• Nombre de visites :
  • 3789
  • 16/2/2015
  • Date :

İmam Hasan Askeri'den Birkaç Dua-1

imam hasan askeriden birkaç dua-1

"Yapabildiğin ve tahammül edebildiğin kadar kendi ihtiyaçların konusunda insanlardan istekte bulunmaktan uzak dur. Çünkü her gün için yeni bir rızık vardır.

Bil ki isteklerde aşırı ısrar etmek bir işin güzelliğini alır götürür, insanı yorar ve sıkıntı yaratır. Allah sana bir kapı açıncaya kadar sabret ki, o kapıdan içeri girmen kolaylaşsın. Kederli birine rahatlığın, korkup kaçan birine de güvenliğin ulaşması ne kadar da yakındır. Belki de zamanın zorlukları Allah'ın kullarına yönelik tedibidir. (Bil ki, insanların dünyadaki) payları belirli bir düzene göre tertip edilmiştir. Elde edemediğin meyveyi ele geçirmek için acele etme, ona sadece vaktinde nail olabilirsin.

Bil ki, seni yöneten senin için hangi durumun daha uygun olduğunu senden iyi bilir. O hâlde, bütün işlerinde senin için hayırlı olanı yaptığına güven, durumun düzelir.

Vakti gelmeden önce ihtiyaçların konusunda acele etme; aksi takdirde kalbin ve göğsün sıkışır, üzerine umutsuzluk çöker.

Bil ki, utanmanın (hayânın) belirli bir miktarı vardır ki o miktar aşıldığında aşırıya gidilmiş olur. Aynı şekilde tedbirli olmanın ve uzak görüşlülüğün de bir ölçüsü vardır ki, ölçünün aşılması, işin sonunun düşünülmeden yapılmasını doğurur.

Zeki ve sessiz insandan çekin, dünya ehlinin hepsi akıllı ve zeki olsaydı, dünya harap olurdu."[1]


Ebu Muhammed Abdullah b. Muhammed el-Abid, Samarra'daki evinde hicrî 255 senesinde İmam'dan (a.s) Peygamber'e ve vasilerine (hepsine selâm olsun) nasıl salât ve selâm getireceği hakkında bir şeyler yazdırmasını istedi. Beraberinde de büyük bir defter getirmişti. İmam da ona ezberinden şöyle yazdırdı:

"Allah'ım! Senin vahyini taşıdığı ve risaletlerini insanlara ulaştırdığı gibi Muhammed'e salât et.

Senin helalini helal, haramını haram gördüğü, senin kitabını insanlara öğreten Muhammed'e salât et.
Namazı kıldığı, zekâtı verdiği ve senin dinine çağırdığı gibi Muhammed'e salât et.

Senin vaadini doğruladığı, tehdidinden korktuğu gibi Muhammed'e salât et.

Kendisiyle günahları affettiğin, ayıpları örttüğün, musibetleri giderdiğin gibi Muhammed'e salât et.

Kendisiyle sıkıntıyı giderdiğin, gam ve kederi kaldırdığın, duaları kabul ettiği ve belâlardan kurtardığın gibi Muhammed'e salât et.

Kendisiyle kullarına rahmet ettiğin, şehirleri ihya ettiğin, zalimlerin belini büktüğün, Firavunları helâk ettiğin gibi Muhammed'e salât et!

Kendisi sayesinde mallarını kat be kat artırdığın, korkuları giderdiğin, putları kırdığın ve canlılara rahmet ettiğin gibi Muhammed'e salât et.

Kendisiyle dinlerin en hayırlısını gönderdiğin, imanı şereflendirdiğin, putları parçaladığın, kendisiyle Beytü'l-Haram'ı (Kâbe'yi azametli kıldığın gibi Muhammed'e salât et.

Muhammed'e ve seçilmiş pak Ehlibeyti'ne salât et ve tam bir selâmetlikle selâm eyle.


[1]- Uddetu'd-Daî: 124-125

İmam Askerinin (a.s) Azameti
İmam Hasan Askerinin (a.s) Cevabı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)