• Nombre de visites :
  • 4102
  • 24/11/2014
  • Date :

Hz. Hüseyin'in Dualarından Örnekler-1

hz. hüseyinin dualarından örnekler-1

Ehlibeyt'in mirası, dua olgusuyla da belirginleşmiştir. Bu, hem nicelik, hem de nitelik bakımından eşsiz bir ayrıcalıktır.

İnsanın hayatı boyunca karşılaştığı her durumda, yüce Allah'ın: "De ki: Eğer duanız olmasa, Rabbim size değer vermez?" [1] buyruğu gereği duaya önem vermek, Ehlibeyt'in hayat çizgisini, diğerlerinden ayıran en önemli ayrıcalıktır ve İmamlar, dostlarını eğitirlerken hep bu çizgiyi takip etmişlerdir.

Ehlibeyt İmamları'nın duaları, içerikleri, amaçları ve anlamlarıyla eşsizdirler. Bu dualar, onlarla başkaları arasındaki farkı en açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Aralarında yerle gök kadar fark var!

İmam Hüseyin'den (a.s) aktarılan bazı sözler, duaya verilen bu önemin sırrını anlatmaktadır bize:

1- Şöyle buyurmuştur:

"En âciz insan, dua etmekten âciz olan insandır. En cimri insan da, selâm vermekte cimrilik eden insandır." [2]

2- İmam Hüseyin'in (a.s) vitir namazında kunut duası olarak Hz. Peygamber'in (s.a.a) kendisine öğrettiği şu duayı okuduğu rivayet edilmiştir:

"Allah'ım! Sen görürsün, ama görülmezsin. Ve sen, görünürlüğün en yüce noktasındasın. Dönüş sanadır. Ahiret de, dünya da senindir. Allah'ım! Zelil ve rezil olmaktan sana sığınırız." [3]

3- İmam Hüseyin'den (a.s) rivayet edilen kısa dualardan biri şudur:

"Allah'ım! İhsan ederek beni yavaş yavaş helâke sürükleme. Ve beni belâ ile edeplendirme." [4]

İstidracın (yavaş yavaş helâke sürüklenme) anlamı hakkında da şöyle buyurmuştur:

"İstidrac, Allah'ın, kulunun üzerine nimetler yağdırıp şükretme duygusunu ondan alması demektir." [5]

4- Kunutta ettiği dualarından biri de şudur:

"Allah'ım! Bir barınakta barınmak isteyen varsa, ba-rınak sensin. Bir sığınağa sığınmak isteyen varsa, sığınak sensin. Allah'ım! Muhammed'e ve Âl-i Muhammed'e salât et, seslenişimi duy, duamı kabul et, döneceğim yeri ve sığınağımı katında kıl. Nefsin fitneye sürükleyici hırsının, kötülüğe sevk edici zannın etkisinden uzak olarak kurtuluş yolunu kapatmayan azametinle belâlarda, sınavın yoldan çıkarıcılığından, Şey-tan'ın ayağımı kaydırmasından koru beni. Ta ki iradenle, zanlı, töhmetli, şüpheli ve şüphe içinde olan biri olmayarak beni katına döndüresin. Sen, merhamet edenlerin en merhametlisisin." [6]

5- Kunutta okuduğu dualardan biri de şudur:

"Allah'ım! Başlangıç sendendir. Dileme senindir. Güç ve kudret sana aittir. Sen, senden başka ilâh olmayan Allah'sın. Velilerinin kalplerini dileyişinin meskeni, i-radenin mekânı kıldın. Akıllarını, emirlerinin ve yasaklarının belirlendiği yerler yaptın. Dilediğimiz şeyi dilediğin zaman, onların içlerinde gizli olan duyguları harekete geçirirsin, idrak etmelerini sağladığın ve irade ettiğin şeyleri seni çağıran ve sana davet eden a-kıllarıyla ve onlara bahşettiğin hakikatlerle dillerine akıtırsın. Ben, bana öğrettiklerin aracılığıyla biliyorum ki sen, bana gösterdiğin ve beni yönelttiğin nimetlerinden dolayı şükre lâyıksın."

6- Aşerat adıyla bilinen bir dua da ondan rivayet edilmiştir.

7- Kâbe'nin Yemen'e bakan rüknünü tutup Rabbine yakarırken okuduğu dua şöyledir:

"İlâhî! Bana nimet verdin, ama beni şükreden bulma-dın. Beni sınadın, ama beni sabreden bulmadın. Şükrün terk edilmesinden dolayı nimeti almadın. Sabrın terk edilmesinden dolayı şiddeti devam ettirmedin. İlâhî! Kerim olandan sadece kerem gelir." [7]


[1]- Furkan, 77

[2]- Bihar'ul-Envar, 93/294

[3]- Kenzu'l-Ummal, 8/82; Müsnedu'l-İmam Ahmed, 1/201

[4]- Bihar'ul-Envar, 78/128

[5]- Tuhafu'l-Ukul, s.175

[6]- Nehcu'd-Deevat, s.49

[7]- İhkaku'l-Hak, 11/595

İmam Hüseyin (a.s)ın Kişiliğine Kısa Bir Bakış -1

Hüseyni Hareketin Ölümsüzlük Sırrı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)