• Recep Ayının Amelleri
  • Recep veya Recebu’l Muracceb (Arapça: رجب یا رجب المرجب), hicri-kameri ayların yedincisidir.
  • Hz. Masume'nin Hayatı
  • Hz. Masume aleyhaselam'ın, babası Hz. İmam Musa b. Cafer (a.s) ve annesi de bazı rivayetlerden anlaşıldığı üzere İmam Rıza'nın (a.s) annesi olan Necme Hanımdır. Yani Hz. Masume (s.a) , anne ve baba yönünden İmam Rıza aleyhisselam'la kardeştirler.
  • Resule (saa) Karşı Ümmetin Vazifeleri
  • Her Müslüman ilk vazifesi Allah’a iman etiği gibi, onun seçtiği elçiye de iman etmesi gerekir. Buna Kur’an’ın çeşitli ayetlerinde vurgu yapılmıştır;
  • İmam Askeriden Veciz Sözler
  • Ey aklı az insan, biz oyun oynamak için yaratılmadık ki! 1- Hayatta mutedil ol ve israftan, aşırılıktan kaçın![1]
  • Sünneti Nebevi (4)
  • Resulullah (s.a.a) bir kimseyle musafaha ettiğinde (tokalaştığında), tokalaştığı adam elini çekmedikçe, Hazret elini bırakmazdı; insanlar bunun farkına vardıklarında ise rahat etmesi için elini diğer eliyle onun elinden çıkarırlardı
  • Sünnet-i Nebevi (3)
  • Hz. Ali’den (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir:“Bedir Savaşı’nda biz (zora düştüğümüzde) Resulullah’a sığınıyorduk. O, düşmana hepimizden daha yakındı. Hazret o gün herkesten daha güçlü idi.”23
  • Sünnet-i Nebevi (2)
  • Uhud Savaşı’nda İslâm savaşçılarından çoğu şahadete erişti, Hz. Hamza da o savaşta şehit düştü. Hatta Hz. Peygamber’in (s.a.a) bile şehit olduğu haberi yayıldı.Savaş sona erdikten sonra, Medine kadınları Uhud’a doğru hareket edip Peygamber’i (s.a.a) k
  • Sünnet-i Nebevi (1)
  • Allah’ım! Bağışladığın nimetleri benden esirgeme. Beni, düşmanların bana gülme vesilesi kılma...
  • Ehl-i Beytin dilinden Resulullah
  • Allah Resulünün yüce şahsiyetini tanımak ve anlamak istiyorsak, bunun için en lâyık, en yetkili merci, onun ilim ve irfanının varisleri olan Ehl-i Beytinden başka kim olabilir ki? Yine Resulullahın Ehl-i Beytinin fazilet ve makamlarını bizlere Allah Re
  • Erbainin Tarihteki Yeri
  • Kerbela katliamının 40. Günü olan ve Ehl-i Beyt dostları tarafından dünyanın dört bir yanında matem merasimleri düzenlenen özellikle Irakın dört bir köşesinden akın akın insanların kadın-erkek, çocuk-yaşlı demeden Kerbelaya doğru başlattıkları
  • Hz. Hüseyine Söylenenler
  • Hz. Hüseyinin Kufeye gitmesini kibar sahabeden İbn-i Zübeyr dışında hiç biri istemiyordu. Hz. Hüseyinin Kufe’ye gitmemesi için o günün bütün Sahabeleri seferber olmuştu. Onun gitmemesi konusunda adeta Sahabe konseyi oluşmuştu.
  • Hz. Hüseyinin Iraka Hareketi
  • Irak dışında herhangi bir bölge seçilseydi, bu, birtakım olumsuzluklara yol açacaktı... Müslim b. Akil, Kûfede hicrî altmış senesinin zilhicce ayının sekizine denk gelen salı günü isyan başlattı. Aynı ayın dokuzuna denk gelen çarşamba günü de öldürüldü.
