• Nombre de visites :
  • 2259
  • 2/9/2014
  • Date :

Abese Suresi ve Resulullah(4.Bölüm)

abese suresi ve resulullah(4.bölüm)

Senetlerinde bir sorun olmasa bile, ahat türünden hadisler ancak dinin fer-i hükümlerinde, o da Kur’an’ın zahiriyle çelişmediği takdirde hüccet kabul edilir. Oysa bu konu dinin fer-i hükümlerinden olmadığı gibi, bu hadisler ayetlerin söz akışındaki zahiri anlamla da çelişmektedir. Dolayısıyla bu hadislere pek fazla itimat edemeyiz.

Burada önemli olan bu surenin Allame'nin işaret ettiği Resulullah’ın yüce ahlak sahibi olduğunu belirten ayetle çelişip çelişmediğini belirlemektir. Eğer bu sure o ayetle çelişirse, elbette ki, Resulullah o yüce ahlakıyla çelişen bir davranışta bulunmaz.

Dolayısıyla da bu surenin söz akışının zahirinden istifade edilen anlamdan vazgeçilmeli ve maksadın Resulullah olmadığı kabul edilmelidir. Çünkü bu durumda mezkûr ayet kayıtsız şartsız olarak Resulullah’ın yüce ahlak sahibi olduğunu açıkça belirtmekte, bu surenin zahiri anlamı ise Peygamberin bu yüce ahlakla bağdaşmayan bir davranışta bulunduğunu söylemektedir.

Açıktır ki, her yerde açık ve nas olan bir beyanla zahiri bir beyan çelişirse, zahiri anlamdan vazgeçilir, açık ve nas olan beyan kabul edilir. Ama bu surenin zahiri anlamıyla Resulullah’ın yüce ahlak sahibi olduğunu ifade eden mezkûr ayetin açık anlamı arasında herhangi bir çelişki söz konusu olmadığı gibi, o Hazret masumiyetiyle çelişen bir davranışta da bulunmamıştır.

Çünkü bu surenin ifade ettiği davranışın o Hazretin yüce ahlakıyla çelişmesi için, Allame’nin de işaret ettiği gibi, bu surenin Peygamberin zengin birine zenginliğinden dolayı itina gösterdiğini ve fakir birine ise fakirliğinden dolayı itinasızlık yaptığını ifade etmesi lazımdır. Oysa bu sure asla böyle bir anlamı ifade etmiyor, aksine bu sure Peygamberin zengin olarak nitelediği kimse veya kimseleri Allah yoluna hidayet etmek için yoğun çaba harcadığını belirtiyor.

 Dolayısıyla da Allah; "Senin bu kadar çaba harcamana gerek yoktur; sen sadece tebliğ etmekle sorumlusun; onların hidayet olmamalarının sorumluluğu sana ait değildir" anlamına gelen bir tabirle Peygambere bu kadar zahmet ve çaba harcamasının gerekmediğini hatırlatıyor.

Nitekim Yüce Allah Kehf Suresi'nin 6.ayetinde yine peygamberi uyarmış ve "Neredeyse, inanmadılar diye, onlara üzülerek ve peşlerine düşerek kendini helak edeceksin" buyurarak insanları hidayet etmek uğruna bu kadar çaba harcamasının zorunlu olmadığını hatırlatmıştır. O halde Peygamberin mezkûr zenginlere olan fazla ilgisi onların zenginliğinden dolayı değil; onları hidayet etmek ve İslam dinine kazandırmak içindi.


Abese Suresi ve Resulullah(2.Bölüm)

Abese Suresi ve Resulullah(3.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)