• Nombre de visites :
  • 2622
  • 13/5/2012
  • Date :

Peygamber'e İman Eden İlk Kadın : Hz. Hatice ( a.s. )

peygambere iman eden ilk kadın : hz. hatice ( a.s. )

Kur'an dilinde İslamı ilk kabul edenlere "Es-Sabikun" denir. Peygamber'e ilk iman etmek Sadr-i İslam'da fazilet ve üstünlük ölçüsü sayılır. Bunun için, tam bir tarafsızlıkla sahih belgelere dayanarak konuyu incelenip hem kadınlardan , hem de erkeklerden ilk iman eden kişiyi tanımalıyız sanırım. Çünkü Ehl-i sünnet alimlerinin düştükleri tefrikadan da kurtulmanın en doğru yoluda yine onların kaynaklarında kayıtlı olan ve Hz. Muhammed ( s.a.v. )'ın ilk vahyinde Ebubekir'in Mekke'de olmadığını simgeleyen belgelerin olduğu ve aynı zamanda Hz. Resulullah ( s.a.v. ) Peygamberliğe memur seçiliyor fakat Ebubekir Mekke'de olmuyor ve nasılda ilk iman sayılıyor, bunu açığa çıkarmak gerekecektir.

Peygamber'e iman eden ilk kadın Hz. Hatice annemiz olduğunu ve biz bu konun detaylarıyla beraber Hz. Hatice annemizin sürüveninde belgelemiş olduk, ve ayrıca da tarihin zaruriyetındandır ve bu hususta muhalif bir kimse bulunmamaktadır. ( Sire-i İbn-i Hişam, c. 1, sayfa. 240 ) Fazla uzatmaya da niyetinde olmadığımız içinde buna delil olarak sadece bir ömenli tarihi belgeye işaret edeceğiz, burada : tarihçiler Hz. Peygamber ( s.a.v. )'ın hanımlarından biri olan Aişe'den şöyle dediğini nakletmişlerdir :

" Ben daima Hatice'yi görmediğime çok üzülüyor, Peygamber'in ona karşı sevgi ve ilgisine şaşıyordum. Çünkü Peygamber, her zaman O'nu yad ( yani hatırlar ) ediyor, bir koyun kestiği zaman Hatice'nin dostlarına da bir pay gönderiyordu. "

Günlerin birinde Resulullah ( s.a.v. ) evden dışarı çıktığı zaman Hatice'yi andı ve biraz övdü. O anda ben kendimi tutamadım ve : "O , yaşlı bir kadındı ; Allah sana ondan daha hayırlısını nasib etmiştir " dedim. Benim bu sözüm, Hz. Muhammed ( s.a.v. )'ın çok üzdü ve sinirlendiği alnında malum oldu. Bunun üzerine : Asla öyle değildir !" buyurdu. "Ondan hayırlısı bana nasib olmamıştır ! Bütün insanlar küfür ve şirk içinde bocaladıkları bir zamanda O, bana iman etti ve çok zor durumlarda bütün mal varlığını benim yetkime bıraktı ; Allah bana, Ondan öyle evlat nasib etti ki, hiç birinizden öyle bir evlat nasib olmadı." ( Bihar'ül-Envar , c. 16, sayfa. 8 )

Hz. Hatice'nin ilk iman eden kadın olduğuna diğer bir şahid de , ilk vahiy geldiği zaman vüku bulan hadislerdir. Çünkü Resulullah ( s.a.v. ) Hira mağarasından aşağı inip eve geldiğinde görüp duyduklarını Hz. Hatice ( a..s. )'ma anlatıyordu ve Hatice de hemen tasrihen ve tel'vi'hen değerli eşinin gerçek bir Peygamber olduğunu biliyor ve inanıyordu. Üstelik, Hz. Hatice defalarca arap kahinleri ve bilginlerinden kocasının peygamber olacağına dair bir çok şeyler duymuştu. Hz. Muhammed ( s.a.v. ) ile evlenmesinin sebeplerinden biri de bu konuda duydukları idi.


Hz. Hatice: Mesajın ve Risaletin İlk Tanığı

Hz. Peygamber'in (s.a.a) Nezdinde Hatice'nin (r.a) Yeri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)