• Nombre de visites :
  • 4073
  • 18/11/2014
  • Date :

Sakıfe Olayı ve Ali (as)

sakıfe olayı ve ali (as)

Bu toplantının sona ermesinden sonra Ali (as) (Sakıfe beni Sa’d toplantısında bulunan kişilerden tarafların iddialarını sordu ve her iki tarafın iddialarını eleştirerek reddetti.

O Hazretin sözlerini Seyyid Rıza (66.) hutbede şöyle yazmaktadır:

Ali (as) sordu: Ensar ne söyledi? Cevap verdiler: Hükümdarlık bizden yönetmek sizden olsun. Ali (as) şöyle söyledi: Neden Peygamber(saa)’in sözleriyle onların iddialarını reddetmediniz? Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: Ensarın iyiliklerine karşılık iyilik yapın ve kötülüklerini görmezden gelin. Sordular: Hilafet için onların yetki eksikliğine bu söz nasıl delil olabilir?

Şöyle söyledi: Eğer hükmetmek onlar için olsaydı Peygamber (saa)’in emri onlar için anlamsız olurdu (yani Ensarın hakkında başkalarına tavsiyede bulunması hükümetin onlardan başkasının elinde olacağına delildir.)

O zaman Kureyş ne söyledi diye sordu? Cevap verdiler: ‘Onlar bir ağacın dallarıdır Peygamber (saa)’de bu ağacın bir diğer dalıdır.’

Hazret şöyle söyledi: Peygambere kendi yakınlıklarıyla kendi yetkinliklerini savundular. Ama meyvesini işe yaramaz saydılar. Yani eğer onlar bu şecerenin dallarını teşkil ediyorsa Peygamber (saa)’in Ehli beytide o dalın meyvesidir. (9)

Yukarıda söylenen ibarete benzer İbni Abbas’tan Ebu Bekire şöyle gelmiştir:Biz Peygamber (saa)’in ağacındanız diye iddia ettiğiniz konuda: siz onun komşususunuz, biz o ağacın dalları oluruz, nihai hedef ağacın meyvesidir.

 Şöyle söyleyebiliriz: Şüphesiz ki Emirel Müminin Ali b. Ebi Talip (as) hem İslam mektebi ağacının mümtaz bir meyvesi idi hemde büyük Kureyş kabilesinin erdemli üyesiydi.

İlk olarak orada bulunanlar için Sa’d b. İbade konuşma yaptı ve Ensar’ın erdemlerini, İslama yaptıkları hizmetleri ve fadakarlıkları överek özetledi ve şöyle söyledi: ‘Sadece Ensar Peygamber (saa)’in yerine geçmeye ve hilafete en layık olandır.’

Daha sonra Ensar Sa’d b. İbade den Allah’ın Resulünün halifesi ünvanıyla ona biat etmek istediler.


8-Aynı eser

9-Aynı eser, sayfa 154

Sakife Macerasında Ali (as)’ın Davranışı-1

Sakife Macerasında Ali (as)’ın Davranışı-2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)