• Nombre de visites :
  • 1059
  • 6/11/2011
  • Date :

Fizze, Kuran ile Konuşan Kadın -2

fizze, kuran ile konuşan kadın

Abdullah: “Benimle birlikte deveye bin”‌ dedim.

Kadın: “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların düzeni) kesinlikle bozulup gitmişti.”‌  Ayetini okuyunca deveye binmekten hayâ ettiğini anladım.

Abdullah: “Deveden indim ve onu tek başına deveye bindirdim.

Kadın, deveye binerken şu ayeti okudu: “Bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz.”‌

Kafileye vardığımızda ona: “Kafilede akrabalarından bir kimse var mı?”‌ diye sordum.

Kadın peşpeşe şu ayetlerle cevap verdi: “Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık.”‌

“Muhammed, ancak bir peygamberdir.”‌

“Ey Yahya! Kitaba (Tevrat’a) var gücünle sarıl!”‌

“Ey Musa! Bil ki ben, bütün âlemlerin Rabbi olan Allah’ım.”‌

Bu ayetlerden sonra kafilede Davud, Muhammed, Yahya ve Musa isimlerinde akrabalarının olduğunu anladım.

Onları isimleriyle çağırdım. O sırada dört tane genç adam kadına doğru geldiler. Ona: “Bu adamların seninle yakınlık derecesi nedir?”‌ diye sordum.

Kadın: “Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür.”‌  Ayetini okuyunca gençlerin kadının oğulları olduklarını anladım.

Genç adamlar kadının yanına gelince kadın onlara Kasas suresinin 46. ayetini okudu: “(Şuayb’ın iki kızından biri: Babacığım! Onu ücretle (çoban) tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse, güçlü ve güvenilir olandır, dedi.”‌

Bu ayeti okuyunca çocuklarına bana zahmetlerimin karşılığı olarak bir ücret ödemelerini ima ettiğini anladım. Annelerinin isteği üzerine bana bir miktar para verdiler.

Kadın: “Allah dilediğine kat kat fazlasını verir.”‌  Ayetini okudu. Bu ayeti okuyunca anladım ki onlara daha fazla bir meblağ ödemelerini söylüyor. Bunun üzerine onlar bana bir miktar daha para verdiler. Onlara: “Bu kadın kimdir?”‌ diye sorduğumda:

Annemiz Fizze’dir dediler, Fatıma’nın (s.a) hizmetçisiydi, yirmi yıldır Kuran’dan başka bir şey konuşmuyor.”‌


Fizze: Fizze, Nevbe ahalisindendi. Daha sonraları Hz. Ali’nin (a.s) evine gelerek Hz. Fatıma’nın (s.a) cariyesi oldu ve Fatıma’nın (s.a) yanında yetişerek üstün derecelere erişti. Öyle ki Fatıma’nın (s.a) aile bireylerinden sayılarak İnsan Suresinin dokuzuncu ayetinin muhataplarından oldu.

Fizze, Kuran ile Konuşan Kadın -1

Hz. Zeynep (s.a.)’in Güçlü İmanı

Savaşçı ve Muhaddis Bir Kadın, Ümeyme

Ümm-ü Selim

Hz. Haticenin (ra) Kısaca Hayatı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)