• Recep Ayının Amelleri
  • Recep veya Recebu’l Muracceb (Arapça: رجب یا رجب المرجب), hicri-kameri ayların yedincisidir.
  • Hz. Ali'nin Çekiciliğinin Sırrı
  • Sevgi ve tutkunun sırrını henüz kimse keşfedebilmiş değildir. Yani şöyle olursa şöyle olur şeklinde beli bir formülü yoktur sevginin. Ama sevginin de elbette ki bir sırrı vardır. Sevilende öyle bir güzellik ve cazibe vardır ki seveni kendi çekim sahasına
  • Ali'nin Ali Oluşu
  • İmam Ali (a.s), Hicret'ten yirmi üç yıl önce Mekke'de, Mescid-i Haram'da, Kâbe'nin içinde otuzuncu Fil yılında recep ayının on üçünde cuma günü dünyaya geldi. Ondan önce Allah'ın dokunulmaz evinde dünyaya gelen bir başkası yoktur.
  • Hz. Masume'nin Hayatı
  • Hz. Masume aleyhaselam'ın, babası Hz. İmam Musa b. Cafer (a.s) ve annesi de bazı rivayetlerden anlaşıldığı üzere İmam Rıza'nın (a.s) annesi olan Necme Hanımdır. Yani Hz. Masume (s.a) , anne ve baba yönünden İmam Rıza aleyhisselam'la kardeştirler.
  • İmam Askerinin (a.s) Kerametleri
  • İmam Hasan Askerî de (a.s) değerli babaları gibi Allah Teala, melekler ve gayb âlemi ile özel bir irtibatta olup dünyevî ilimlerin ötesine ve imametin şanlarından olan velâyete sahip idi. Alimlerin kitap ve nakillerinde onun keramet ve gayb aleminden verd
  • Resule (saa) Karşı Ümmetin Vazifeleri
  • Her Müslüman ilk vazifesi Allah’a iman etiği gibi, onun seçtiği elçiye de iman etmesi gerekir. Buna Kur’an’ın çeşitli ayetlerinde vurgu yapılmıştır;
  • İmam Askeriden Veciz Sözler
  • Ey aklı az insan, biz oyun oynamak için yaratılmadık ki! 1- Hayatta mutedil ol ve israftan, aşırılıktan kaçın![1]
  • Sünneti Nebevi (4)
  • Resulullah (s.a.a) bir kimseyle musafaha ettiğinde (tokalaştığında), tokalaştığı adam elini çekmedikçe, Hazret elini bırakmazdı; insanlar bunun farkına vardıklarında ise rahat etmesi için elini diğer eliyle onun elinden çıkarırlardı
  • Sünnet-i Nebevi (3)
  • Hz. Ali’den (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir:“Bedir Savaşı’nda biz (zora düştüğümüzde) Resulullah’a sığınıyorduk. O, düşmana hepimizden daha yakındı. Hazret o gün herkesten daha güçlü idi.”23
  • Sünnet-i Nebevi (2)
  • Uhud Savaşı’nda İslâm savaşçılarından çoğu şahadete erişti, Hz. Hamza da o savaşta şehit düştü. Hatta Hz. Peygamber’in (s.a.a) bile şehit olduğu haberi yayıldı.Savaş sona erdikten sonra, Medine kadınları Uhud’a doğru hareket edip Peygamber’i (s.a.a) k
  • Sünnet-i Nebevi (1)
  • Allah’ım! Bağışladığın nimetleri benden esirgeme. Beni, düşmanların bana gülme vesilesi kılma...
  • Ehl-i Beytin dilinden Resulullah
  • Allah Resulünün yüce şahsiyetini tanımak ve anlamak istiyorsak, bunun için en lâyık, en yetkili merci, onun ilim ve irfanının varisleri olan Ehl-i Beytinden başka kim olabilir ki? Yine Resulullahın Ehl-i Beytinin fazilet ve makamlarını bizlere Allah Re
  • Erbainin Tarihteki Yeri
  • Kerbela katliamının 40. Günü olan ve Ehl-i Beyt dostları tarafından dünyanın dört bir yanında matem merasimleri düzenlenen özellikle Irakın dört bir köşesinden akın akın insanların kadın-erkek, çocuk-yaşlı demeden Kerbelaya doğru başlattıkları
  • İkili Güç Sahibi Hz. Ali (a.s)
  • İmam Ali (a.s) de ikili güce sahip bir kişiliktir; hem çekicidir hem itici. Cazibe ve iticiliği fevkalade güçlüdür üstelik. Hiçbir asır ve zamanda onunki kadar güçlü çekicilik ve iticiliğe rastlamak mümkün olmamıştır belki de.
