• Nombre de visites :
  • 1059
  • 31/10/2016
  • Date :

Hadislerde Kerbela Ziyaretinin Önemi


hadislerde kerbela ziyareti
(Kıyamet) günü senden bir kavim ayağa kalkacak ki hesapsız cennete girecekler...
Allah Resulü ve Ehlibeyt İmamları'ndan nakledilen hadislerde Kerbela;

1- Resul-i Ekrem (s.a.a):

"Kerbelâ, yeryüzünün en temiz ve en saygın bölgesidir ve orası cennet mekânlarındandır.  

2- Resul-i Ekrem (s.a.a):

"Oğlum (Hüseyin) Kerbelâ denilen bir yerde defnedilecek. O yer ki İslam'ın kubbesidir. O yer ki Allah Nuh ile birlikte olan müminleri orada tufandan kurtardı."  

3- Hz. Ali (a.s) Sıffin'e giderken Kerbelâ'dan geçerken ağlamış ve şöyle buyurmuştur:

"Burası (Allah'a) âşık olan bir grup şehidin kurban edileceği yer olacaktır ki ne onlardan öncekiler ne de onlardan sonrakiler (derecede) onları geçemezler."  

4- Hz. Ali (a.s) Kerbelâ toprağına hitaben şöyle buyurdu:

"Ne de güzel kokuyorsun ey toprak! (Kıyamet) günü senden bir kavim ayağa kalkacak ki hesapsız cennete girecekler."

5- İmam Zeynelabidin (a.s):

"Kıyamet günü olduğunda Kerbelâ toprağı inciden bir yıldız gibi parlayacak ve şöyle seslenecektir: "Ben Allah'ın mukaddes, temiz ve mübarek toprağıyım; öyle bir toprak ki şehitlerin ve cennet gençlerinin efendisini (Hz. Hüseyin'i) bağrında tutmaktadır."

6- İmam Cafer-i Sâdık (a.s):

"Ğazıriyye (Kerbelâ), Beyt-ül Mukaddes toprağındandır."

7- İmam Cafer-i Sadık (a.s):

"Yerde veya gökte bulunan bütün peygamberler, Kerbelâ'yı ziyaret etmek için Allah’tan izin dilerler ve gurup grup ziyaret için inip çıkarlar."
 
8- İmam Cafer-i Sadık (a.s):

"Hz. Hüseyin'in türbesinin bulunduğu yer, cennet kapılarından bir kapıdır."  

9- İmam Cafer-i Sadık (a.s):

"Kerbelâ'yı ziyaret edin ve bunu kesmeden devam ettirin. Zira orası, Peygamberlerin evlatlarının en üstününü içinde tutmaktadır."

10- İmam Muhammed Bâkır (a.s):

"Eğer insanlar Hz. Hüseyin'in ziyaretinde olan (sevap ve mükâfatı) bir bilselerdi, şevkten ölürlerdi!"

11- İmam Muhammed Bâkır (a.s):

"Resulullah (s.a.a)'ın, şehitlerin ve Hz. Hüseyin'in (mezarlarının) ziyareti, Resulullah (s.a.a) ile birlikte yapılan kabul olmuş bir hacca bedeldir."

12- İmam Muhammed Bâkır’ın (a.s) ashabından Hamrân diyor ki, ben Hz. Hüseyin’in (a.s) türbesini ziyaret ettim; dönüşümde İmam Muhammed Bâkır (a.s) benim yanıma geldi… Şöyle buyurdu:
 
"Müjdeler olsun ey Hamrân, kim Resulullah'ın Ehlibeyti'nin şehitlerinin türbelerini sırf Allah rızası ve Resulullah'a yakınlaşmak için ziyaret ederse, anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur."

13- İmam Muhammed Bâkır (a.s) ve İmam Cafer-i Sadık (a.s):

"Kim evinin ve yerleşme yerinin cennet olmasını istiyorsa, Hüseyin'in ziyaretini asla bırakmasın."

14- İmam Cafer-i Sadık (a.s):

"Hüseyin'in türbesini ziyaret edin ve (ziyaretini bırakarak) ona cefa etmeyin. Zira o, bütün yaratıkların gençlerinin ve şehitlerin gençlerinin efendisidir."

15- İmam Cafer-i Sadık (a.s):

"İmam Hüseyin'in (a.s) türbesini ziyaret etmek amellerin en faziletlisidir."

16- İmam Cafer-i Sadık (a.s):

"Kim kıyamet günü nur sofralarının başında oturmak istiyorsa, Hüseyin b. Ali'nin (a.s) ziyaretçilerinden olsun."

