• Nombre de visites :
  • 3810
  • 18/11/2014
  • Date :

Sakife Macerasında Ali (as)’ın Davranışı-2

sakife macerasında ali (as)’ın davranışı-2

Sakıfe hakkında , ilk olarak orada bulunanlar için Sa’d b. İbade konuşma yaptı ve Ensar’ın erdemlerini, İslama yaptıkları hizmetleri ve fadakarlıkları överek özetledi ve şöyle söyledi: ‘Sadece Ensar Peygamber (saa)’in yerine geçmeye ve hilafete en layık olandır.’ Daha sonra Ensar Sa’d b. İbade den Allah’ın Resulünün halifesi ünvanıyla ona biat etmek istediler.

Sonra onlar arasında şöyle bir soru soruldu: ‘Biz Muhacirler Peygamber (saa)’in ilk akraba ve arkadaşlarıysak neden siz Ensarlar bizimle Peygamber (saa)’in halefi konusunda tartışıyorsunuz bu konuda ne söylersiniz’

Ensar dedi o zaman şöyle söyleyeceğiz: ‘Biz Ensar’dan ve siz Muhacirlerden bir emir seçilsin bizim başka türlü razı olmamız mümkün değildir çünkü biz tıpkı daha önce yaptığımız gibi İslamın zaferi, Müslümanlar ve Peygamberi ve siz Muhacirleride korumamız altına almıştık.’ (5)

Bu arada Ebu Bekir, Ömer ve Ebu Ubeyde Cerrah oraya geldi halkı Sa’d b. İbadeye teveccüh etmekten alıkoyarak dikkatlerini başka bir yöne çektiler ve orada bulunanlardan Ebu Bekir için biat aldılar.

Toplantıda Ömer Ensara şöyle cevap verdi: ‘İki kılıç bir kılıfa sığmaz. Ve Araplar size itaat etmezler.’

Bu noktada her iki grup (Ensar ve Muhacirler) erdem ve iyiliklerini dile getirdiler. Sonuç olarak Muhacirler Ensara karşı zafer kazanarak Ömer’in isteğiyle Ebu Bekir’e biat ettiler....... (6)

Peygamber (saa)’in yerine geçecek kişi ve onun halefi konusunda Kureyş şu doğruluğu savunmuştu: ‘Onlar bir ağacın dallarıdır Peygamber (saa)’de bu ağacın bir diğer dalıdır.’ (7)

Ebu Bekir ve taraftarlarının ve Muhacirlerin kazanmasına sebep olan ve kullandıkları diğer bir terim ise Peygamber (saa)’in Kureyş kabilesinden olması ve kendilerininde Peygamber tayfasından olmaları idi.

İbni Ebi Hadid (65.) Hutbenin şerhinde şöyle söylemekte: Ömer Ensara şöyle söyledi: Araplar hiçbir zaman sizin hükümet etmenize razı olmazlar çünkü Peygamber (saa) sizin kabilenizden değil, Araplar kesinlikle Peygamber (saa)’in ailesinden birinin hükümet etmesini reddetmezler. Muhammed’in mirası ve hükümet hakkında bize kim meydan okuyabilir. Biz onun en yakın arkadaşları ve akrabalarıyız?


5-Muhammed Tak’i Caferi Nehcül Belağa’nın tefsir ve tercümesi,11.cilt, 67. Hutbe, sayfa 104

6-Molla Salih Kazvini, Nehcül Belağa şerhi, Seyyid İbrahim Miyanci tashihi, Tahran, İslamiyye baskısı, Kameri 1380, 1. Cilt, 66. Hutbe, sayfa 215

7-Murtaza Mutahhari, Nehcül Belağa araştırması, Tahran, Sadra, 2. baskı, 1354, sayfa 152

Sakife Macerasında Ali (as)’ın Davranışı-1

Tebliğ Ayetinde Hz. Ali ( a.s. )-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)