğine kadar uzamıştır. İran topraklarında Bostan, Susengird ve Huveyze şehirleri tamamen bu hurun kenarındadırlar.

Hur ul-Azim

Kerhe, Dicle ve Duyerç nehirlerinin fazla sularından oluşmuştur ve bu hurun tamamı kamışlarla kaplıdır. Hurun kenarlarında suyun derinliği azdır ama yavaş yavaş ortalarda su derinliği kaç metreye kadar ulaşıyor. Aşiretlerin çoğu hurun içinde kamışların bir birine dokunmasındasn çok emniyetli evler düzeltmişlerdir. Bu aşiretlerin çoğu hur ve onun etrafında inek beslemekle meşguldürler. Hurun içinde hareket etmek bilgili şahısların yol gösterişi ile rahattır ve özel kayıklarla yapılır.

Nehirler ve pınarlar

Huzistanın sıcak iklime sahip olduğuna rağmen üzerlerinde gemi hareket edebilecek Karun ve Ervend gibi önemli nehirlerin yatağıdır. Huzistanda akan başka nehirler bunlardan ibarettir: Zuhre, Cerrahi-Marun, Hur, Nehrgahi, Behre, Şahver, Murğab, Susen, Abşela, Ebulabbas, Ala, Derre Haraz (Demeli), Bulavas, Seydun, Lirab, Ramhormoz ve ...

Aynı halde bir sıra mineral suları olan kaplıcalarda Huzistandas vardır: Aynıhoş, Dehloran, Gurab, Sizenger ve Gelgir. Bunların her biri çeşitli tedavi özellikleri vardır ancak şimdiye kadar çok geniş biçimde kullanılmaya başlamamıştır.

Yükseklikler ve Tepeler:

Huzistan Vilayetinin 2500 metreden yüksek tepelerinin en önemlileri Taraz, Telge, Turk, Dutu, Kele ve Mungeşt’ten ibarettir. Bu dağlardan bazılarının etekleri ormanlarla kaplıdır ve kendine göre özel bir güzellik yaratmıştır.

Düzlükler ve ovalar:

Huzistan Vilayetinin güney ve batısı Tersiyer devrinin yeni sedimanlarından oluşan düzlüklerle doludur ve hala eski coğrafi yapının kalıntıları Ahvazın etrafındas göze çarpıyor. Bu ovanın büyük bir kısmı Karun, Kerhe ve Cerrahi nehirlerinin sedimanlarından oluşmuştur. Bu ova hafif bir eğim ile Körfeze kadar devam ediyor ve onun en kuzey noktası ise Dezfulun etrafıdır. Onun güney kısmı denizin met ve ceziri sonucunda oluşmuş çok alçak ve yüzeysel topraklardan oluşmaktadır. Bu kısmın toprakları çok tuzludur.


Huzistan Vilayeti

İran'a Gezi - Tahran

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)