• Örnek İslam Kadını Hz. Hatice - 1
  • Hz. Resul-i Ekremin (s.a.v) mali ve iktisadi durumu iyi değildi, amcası Ebu Talibin mali yardımına ihtiyacı vardı. Bu yüzden kendisine bir eş seçip ...
  • Hüzün Yılı
  • Hz. Peygamber için acıların en büyüğü idi... Kendisine babalık yapmış, en kötü günlerinde yanında ayrılmıyan ...
  • Hz. Âmine ( as. )-1
  • Hz. Muhammed Mustafa ( s.a.a.)ın annesi hakkında elimizde yeteri kadar bilgi bulunmamaktadır. Sadece ...
  • ABDULLAH (a.s. )-1
  • Künyesi Ebu Kusem, Ebu Muhammed ya Ahmeddir ( Belâzüri, Ensâbul- eşrâf, sayfa 91. ) Kaynaklara göre Sâsâni ...
  • Hişam b. Hakem - 3
  • Dedi ki: Yavrucuğum! Bu organlar kokladıkları, gördükleri, tattıkları veya duydukları bir şeyden şikâyet ederlerse bunu kalbe ...
  • Esma Bint-i Umeys
  • Esma bint-i Umeys, İslam’ın örnek kadınlarından olup, iftiharlarla dolu bir hayat yaşayarak, Allah Resulü’nün cennet müjdesini alarak ...
  • Hişam b. Hakem - 2
  • Hişam b. Hakem’in çok değerli yazıları da vardır. Onlardan bir çoğu kelam ve inanç ilimleriyle ilgilidir. Hişam’ın kaleme aldığı kitapların bazılarının...
  • Hişam b. Hakem - 1
  • Şia’nın seçkin fakih ve meşhur mütekellimi Hişam b. Hakem adıyla meşhur olan Ebu Muhammed Şeybani, kendi asrında imamet ve velâyet’in ...
  • Müslim b. Akil-2
  • İmam Hüseyin’in (a.s) ilk teşebbüsü Müslim’i Kufe’ye yollamak oldu. Müslim Mekke’den ...
  • Müslim b. Akil-1
  • Müslim b. Akil’in oğlu olan Müslim üç imam (müminlerin önderi Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin (a.s) ) ile ...
  • Hz. Zeyneb (sa)-2
  • Allah ın risaletini bu yolculukta tebliğ edecek kişi Zeynebidi, anlayışsız ve beni Umeyenin hilelerine ...
  • Hz. Zeyneb (sa)-1
  • Allah ın risaletini bu yolculukta tebliğ edecek kişi Zeynebidi, anlayışsız ve beni Umeyenin hilelerine ...
  • Hz. Zeyneb’in Sabrı
  • Hz. Zeyneb’in (ona selam olsun) bitap olmasına sebep olan olaylardan bir tanesi de İmam Hüseyin’in ...
  • Kays b. Musahhar- i Saydavi
  • İmam (a.s) mektubu Kays b. Musahhar- i Saydavi’ye vererek onu Kufe’ye doğru gönderdi. Kays süratle Kufe’ye doğru hareket etti. Ama “Kadisiye”de, o bölgeyi kontrol...
  • Zeynebin Mesajı-2
  • Ya Hüseyin gibi can vermek, dosttan gibi sakınmadan gitmek ölüme, ya da diri kalmışken Zeyneb gibi, her türlü zor şartlarda ne pahasına olursa olsun haberciliğini...
  • Zeynebin Mesajı-1
  • Zeyneb, Kerbelâ olayından sonra çok yaşamadı. Ancak bu acı olayın ilk yıldönümünde ağlayıp ağıt yakarak o günü andığı, şehitler için dualar okuduğu...
  • Yiğitliğin Sembolü
  • İmam Hüseyin’in (aleyhi selam) kahraman kardeşi Hz. Ebu’l Fazlı’l Abbas (Allah’ın selamı onun üzerine olsun) zilhicce ayının sekizi Hicri Kameri yılının 60’ında ve İmam...
  • Hz. Zeynep (s.a.)’in Güçlü İmanı
  • Hz. Zeyneb’in (s.a.) en önemli özelliklerinden biri, Allah’a olan iman ve muhabbetidir. Onun, Allah’a olan iman derecesini anlamak için, Allah’ın rızası için katlandığı...
  • Savaşçı ve Muhaddis Bir Kadın, Ümeyme
  • Hz. Resulullah’ın (s.a.a) döneminde toplumsal faaliyetlerde etkin rol oynardı, savaş zamanlarında kadınları toplayarak savaşa katılır, diğer kadınlarla birlikte yaralı İslam...
