• Nombre de visites :
  • 1819
  • 16/3/2011
  • Date :

Hz. Peygamber"imizin İlk Hanımı

hz. peygamberimizin ilk hanımı

Hz. Hatice'nin Kimliği :

Adı : Hatice

Lakabı : Kübra

Doğumu : Fil Vakasından 15 Yıl Sonra

Doğum Yeri : Mekke

Babası : Hüveylid

Annesi : Fatıma

Ömrü : 64 Yıl

Defnedildiği Yer : Mekke'deki Hacun Kabristanı

"Sizi bir nefisten yaratan ve gönlünü huzura kavuşacağı eşini de ondan var eden

Allah'tır." ( Araf Süresi : 189. )

 Habil ile Kabil arasındaki kavgalarının sebebini anlatmıştık ki ecnebi yazarların getirdikleri belgelerin doğru olmadığını kanıtlamıştık. Allah Hz. 'Adem'i yarattıktan sonrada onun kaburga kemiğinden de eşi olan Hz. Havva annemizi yaratmıştı. Acaba yedi gök kainatı yaratan ve insan oğlunun da yaratmasından aciz olmayan yüce Allah nasıl oluyorda Âdem oğullarını kız kardeşleriyle evlendiriyor, bence sizinde buna inancınız varmıdır.Hz. Hatice, Mekke'de ikamet eden genç bir dul kadındı. Yaşadığı yer ve zaman itibariyle, tarihte insan oğlunun "Kadın" açısından en kötü değer veren dönemi idi.Mekke'de kız çocuğu, ailesi için bir utanç kaynağı diye kabul ediliyordu. Doğan bebek kız ise diri diri toprağa gömüyorlardı ve aynı zamandan da yaptıkları bu iğrenç harekete övünüyorlardı. Şanslı olup da yaşayan genç kızlar, iradeleri dışında evlendiriliyordu. Dul kadınlar, erkekler tarafından kolaylıkla kendi cinsel çıkarları için kullanılıyordu. Kadın , ezilen satılan, sömürülen, işkence gören, istimar edilen bir mataryalizmin meta parpaçası olarakta aldılanıyordu. Sanki insan değil gibi muamele görüyor kadının her türlü hakkı hukuku gasb ediliyordu. Böyle bir normlu bir ortamba kadının insan olarak yaşama hakkı olabilmesi için özel bazı vasıflara haiz olması gerekiyordu. Ve hatta Ömer b. Hatab'ta kızını diri diri gömen insanlardandır. Her nedense Ehl-i Sünnet alimleri bunu görmezlikten geliyorlar. Ömer b. Hatab kızını diri diri gömdükten sonra puthanelerine giderek kızının gömüldüğünün şerefine kadeh kaldırıyor ve insanlara yaptı bu iğrenç işide överek anlatıyordu.Huveylid'ın kızı Hatıce, sahip olduğu iradesi ile hareket edilen akıllı bir kadındı. Mekke'yi ayakta tutan diş ticarette ömenli bir isimdi. Bu alanda Mekke'nin büyük tacirler ( yani mevfuatçılar ve idarecileri ) ile rekabet edebilecek güçte bir iş insanıydı. O, peygamberle olan evliliği de ona güç üstünde güç katması oldu. Ve bu güzel evlilikten sonra Fatıma'nın annesi oldu, Hatice. Ümmü Gülsüm'ün, Rukeyye'nin ve Zeyneb'in de ki anneleriydi. Bunlardan her biri İslam tarihinin ömenli simalarından biri olacaktır sonraları. Ve en önemlisi o , artık kadınlardan değil Mü'minelerin annesidir. Ümmü Gülsüm, Rukeyye ve Zeynep Hz. Muhammed ( s.a.v. )'ın öz kızları değildir.


Hz. Haticenin (ra) Kısaca Hayatı

Hz. Hatice: Mesajın ve Risaletin İlk Tanığı

Hz. Peygamber'in (s.a.a) Nezdinde Hatice'nin (r.a) Yeri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)