  • Resulullah –saa- İslam Dünyasında Vahdet Simgesi
  • Cahiliyetten buz kesmiş yer küresi, Rebiin- baharın gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu; ta ki nübüvvetin duru çeşmesi tekrar ona can versin. O geldi ve yaşam onun gelişi ile yeni bir hayat buldu ve varlık seması gözleri kamaştıran ışıkla aydınlandı
  • Hz Mehdinin Gaybet Konusu
  • İslâmın temel usulü ve siyasî, içtimaî, iktisadî, kültürel ahkâm ve diğer eğitimleri, Hz. Peygamberin (s.a.a) peygamberliği boyunca ve Masum İmamlar toplumda olduğu müddetçe (hicrî 260 yılına kadar) açıklanmış ve tedvin aşamasına ulaşmıştır
  • İmam Hadi’den (as) İki Büyük Mucize
  • Bir kişi Samarra şehrinde vitiligo (alaca) hastalığına yakalanmıştı. Öyle ki yaşamı ona artık ıstırap vermekte ve rahatsız olmaktaydı. Bir gün Ebu Ali Fahhari adındaki bir arkadaşı ona: “Eğer imam Hadi’nin (aleyhi selam) yanına gidersen
  • Hz Ali (as)
  • Hak belasın versin Mülcem Oğlunun Hançer ile kanın saçtı Alinin
  • Hz. Zeynebin (s.a) ibadeti
  • Tarih kitaplarının naklettiğine göre, Hz. Zeynep (s.a) bir çok dert çekmesine ve musibet görmesine rağmen, hatta nafile namazlarını bile...
  • Hz. Zeynebin Hayatından Yansımalar
  • Hz. Zeynep (s.a), hicretin altıncı yılının Cemadiulevvel ayının beşinde dünyaya geldi. Hz. Zeynep (s.a) dünyaya gelince annesi Hz. Fatıma (s.a) onu babası Hz. Alinin ...
  • Hz. Zeynebin (a.s.) Ahlakı
  • İffet ve haya kadınlara en çok yakışan süs ve onlar için en değerli mücevherdir. Zeynep (a.s.) iffet dersini en iyi şekilde babasının...
  • Hz. Zeynebin (a.s.) Faziletleri
  • Ve en üstün ilim ise direk olarak Cenabı Allah tarafından bir kişiye verilen yani Ledünni ilimdir. Cenabı Allah hazreti Hızır (a.s.)...
  • Hz. Zeynep (a.s.)
  • Zeynep (a.s.), hazreti Ali ve hazreti Fatıma’nın kızı, 5 ya 6.cı Hicri yılı Cemâdiyul Ûla ayının beşinde Medine-yi Münevverede...
  • Yürüyen Ayet Zeynep (s.a)
  • O, evli ve çocukları var olan bir kadın olmasına rağmen, Allaha olan kulluk misyonu ile önümüze çıkmakta. Müslümanları silkelemekte...
  • Peygambere En Çok Benzeyen
  • Hiç şüphesiz zaman ve mekân, Hz. Hüseyinin yaranları gibi vefalı bir ashap görmemiştir. Yaranlardan yaşayan her kim vardıysa kendileri ...
  • Hz. Masume (s.a)’nin Şefaati
  • Hz. Masume (s.a) çirkinliklerden uzak, en güzel ahlaki ve davranış sıfatlarına sahip, keramet, cesaret, dirayet abidesi, takvada...
  • HZ. MÂSUMENİN FAZİLETİ -2
  • Hz. Mâsume birkaç vasıtayla Hz. Peygamberin (s.a.a) halası Safiyeden şöyle nakleder: “İmam Hüseyin (a.s) dünyaya geldiğinde Hz. Peygamber ...
  • HZ. MÂSUMENİN FAZİLETİ -1
  • Tanımak, dinin temelini oluşturur. İnancı açığa vurmak ve hakkı tanıyarak iyi şeyler yapmak, inanca ve amele daha fazla ...
  • HZ. MÂSUME
  • İmam Musa Kâzımın (a.s) kızı Hz. Masume, Hicrî 183 yılının Zilkade ayının başında Medinede dünyaya gelmiş ve Hicrî 201 yılında...
  • Hz. Âmine ( as. )-3
  • Abdulmuttalipin annesi dolayısıyla ailenin dayıları sayılan Beni Neccâr mensuplarının ve Abdullahın kabrini ziyaret ...
  • ABDULLAH (a.s. )-2
  • Abdullahın babasının en küçük oğlu olmadığı rivayetine gelince, bu onun kurban edilmek istendiği sırada yaşayan ...
  • Hz. Âmine ( as. )-2
  • Hz. Peygamber (saa)’ın ana rahmine intikal etmesiyle Abdullahın alnındaki nur da ona intikal etmiştir. Delâilün -Nübüvvet , mevlid ...
  • Örnek İslam Kadını Hz. Hatice - 2
  • Bazı batılı yazarlar, İslama ve Resulullaha olan düşmanlıklarından dolayı, Allah Resulünün Hz. Haticenin servetinden dolayı onunla evlendiği ...
  • Hz. Hatice nin (r.a)Vefatı
  • Hz. Peygamber için acıların en büyüğü idi... Kendisine babalık yapmış, en kötü günlerinde yanında ayrılmıyan peygamberi himayecisi...