• Nombre de visites :
  • 3906
  • 24/2/2015
  • Date :

Hz. Zeyneb'in (s.a) ilim ve Kemali

hz. zeynebin (s.a) ilim ve kemali

Hz. Zeynep (s.a) Medine beşiğinde nebevi ilimle terbiye olmuş ve ömür boyunca cennetin büyükleri olan iki imamın yanında eğitilmiştir. çyle bir ilim ve bilgiye sahipti ki hatta düşmanları bile, örnek olarak Yezit onun fazilet, ilim ve kemalini itiraf etmişlerdir. İmam Seccad (a.s) halası Hz. zeyneb (s.a) hakkında şöyle buyurmuştur:
"Allah'a hamdolsun ki sen, öğreten olmadan öğrenen, anlatan olmadan anlayansın.” 
Hz. Zeyneb'in (s.a) fesahat, belagat ve şecaati

Babası Hz. Ali'nin (s.a) fesahat ve belagatı kendisinden sonra değerli kızı Hz. Zeyneb'e (s.a) ulaşmıştır. Tüm Arap fasihleri ve meşhur belagat sahibi kişiler Hz. Ali'den (a.s) sonra en fasih ve en baliğ kişinin Hz. Zeynep (s.a) olduğunu itiraf etmişlerdir.[1] 
Hz. Zeynep (s.a) Küfe pazarında ve şam'da okuduğu hutbelerde öylesine fesih ve edebi konuşuyordu ki sanki Hz Ali'nin (a.s) dili onun ağzındaydı, o konuşuyordu. Herkes susmuş, nefesler göğüslerde hapsolunmuş ve artık develerin boyunlarına asılan zil sesleri duyulmuyordu.  
 
Hz. Zeynep (s.a) hutbesinde şöyle diyordu:
 
“Ey Küfe halkı! Ey hile ve vefasızlar! Bize mi ağlıyorsunuz? Gözyaşlarınız kurumasın ve bitmesin…
 
Acaba bizim için ağlıyor, gözyaşı mı döküyorsunuz?!
 
Vallahi ebedi zillet ve alçaklığı kendiniz için seçtiniz ve bu haysiyetsizliği asla kendinizden uzaklaştıramayacaksınız ve hiçbir suyla onu yıkayamazsınız ve nasıl yıkayabilirsiniz ki zaten!
 
Ve neyle telafi edebilirsiniz ki Hatemi Peygamber'in ciğer parçası olan ve cennet gençlerinin efendisinin öldürülmesini? [2] 
 
Ravi şöyle devam ediyor:
 
Allah'a yemin ederim ki hutbe sırasında buğz ve kin halkın boğazına düğümlenmiş ve hutbe sonrası Küfe halkı hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı, o kadar ki sakalları gözyaşlarından ötürü ıslanmış ve parmaklarını ısırıyorlardı. Gözyaşlarıyla sakalları ıslanmış olan yanımdaki yaşlı adam şöyle söylüyordu:
 
"Babam ve anam size feda olsun. Sizin yaşlılarınız en üstün yaşlılar, gençleriniz en üstün gençler, kadınlarınız en üstün kadınlar ve sizin nesliniz en üstün nesildir, ne mağlup olursunuz ne de kahırlı." [3] 
 
Düşmanları bile onu överdi. Hz. Zeyneb'in (s.a) belagat ve şecaati o kadar aşikar ve zahirdi ki güneş gibi tüm kitap ve maktel erbabları tarafından tasdik edilmiştir.[4] 
 
Hz. Zeyneb'in (s.a) esirlik durumu olmasına rağmen defalarca Yezit'i muhatap almış ve halkın huzurunda onun zulümlerini alenen yüzüne haykırmıştır. Bu şecaat Hz. Ali'nin (a.s) çocuklarından başkasında görülmemiştir.


[1] -  Zeyneb-i Kubra, s.78
[2] - Zeyneb-i Kubra, s. 79
[3] - Zeyneb-i Kubra, s. 80
[4] - Zeyneb-i Kubra, s. 88
Hz. Zeyneb`in Hayatından Yansımalar
Hz. Zeynep (sa)’nın Mübarek Veladeti

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)