• Hz. Ali'nin Çekiciliğinin Sırrı
  • Sevgi ve tutkunun sırrını henüz kimse keşfedebilmiş değildir. Yani şöyle olursa şöyle olur şeklinde beli bir formülü yoktur sevginin. Ama sevginin de elbette ki bir sırrı vardır. Sevilende öyle bir güzellik ve cazibe vardır ki seveni kendi çekim sahasına
  • Ali'nin Ali Oluşu
  • İmam Ali (a.s), Hicret'ten yirmi üç yıl önce Mekke'de, Mescid-i Haram'da, Kâbe'nin içinde otuzuncu Fil yılında recep ayının on üçünde cuma günü dünyaya geldi. Ondan önce Allah'ın dokunulmaz evinde dünyaya gelen bir başkası yoktur.
  • İmam Askerinin (a.s) Kerametleri
  • İmam Hasan Askerî de (a.s) değerli babaları gibi Allah Teala, melekler ve gayb âlemi ile özel bir irtibatta olup dünyevî ilimlerin ötesine ve imametin şanlarından olan velâyete sahip idi. Alimlerin kitap ve nakillerinde onun keramet ve gayb aleminden verd
  • İkili Güç Sahibi Hz. Ali (a.s)
  • İmam Ali (a.s) de ikili güce sahip bir kişiliktir; hem çekicidir hem itici. Cazibe ve iticiliği fevkalade güçlüdür üstelik. Hiçbir asır ve zamanda onunki kadar güçlü çekicilik ve iticiliğe rastlamak mümkün olmamıştır belki de.
  • Kerbelanın Ölümsüzlük Sırrı (2)
  • Bu suçlamalar hep sürüp gitti. Küfe halkı birbirini suçluyor ve herkes Hz. Hüseyinin kanlı ölümünün sorumluluğunu karşısındakine yıkmaya çalışıyordu. Ordular oluşturuluyor, silahlar toplanıyordu bunun için. Tarihte o dönemde kurulan ordular Tevbe Ordular
  • Kerbelanın Ölümsüzlük Sırrı (1)
  • Medinede, Peygamberin (s.a.a.) hicret beldesinde Hüseyinin gidişinin ardından uzun bir sessizlik egemen olmuştu ortalığa. Herkes Peygamber torununun sonunun ne olacağını merakla bekliyor, bir haber almak için çırpmıyordu. Ortalığı çeşitli söylentiler k
  • Vaat Edilen Toprakta Konaklama
  • İmam Hüseyin (a.s), yanında kalan samimî arkadaşları, ailesi ve amca çocuklarıyla yola devam ediyordu. Birden uzaktan kendilerine doğru gelen karartılar gördüler. Bazıları bunların hurma ağaçlarının karartıları olduğunu sandı. Fakat gördükleri hurma ağaçl
  • Aşura ve Tasua
  • Aşura kelimesinin kökü aşr yani on ve onuncu Tasua kelimesinin kökeni ise tes’a yani dokuz veya dokuzuncu.
  • Kıyamın Sebepleri Ve Etkenleri (2)
  • İmam Hüseyin (a.s), yüce Allahın yüksek erdemlerle ve üstün değerlerle şekillendirdiği bir ruha sahipti. Kişiliğinin en temel özelliği izzet, onur ve zillete boyun eğmezlikti. Karşı tarafta ise, Yezidin şer kişiliği ile arkadaşlarının habis kişilikleri a
  • Kıyamın Sebepleri Ve Etkenleri (1)
  • Zamanın derinliklerine kök salmış, hayat bahşedici canlılığıyla, canlarda fedakârlık ve zulme boyun eğmezlik ruhunu tetikleyen, zamanın akışı boyunca devrimcilerin ellerinden tutup onları yüce amaçlar uğruna can ve mal vermeye yönelten Hüseynî devrimin bü
  • İmam Hüseyinin Kurani Yaşamı
  • Şehitlerin Seyyidi İmam Hüseyin (as) şu sırrı tekrar söylemektedir; Emevilerin İslamı İslamın ortadan kalkmasıdır. Hazret Müslimin şehit olduğu ve halkın İbni Ziyada biat ettiği haberini aldıktan sonra duygusal şikayet ve topluma küsme yerine siyaset v
  • Murtaza Mutahharinin “İnsan-ı Kamil
  • Hz. Alinin (r.a) ömrünün en ilginç ve şaşırtıcı kesiti, hayatının son 45 saatidir. Onun hayatını muhtelif safhalarda mütalaa etmek mümkündür. Doğumundan Hz. Resul-i Ekremin (s.a.a) bisetine kadar geçen yıllar onun hayatının ilk devresini teşkil eder.
  • İmam Ali (r.a.)ın Şehadet Yıldönümü
  • Şimdi, vefatının yıldönümü onun… bir “kamil insanı” anmadayız… Gece yarısı verdiler toprağa onu. Neden? Çünkü Ali’yi (r.a) çok sevenlerin yanında ona büyük bir düşmanlık besleyenler de çoktu.
  • İmam Hasanın (a.s) Kişiliği
  • İmam Hasan (a.s), yüce Allaha gönülden bağlı bir kuldu; bu fevkalâde bağlılığı çoğu zaman yüzünden bile okunabiliyordu. Namaz vakti yaklaşıp da abdest aldığında, rengi sararır, hafifçe titreme tutar, bu hâlinin nedeni sorulduğunda: Rabbinin huzuruna çıka
  • İmam Hasan Askeriden Birkaç Dua-4
  • Allahım! Senin razı olduğun ve senin kullarından dilediklerine razı olduğun Ali b. Musaya salât et. Allahım! Onu kullarına hüccet, emrinle kıyam eden...
  • İmam Hasan Askeriden Birkaç Dua-2
  • Allahım! Senin Peygamberinin kardeşi, vasisi, velisi (dostu), safisi (seçilmişi), veziri, ilminin emanetçisi, sırlarının bekçisi, hikmetinin kapısı, hüccetiyle konuşan...
  • İmam Hasan Askeriden Birkaç Dua-1
  • Yapabildiğin ve tahammül edebildiğin kadar kendi ihtiyaçların konusunda insanlardan istekte bulunmaktan uzak dur. Çünkü her gün için yeni bir...
  • Sakıfe Olayı ve Ali (as)
  • Bu toplantının sona ermesinden sonra Ali (as) (Sakıfe beni Sa’d toplantısında bulunan kişilerden tarafların iddialarını...
  • Abese Suresi ve Resulullah(2.Bölüm)
  • Oysa Kuran-ı Kerim ve hadislerde Peygamber-i Ekremin düşmanlara karşı bile böyle bir davranışı olmadığı belirtilmiştir; nerde kala hidayet ...