17- İmam Cafer-i Sadık (a.s):

"Kim (Kıyamet gününde) Peygamber'in (s.a.a), Ali'nin (a.s) ve Fatıma'nın (s.a) yanında yer almak istiyorsa, Hüseyin’in (a.s) ziyaretini bırakmasın."

18- İmam Cafer-i Sadık (a.s):

"Sizden biri, ömrü boyunca hac yapar, ama Hüseyin'i (a.s) ziyaret etmezse, Resulullah'ın haklarından birisini terk etmiş olur..."

19- İmam Cafer-i Sadık (a.s):

"Kim ölünceye kadar, (imkânı olmasına rağmen) Hüseyin'in (a.s) türbesinin (ziyaretine) gelmezse, din ve imanı noksan olur. Cennete girse bile, orada müminlerin en aşağı derecesinde yer alır!"

20- İmam Cafer-i Sadık (a.s):

"Hüseyin b. Ali'nin (a.s) ziyaretini bırakma ve arkadaşlarına da bunu emret. Bunu yaparsan, Allah ömrünü uzatır; rızkını çoğaltır; seni mutlu yaşatır ve ölürken şehit olarak ölürsün."

21- İmam Cafer-i Sadık (a.s):

"Allah bir kimse için hayrı dilerse, onun kalbine Hüseyin’in (a.s) sevgisini ve onun ziyaretinin sevgisini yerleştirir. Allah birisinin de kötülüğünü isterse, onun kalbine Hüseyin’in (a.s) ve onun ziyaretinin nefretini yerleştirir."  

22- İmam Cafer-i Sadık (a.s):

"Kim bizim dostlarımız ve takipçilerimizden olduğunu iddia ettiği (ve imkânı olduğu) halde Hüseyin'in (a.s) türbesinin (ziyaretine) gelmez ve öyle ölürse, o bizim (hakiki) Şialarımızdan sayılmaz. Cennete girse bile, oranın misafirlerinden sayılır (kendisine ait evi barkı olmaz; her gün bir kimsenin yanında yer içer ve…). "

23- İmam Cafer-i Sadık (a.s):

"Kim Hüseyin'in (a.s) ziyaretine onun hakkını tanıdığı halde gelirse, (adı) kurb (yakınlık) derecelerinin en yüksek mertebelerine yazılır!"

24- İmam Musa Kâzım (a.s):

"Ebu Abdullah'il Hüseyin (a.s)'ı onun hakkını, hürmetini ve velayetini tanıdığı ve kabul ettiği halde ziyaret eden kimseye verilecek olan en aşağı mükâfat, onun eski ve yeni bütün günahlarının bağışlanmasıdır."

25- İmam Cafer-i Sadık (a.s):

"Kim Âşûrâ gecesini Hüseyin’in (a.s) türbesinin yanında geçirirse, Kıyamet günü kanına bulanmış bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkar; onunla birlikte Kerbelâ meydanında şehit olmuş gibi!"
 
________
1- Kâmil-üz Ziyârât, S.264.
2- Kâmil-üz Ziyârât, S.269.
3- Et-Tehzib, C.6, S.73.
4- Şerh-u Nehc-il Belâğa -İbn-i Eb-il Hadid-, C.4, S.169.
5- Kâmil-üz Ziyârât, S.268.
6- Kâmil-üz Ziyârât, S.269.
7- Bihâr-ül Envâr, C.98, S.109.
8- Kâmil-üz Ziyârât, S.271.
9- Kâmil-üz Ziyârât, S.269.
10- Sevâb-ül Â'mâl, S.319.
11- Müstedrek-ül Vesâil, C.1, S.266.
12- Emâl'it Tûsî, C.2, S.28.
13- Müstedrek-ül Vesâil, C.10, S.253.
14- Müstedrek-ül Vesâil, C.10, S.256.
15- Müstedrek-ül Vesâil, C.10, S.311.
16- Vesâil-üş Şia, C.10, S.330.
17- Vesâil-üş Şia, C.10, S.331.
18- Vesâil-üş Şia, C.10, S.333.
19- Vesâil-üş Şia, C.10, S.335.
20- Vesâil-üş Şia, C.10, S.335.
21- Vesâil-üş Şia, C.10, S.388.
22- Bihâr-ül Envâr, C.98, S.4.
23- Me Lâ Yahzurh-ül Fakih, C.2, S.581.
24- Müstedrek-ül Vesâil, C.10, S.236.
25- Vesâil-üş Şia, C.10, S.372. 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)