• Nombre de visites :
  • 1338
  • 8/12/2016
  • Date :

Ehlibeyt imamların 11. sinin şehadet yıldönümü

ehlibeyt imamların 11. sinin şehadet
Bugün hicri kameri 8 rebiülevvel 1438, miladi 8 aralık 2016 perşembe ehlibeyt imamların 11. si imam Hasan Askeri as'ın şehadet yıldönümüdür.
Bağdât'ta yaşamış olan evliyânın büyüklerinden. Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem soyundan olup, seyyiddir. On iki imâmın on birincisidir. İsmi, Hasan olup, künyesi, Ebû Muhammed'dir. Zekî, Hâlis ve Sirâc lakaplarıyla bilinir. Samarra'da oturduğu El-Asker Mahallesine nisbetle El-Askerî diye meşhûrdur. İmâm-ı Ali Nakî'nin oğludur. Annesinin ismi Sûsen'dir. Babası annesine Hadîs ismini vermiştir. 846 (H.232) senesinde Medîne-i münevverede doğdu. 874 (H.261) senesinde Bağdat'ta vefât etti. Kabri Bağdat yakınlarındaki Samarra'da babasının türbesindedir.

Babalarıyla Sâmırâ’da, Asker mahallesinde oturdukları için ikisine de “Askeriyyen” denmişti. Hz.İmâm Hasan’ül Askerî’nin bir tek oğulları Hz.İmâm Muhammed Mehdî’den başka evlâtları olmamıştır. 
İmam Hasan Askeri (as) 22 yaşına kadar babası İmam Hadi ile beraber Irak’da yaşadı ve zalim hükümetin gölgesi altında, Samirra kışlasında yoğun konturol altında geçirdi ve 22 yaşında babasından İmamet ilmini ve makamını teslim aldı. Onbirinci İmam (as) ömrü şeriflerinde altı tane  Abbâsi halifesini (Mütevekkil, Muntasar, Musta’in, Mu’tez, Muhtedi ve Mu’temid’i) görmüş ve onların zamanında yaşamıştır.

1177 yıl önce yani hicri kameri 8 rebiülevvel 260 da Allah resulünün pak torunlarından İmam Hasan Askeri as Irakın Samera kentinde şehit edildi.
İmam Hasan Askeri as hicri kameri 232 de Medine kentinde dünyaya geldi.
İmam Hasan Askeri as'ın değerli babası peygamber efendimizin pak torunlarından ve en yüce fazilet ve kamal mertebelerine ulaşan İmam Hadi as ve değerli annesi ise faziletli ve hayırsever bir kadın idi.
İmam Hasan Askeri as babasının şehadeti ardından müslümanların rehberliğini üstlendi.
Genel olarak İmam Hasan Askeri as'ın 29 yıllık değerli ömrü üç bölüme ayrılmaktadır, bunların ilk bölümü 13 yıldır ki bu dönem o hazretin Medinedeki yaşamıdır. İkinci dönem 10 yıldır ki o da Sameradaki imamet döneminden öncedir. 3. dönemi o hazretin 6 yıllık imametidir.
ParsToday-Abdülkadirgeylaniderneği net

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)