  • Hz. Selman (ra) ve İbadet
  • Ashabdan birisi (bu durumdan) rahatsız olup şöyle dedi: “Ya Resulellah! Selman Fars ırkından olan birisidir, biz Kureyş toplumuna karşı övünmek istiyor. Siz; “Hanginiz...
  • Hz. Fatıma Mâsumenin Doğum Günü
  • İmam Musa Kâzımın (a.s) kızı Hz. Masume, Hicrî 183 yılının Zilkade ayının başında Medinede dünyaya gelmiş ve Hicrî 201 yılında, Rebiyülahırnin 10unda Kumda...
  • Hz. Mâsumeyi Ziyaret Etmenin Sevabı
  • Şiîlerden biri İmam Rızanın (a.s) nuranî mezarını ziyaret için Horasana gitmişti. Ziyaret ettikten sonra Hemedan üzerinden Kerbelaya doğru yola...
  • Ümm-ü Selim
  • Yine tarihlerin yazdığına göre Ümm-ü Selim Hüneyn savaşında henüz oğlu Abdullaha hamile olmasına rağmen, beline kılıç bağlayıp eşiyle birlikte savaş mahalline gitmişti.
  • Hz. Haticenin (ra) Kısaca Hayatı
  • Büyük İslâm kadını, muminlerin anası, Allah Resulünün (s.a.a) değerli zevcesi Hz. Hatice (r.a) hicretten 68 yıl önce, asil bir âilede dünyaya
  • Selman-i Farisî – 5
  • Ya Selman! O zaman talak artacak, Allah için had (şer’i ceza) uygulanmayacak ve (bu işleriyle) Allah’a bir zarar...
  • Selman-i Farisî – 4
  • Resulullah (s.a.a): “Evet, Allah’a andolsun ki, böyle olacaktır. Ya Selman! O zamanda kadınlar ticarette kocalarıyla ortak...
  • Selman-i Farisî – 3
  • Ey Abdulaziz! İmanı senin imanından üst derecede olan kimse seni imansız bilmemesi için, imanı senden aşağı derecede...
  • Selman-i Farisî – 2
  • Medine’yi gördüğümde duymuş olduğum nişanelerle oranın, Peygamber (s.a.a)’in hicret edeceği yer olduğunu anlamış...
  • Selman-i Farisî – 1
  • Hıristiyanların kilisesine gitmiştim; onların dinî merasim, namaz ve ibadetleri benim ilgimi çekti; onların dininin...
  • Hz. Zeyneb’in (sa) Çocukluk Dönemi
  • Hz. Fatıma’nın (sa) bu aziz soylu kızı, ömrünün ilk beş-altı yılından daha fazlasını annesiyle geçirmiş olmamasına ve beş veya altı yaşlarında annesini...
  • Bilal-i Habeşi (2)
  • Bilâl (r.a.), vefatı yaklaşınca, ölümün ızdırabını, sevgililerine kavuşmasındaki zevk ile mezcetmiş; ömrünün...
  • Ümmül-Benin
  • Kerbela Aslanının Annesi Hz. Ali’nin evine ayak bastığı ilk andan itibaren o hazretin küçük evlatları için şefkatli bir anne olmuştur....
  • Hidayet Meşalesi Ümm-ü Esved
  • Ümm-ü Esved, Ayen b. Senes-i Şeybanînin kızıdır. Bu değerli kadın Ayen kabilesinden Ehlibeyt ile irtibata geçen ve onların nurlu...
  • Efendimizin Sütannesi
  • Umarım Allah, bu çocuk sayesinde, hayatımıza bereket katar. Hz. Halime.Mekke Etrafındaki kabilelere, yeni doğan çocuklarını...
  • Fatıma Kübra Mâsume
  • İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: Hz. Mâsumeyi Kumda ziyaret eden, beni ziyaret etmiş gibidir.[1] ...
  • Masume Validemiz
  • İmam Musa b. Cafer ve Necme hatunun kızı olan Hz. Masume, ilmî ve manevî makam bakımından oldukça yüksek bir dereceye sahiptir...
  • NESİBE
  • Amma re adında oğlu olduğundan, Ümmü Ammare diye çağrılan, Kab kızı Nesibe, geçmişte aldığı büyük bir yaranın, omuzundaki izini hikaye ediyordu...
  • Ebuzer'den Daha Doğru Konuşan Yoktur
  • Resulullah (s.a.a), Ebuzer'in şahsiyeti ve büyüklüğü hakkında çeşitli sözler buyurmuştur. Ama doğru konuşması hakkında buyurduğu söz hepsinden....