• Nombre de visites :
  • 6350
  • 2/6/2013
  • Date :

Antik İze Kenti

antik ize kenti

Son resim yarım bir heykeldir. Gerçek boyutu taş sunağın bir tarafının yüzüne oyulmuş ve büyük ihtimalle Hani ve vezirini göstermektedir.

Eşkoft Selman veya Tarişah İbadet Yeri Yazıtları ve Resimleri

Eşkof Selman (Eşkoft  yarık, mağara anlamında) veya Tarişah ibadet yeri resim ve yazıtları şehrin güney batısındadır. Bu resim ve yazıtlar bir dağın yanındaki yarıkta Hani’nin veziri Şuterverev vesilesiyle oluşturulmuştur.

Bir resimde Hani resimlerin Şuterverev emriyle kazındığını kaydetti. O resimlerde farklı tanrılardan yardım istenmektedir. Bu resimlerin en önemlileri arasında yer almaktadır.

Bu yazıt ve resimlerin yanında orta İlamiye yöntemiyle yapılan yarım bir erkek resmi dikkat çekmektedir. Bu resmin başı tahrip edilmiş ve kurşun darbeleri ve ziyaretçilerin (kendi isimlerin yazmaları!!) zarar vermeleri  kısmen tahrip olmasına sebep olmuştur.

Diğer iki resimden birisi Şuterverev ve ailesini diğeri Hani ve eşi Huvehin’i göstermektedir.Hepsinin yüzü yarığa bakmaktadır. Yarık bölge eski zamanlarda kutsallığı temsil ediyordu hatta günümüzde de yerel halk arasında mukaddes kabul edilmektedir. İslami Döneme ait eserlerin izleri (6 yy hicri) Eşkoft (Tarişa ibadet yeri) antik mağarasının etrafında yer almaktadır.

Huneg Ejder’deki Eşkani Resimler

 Diğer farklı resimler İze’nin etrafında mevcuttur. Şöyleki çoğunluğu Kul Fereh’teki yazıt ve resimlerin tekrarıdır ve Hani tarafından yaptırılmıştır. Ancak Huneg Ejder bölgesinde bir kaya parçasının üzerine kazılan diğer iki resim dikkat çekmektedir. Bu kayanın bir tarafında İlamiye dönemine ait küçük bir resimde dört küçük beden tasviri görülmektedir. Yapılış tarzları orta İlamiye’yi göstermektedir.

Bu kayanın diğer yüzünde Part kavminin elbislerini giyen dört adam ve bir adam ata binmiş şekilde çizilmiştir.Eşkaniler zamanında bölgenin önemi ve bölgede onların kukla hükümetlerini göstermektedir. Neyazık ki bu resmin etrafında herhangi bir yazıt yoktur ve tam olarak kesin tarihi belli değildir. Ama resmin yapılış tarzı ile onun Eşkani hükümetinin ikinci yarısı ve belki miladi birinci yüzyıla atfedilebilir.

Atabekanların Kalesi (Han-Kervansera) veya Tak Tevile

İslami dönemde İze büyük lor Atabekanlarının başkenti olarak seçilmişti. Moğol saldırılarının ardından Moğol hükümetinin yerel merkezi oldu. İlhanlılar zamanındaki yapı kalıntıları Atabekanların kalesi veya Tak tavile olarak tanınmış ve günümüzde şehir merkezinde mevcuttur.

Özet olarak İslami İze’nin İlamilere ait resim ve yazıtları 60 antik ziyaret yeri, 41 ibadet yeri ve imamzadelerin kabirleri, turistler için görmeye değecek 100 güzel manzara buna ilave olarak yerel halkın muhabbet ve sıcak kalpliliği şehrin antik eserleri ile duyduklaru gururla İze’yi görülmeye değer bir yer kılmaktadır.

Çeviri:Ürün Özedönüş


Antik İze Kentine Seyahat

Huzistan Vilayetinin Doğal Cazibeleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)