• Nombre de visites :
  • 7319
  • 4/6/2013
  • Date :

İranın En Yüksek Dağları -3

iranın en yüksek dağları

Şirkuh

Şirkuh Yezd şehrinin güneyinde ve Dehbala köyünün yanındadır. Bu dağın yüksekliği 4075 metredir. Yezdden bir sıkı program ile bir günlüğüne Şrkuha tırmanılır ancak Dehbala köyünün güzel ve manzaralı bir dere içinde olduğu yüzünden dağcıların bir çoğu bir gece de orada kalmayı tercih ediyorlar.

Tepeye yaklaştığınızda, soğuk ve içmeli suyu olan bir pınar vardır ve bu bölgenin güzelliğini daha da artırmıştır. Şirkuhun yamaçlarında biten en ünlü bitki Avişen’dir.

Sehend

Sehend sıradağı Tebrizin güneydoğusu ve Merağe şehrinin ise kuzeyindedir. Bu sıradağın üç yğksek tepesi vardır ve onların en yükseği Sehend olarak 3700 metre yüksekliği vardır. Sehend bir sönük yanardağdır ve ona göre çeşitli mineral, demirli ve asidli sıcak ve soğuk suları ve pınarları vardır. Batı cephesinin de suları çok tuzludur.

Sehende tırmanmak için Likvana kadar araba ile gidilir. Yaklaşık beş saat yürüyüşten sonra dağcılar Abgerm denen bir yere varıp genelde bir gece orada kalırlar. Abgermden tepeye kadar 11 saat yrüyüş lazımdır. Yürüyüşten sonra sonu tepeye varan bir geniş ve yeşil düzlük göz önüne serilir. Sehende çıkmanın daha rahat yolu ise Merağe şehrinden 25 kilometre kuzeye doğru araba ile gidip yol üzerinde en son köy yani Kürdedehi geçtikten sonra Sehendin güney cephesindeki sığınakta kalma ve oradan rahatlıkla yaklaşık iki buçuk saatte tepeye tırmanmaktır.

Elvend

Elvend dağı Hemedan Vilayetinin doğal cazibelerinden sayılır. Elvendin güzel zirvesi 3500 metre yüksekliği ile bu dağların en yüksek noktasıdır. Bu dağ Hemedanın güneyinde ve Tuyserkanın ise kuzeyindedir ve bir günlük programla ona tırmanmak mümkündür. Elvendin tepesi yılın bir çok aylarında karla kaplıdır ancak ona tırmanma yolu yılın bazı dönemlerinde çok yeşil ve güzeldir.

Tepeye çıkarken yol üzerinde suyu içmeli ve soğuk bir çok pınar vardır. Bu pınarlar Elvendin tepesine çıkarken yolu daha da güzelleştirmişlerdir. Derin ve yeşil dereler ve geniş çimenlikler bu dağların başka güzelliklerindendir ve her sene bir çok dağcıyı kendine doğru çeker.

Binalud

Binalud dağı 3150 metre yükseklikle İranın doğusunda yerleşmektedir. Bu dağ Elburz sıradağlarının devamıdır, Neyşabur şehrinin kuzeyinde ve Meşhed ile Neyşabur yaylalarını bir birinden ayırır. Bu dağın adlandırma nedeni de budur. Binalud yani iki yaylayı bir birinden ayıran dağ.

Binaluda tırmanmak için onun en son köyüne yani Somee köyüne gitmelisiniz. Bu köy Neyşaburun 15 kilometreliğindedir. Somee’den dağın eteklerine kadar sekiz saatlik bir yürüyüş lazımdır ve oradan dağın tepesine dört saat vakit lazımdır. Bu bölgenin uygun iklimi vardır ve ona göre çeşitli bitki ve hayvan türlerini burada mevcuttur.


İranın En Yüksek Dağları -1

İranın En Yüksek Dağları -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)