• Nombre de visites :
  • 6048
  • 17/2/2015
  • Date :

İmam Hasan Askeri'den Birkaç Dua-3

imam hasan askeriden birkaç dua-3

Anam-babam sana feda olsun ey Ebu Abdullah! Allah, seninle savaşana lânet etsin. Allah, yardımını esirgeyip seni yalnız bırakana lânet etsin. Allah, senin feryadını işitip de sana karşılık vermeyene ve sana yardım etmeyene lânet etsin. Allah, senin kadınlarını esir alana lânet etsin. Ben onlardan, onları dost edinenlerden, onlara meyledenlerden ve ona karşı onlara yardım edenlerden uzağım, Allah'a sığınırım. Şahadet ederim ki, sen ve senin çocuklarından olan İmamlar, takva kelimesi, hidayet kapısı, sağlam kulpsunuz ve dünya ehline karşı hüccetsiniz. Şahadet ederim ki, ben size inanıyorum, konumunuza yakin ediyorum ve nefsimin zatıyla (canımla), dinimin kurallarıyla, amelimin sonuçlarıyla, dünya ve ahretimde varacağım yerle size tabiyim.
 
Allah'ım! Abitlerin efendisi Ali b. Hüseyin'e salât et. O ki, onu kendin için has kılmışsın, insanları hakka götüren ve adaletle hükmeden hidayet önderlerini ondan var etmişsin, kendin için ayırmışsın, her türlü pislikten arındırmışsın, seçmişsin, hadi (hidayete erdiren) ve mehdi (hidayete eren) kılmışsın. Allah'ım! Ona peygamberlerinin zürriyetlerine ettiğin salâtların en üstününü et, ta ki hem dünyada, hem ahirette sevinsin, gözü aydınlansın. Kuşkusuz sen, üstün ve hikmet sahibisin.

Allah'ım! İlmi yaran, hidayet imamı ve takva ehlinin önderi, kullarının arasından seçilmiş olan Muhammed b. Ali'ye salât et. Allah'ım! Onu kulların için bir önder, beldelerin için yol işareti, hikmetinin mahzeni, vahyinin mütercimi kıldığın ve ona itaati emrettiğin, ona isyandan da sakındırdığın gibi, ona peygamberlerinin, seçkin kullarının, resullerinin ve eminlerinin zürriyetlerine ettiğin salâtların en üstünüyle salât et!

Allah'ım! İlmin hazinesi olan, sana parlak nur hakla çağıran Cafer b. Muhammed Sadık'a salât et. Allah'ım! Onu kelâmının ve vahyinin madeni, ilminin hazinesi, tevhidinin lisanı, veliyy-i emrin, dininin koruyucusu kıldığın gibi, ona seçilmişlerine ve hüccetlerine ettiğin salâtların en üstünüyle salât et. Kuşkusuz sen övülen ve şereflisin.

Allah'ım! Emin, güvenilir, muttaki, vefalı, temiz, pak, açık nur olan, (Allah yolunda) çaba gösteren, karşılığını ahirette bekleyen ve sabırlı olan Musa b. Cafer'e salât et. Allah'ım! Atalarından emanet aldığı emir ve nehiylerini ulaştırdığı, insanları gerçeğe götürdüğü, kavminden cahil insanların kendisine karşı yaptığı baskı ve şiddetlere karşı dayandığı gibi, Rabbim, sana itaat eden ve kullarına nasihat eden insanlara ettiğin salâtın en üstünüyle ona salât et. Kuşkusuz, sen bağışlayıcı ve merhamet edensin.


İmam Hasan Askeri'den Birkaç Dua-1
İmam Hasan Askeri'den Birkaç Dua-2
  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)