• Nombre de visites :
  • 1083
  • 25/6/2016
  • Date :

Kısaca Hz. Fatıma'nın Hayatı

kısaca hz. fatımanın hayatı

 
Kim Fatıma'yı razı ederse beni razı etmiş, beni razı eden de Allah'ı razı etmiştir..."

Adı: Fatıma

Lakapları: Zehra, Sıddika, Kubra, Tahire, Raziye, Merziyye, Havra'un-İnsiyye, Betul, Muhaddese, Zühre

Künyesi: Ummü'l-Hasaneyn, Ümmü Ebiha, Ümmü'l-Eimme.

Baba-Annesi: Hz. Muhammed (s.a.a), Hatice (s.a).

Doğumu: Bisetin 5. yılı, Cemadiy'ul- Ahir ayının 20 ٲsinde Cuma günü Mekke'de dünyaya geldi.

Hicreti ve Evliliği: Sekiz yaşlarında Hz. Ali'yle birlikte Medine'ye hicret etti ve hicretin 2. yılı Zihicce ayının evvellerinde İmam Ali ile (a.s) evlendi.

Şahadeti: Hicretin 11. yılı Cemadiy'el-Ula'nın 13 ٲünde veya 15 ٲinde veya Cemadiy'us-Sani'nin 3 ٲünde, 18 yaşında iken Medine'de beka alemine göç etmiştir.

Mezarı: Medine'de üç mekandan birindedir: Peygamber (s.a.a)'in kabrinin yanında, Baki mezarlığında, Mescid'un-Nebi ile Hz. Peygamber'in kabri arasında.

Yaşam Dönemi:

1- Babası Resulullah (s.a.a) ve eşi Ali (a.s) ile geçirdiği dönem.
 

2- Toplumsal ve siyasi açıdan çok önemli olan babasının ölümünden sonra geçirdiği birkaç aylık dönem.

çocukları: Hasan, Hüseyin, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Muhsin.

***

Hz Fatıma (s.a), Hz. Resulullah (s.a.a)'in Hz. Hatice'den dünyaya gelen kızıdır. Resulullah (s.a.a)'in davete başlamasının beşinci yılı, Cemadiy'ul-Ahir ayının 20. Cuma günü doğmuşlardır.

Resulullah (s.a.a); "Kim Fatıma'yı razı ederse beni razı etmiş, beni razı eden de Allah'ı razı etmiştir. Kim Fatıma'yı gazaplandırırsa, beni gazaplandırmış, beni gazaplandıran da Allah'ı gazaplandırmıştır." diye buyurmuştur.

Hz. Peygamber (s.a.a) Hz. Fatıma'ya (s.a) olan sevgisi vasfedilmeyecek derecedeydi. Resulullah (s.a.a); "Fatıma benim bir parçamdır." diye buyurduğu, yola çıktığında Hz. Fatıma'nın evine uğradığı ve döndüğünde de ilk uğradığı yerin O'nun evi olduğu nakledilmiştir.

Hz. Fatıma (a.s), Hz. Ali'nin eşidir. Resulullah (s.a.a); "Ali olmasaydı Fatıma'ya eş bulunmazdı." diye buyurmuştur.

Hz. Ali'nin savaş meydanlarındaki cihadına en büyük yardımcı Hz. Fatıma (s.a) idi. Hz. Fatıma (s.a) eşinin evde bulunduğu ve bulunmadığı dönemlerde evi en güzel şekilde idare eder ve eşinin rızasını kazanırdı. Hz. Fatıma (s.a), Hz. Hasan ve Hz. Hüseyn gibi İmamların annesidir. Cennetin gençlerinin efendileri olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyn'nin bütün güzel hasletleri, annelerinin sahip olduğu ahlaki erdemleri yansıtan bir ayna olarak görülmelidir.

Hz. Fatıma (a.s)'ın züht ve ibadetine gelince, bir çok geceleri ibadetle geçirdiği nakledilir. Her namazdan sonra okunması sünnet olan Fatımat'üz-Zehra'ya Resulullah tarafından bir hediye olarak öğretilen Fatımat'üz-Zehra Tesbihatı (34 defa Allah-u Ekber, 33 defa Elhamdulillah, 33 defa Sübhanallah ) O Hazretin ibadetteki yüce makamına bir işarettir.

Hz. Fatıma'nın (s.a) mübarek ömrü 18 sene gibi çok kısa bir süre olmasına rağmen ilimdeki makamı o dereceye varmıştır ki Kur'an'nın tefsiriyle ilgili buyurukları Hz. Ali (a.s) tarafından kaleme alınmış, bu yolla meydana gelen kitap Ehl-i Beyt İmamlarının ilmi kaynaklarından biri olmuştur. Böylece o Hazret sonradan gelen İmamlar için de bir muallime sayılıdır.

Hz.Fatıma (s.a) Resulullah (s.a.a)'ten sonra çok kısa bir süre yaşamıştır. Bu süre bazı nakillere göre, altı ay bazısına göre de 95 veya 100 gündür.

Hz. Fatıma (a.s) Medine'de vefat etmiş ve vasiyeti üzerine geceleyin gizlice defnedilmiştir.
    kaynak/Ehlader

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)