  • Kerbelanın Ölümsüzlük Sırrı (2)
  • Bu suçlamalar hep sürüp gitti. Küfe halkı birbirini suçluyor ve herkes Hz. Hüseyinin kanlı ölümünün sorumluluğunu karşısındakine yıkmaya çalışıyordu. Ordular oluşturuluyor, silahlar toplanıyordu bunun için. Tarihte o dönemde kurulan ordular Tevbe Ordular
  • Kerbelanın Ölümsüzlük Sırrı (1)
  • Medinede, Peygamberin (s.a.a.) hicret beldesinde Hüseyinin gidişinin ardından uzun bir sessizlik egemen olmuştu ortalığa. Herkes Peygamber torununun sonunun ne olacağını merakla bekliyor, bir haber almak için çırpmıyordu. Ortalığı çeşitli söylentiler k
  • Vaat Edilen Toprakta Konaklama
  • İmam Hüseyin (a.s), yanında kalan samimî arkadaşları, ailesi ve amca çocuklarıyla yola devam ediyordu. Birden uzaktan kendilerine doğru gelen karartılar gördüler. Bazıları bunların hurma ağaçlarının karartıları olduğunu sandı. Fakat gördükleri hurma ağaçl
  • Aşura ve Tasua
  • Aşura kelimesinin kökü aşr yani on ve onuncu Tasua kelimesinin kökeni ise tes’a yani dokuz veya dokuzuncu.
  • Hz. Hüseyine Söylenenler
  • Hz. Hüseyinin Kufeye gitmesini kibar sahabeden İbn-i Zübeyr dışında hiç biri istemiyordu. Hz. Hüseyinin Kufe’ye gitmemesi için o günün bütün Sahabeleri seferber olmuştu. Onun gitmemesi konusunda adeta Sahabe konseyi oluşmuştu.
  • Kıyamın Sebepleri Ve Etkenleri (2)
  • İmam Hüseyin (a.s), yüce Allahın yüksek erdemlerle ve üstün değerlerle şekillendirdiği bir ruha sahipti. Kişiliğinin en temel özelliği izzet, onur ve zillete boyun eğmezlikti. Karşı tarafta ise, Yezidin şer kişiliği ile arkadaşlarının habis kişilikleri a
  • Kıyamın Sebepleri Ve Etkenleri (1)
  • Zamanın derinliklerine kök salmış, hayat bahşedici canlılığıyla, canlarda fedakârlık ve zulme boyun eğmezlik ruhunu tetikleyen, zamanın akışı boyunca devrimcilerin ellerinden tutup onları yüce amaçlar uğruna can ve mal vermeye yönelten Hüseynî devrimin bü
  • Hz. Hüseyinin Iraka Hareketi
  • Irak dışında herhangi bir bölge seçilseydi, bu, birtakım olumsuzluklara yol açacaktı... Müslim b. Akil, Kûfede hicrî altmış senesinin zilhicce ayının sekizine denk gelen salı günü isyan başlattı. Aynı ayın dokuzuna denk gelen çarşamba günü de öldürüldü.
  • İmam Hüseyinin Kurani Yaşamı
  • Şehitlerin Seyyidi İmam Hüseyin (as) şu sırrı tekrar söylemektedir; Emevilerin İslamı İslamın ortadan kalkmasıdır. Hazret Müslimin şehit olduğu ve halkın İbni Ziyada biat ettiği haberini aldıktan sonra duygusal şikayet ve topluma küsme yerine siyaset v
  • Resulullah –saa- İslam Dünyasında Vahdet Simgesi
  • Cahiliyetten buz kesmiş yer küresi, Rebiin- baharın gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu; ta ki nübüvvetin duru çeşmesi tekrar ona can versin. O geldi ve yaşam onun gelişi ile yeni bir hayat buldu ve varlık seması gözleri kamaştıran ışıkla aydınlandı
  • Hz Mehdinin Gaybet Konusu
  • İslâmın temel usulü ve siyasî, içtimaî, iktisadî, kültürel ahkâm ve diğer eğitimleri, Hz. Peygamberin (s.a.a) peygamberliği boyunca ve Masum İmamlar toplumda olduğu müddetçe (hicrî 260 yılına kadar) açıklanmış ve tedvin aşamasına ulaşmıştır
  • İmam Hadi’den (as) İki Büyük Mucize
  • Bir kişi Samarra şehrinde vitiligo (alaca) hastalığına yakalanmıştı. Öyle ki yaşamı ona artık ıstırap vermekte ve rahatsız olmaktaydı. Bir gün Ebu Ali Fahhari adındaki bir arkadaşı ona: “Eğer imam Hadi’nin (aleyhi selam) yanına gidersen
  • Murtaza Mutahharinin “İnsan-ı Kamil
  • Hz. Alinin (r.a) ömrünün en ilginç ve şaşırtıcı kesiti, hayatının son 45 saatidir. Onun hayatını muhtelif safhalarda mütalaa etmek mümkündür. Doğumundan Hz. Resul-i Ekremin (s.a.a) bisetine kadar geçen yıllar onun hayatının ilk devresini teşkil eder.
  • İmam Ali (r.a.)ın Şehadet Yıldönümü
  • Şimdi, vefatının yıldönümü onun… bir “kamil insanı” anmadayız… Gece yarısı verdiler toprağa onu. Neden? Çünkü Ali’yi (r.a) çok sevenlerin yanında ona büyük bir düşmanlık besleyenler de çoktu.
  • Hz Ali (as)
  • Hak belasın versin Mülcem Oğlunun Hançer ile kanın saçtı Alinin
  • İmam Hasanın (a.s) Kişiliği
  • İmam Hasan (a.s), yüce Allaha gönülden bağlı bir kuldu; bu fevkalâde bağlılığı çoğu zaman yüzünden bile okunabiliyordu. Namaz vakti yaklaşıp da abdest aldığında, rengi sararır, hafifçe titreme tutar, bu hâlinin nedeni sorulduğunda: Rabbinin huzuruna çıka
  • İmam Kazımın (a.s) İlmi Tartışmaları
  • Eğer Resulullah hayatta olsaydı ve senin kızını isteseydi, kızını ona verir miydin? Yüce Ehlibeyt İmamları (a.s) ilâhî ilimleriyle kendilerinden sorulan her soruya doğru, tam ve soran kişinin anlayacağı şekilde cevap verirlerdi.
  • Hz. Zeynebin (s.a) ibadeti
  • Tarih kitaplarının naklettiğine göre, Hz. Zeynep (s.a) bir çok dert çekmesine ve musibet görmesine rağmen, hatta nafile namazlarını bile...
  • Hz. Zeynebin Hayatından Yansımalar
  • Hz. Zeynep (s.a), hicretin altıncı yılının Cemadiulevvel ayının beşinde dünyaya geldi. Hz. Zeynep (s.a) dünyaya gelince annesi Hz. Fatıma (s.a) onu babası Hz. Alinin ...
  • İmam Hasan Askeriden Birkaç Dua-4
  • Allahım! Senin razı olduğun ve senin kullarından dilediklerine razı olduğun Ali b. Musaya salât et. Allahım! Onu kullarına hüccet, emrinle kıyam eden...
  • İmam Hasan Askeriden Birkaç Dua-2
  • Allahım! Senin Peygamberinin kardeşi, vasisi, velisi (dostu), safisi (seçilmişi), veziri, ilminin emanetçisi, sırlarının bekçisi, hikmetinin kapısı, hüccetiyle konuşan...
  • İmam Hasan Askeriden Birkaç Dua-1
  • Yapabildiğin ve tahammül edebildiğin kadar kendi ihtiyaçların konusunda insanlardan istekte bulunmaktan uzak dur. Çünkü her gün için yeni bir...